Afbeelding

Start herinrichting Spoorstraat Zuidbroek

De afgelopen periode is druk gewerkt aan de voorbereidingen en het afronden van de plannen voor de herinrichting van de Spoorstraat te Zuidbroek.

Naast een nieuw te bouwen supermarkt en appartementen vindt er een reconstructie plaats van de gehele Spoorstraat. Dit betekent dat de gehele Spoorstraat, tussen spoor en brug, wordt heringericht. Na de bouwvakvakantie wordt ook gestart met de nieuwbouw van de supermarkt aan de Spoorstraat.

Op maandag 1 augustus gaan de werkzaamheden van start:
– het verwijderen van verharding (asfalt en bestrating)
– het aanbrengen van nieuwe bestrating, inclusief goten
– het inrichten van een dorpsplein tegenover de nieuw te bouwen supermarkt
– het realiseren van parkeervoorzieningen achter de toekomstige supermarkt
– het aanbrengen van inrichtingselementen zoals zitranden, hekjes, afvalbakken, verlichting
– het aanbrengen van bomen en beplanting

Doorgaand verkeer gestremd
De werkzaamheden duren tot medio december 2011. Om de bereikbaarheid naar de ondernemers zoveel mogelijk te waarborgen worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Het doorgaand verkeer kan geen gebruik maken van de Spoorstraat. Tevens is doorgaand verkeer vanaf Muntendam naar de A7 en omgekeerd niet mogelijk. Het verkeer wordt via omleidingroutes en aankondigingen op de N33 en A7 gexefnformeerd.