Honorable Prime Minister Mr. Stephan Harper,

It is sad to say that my nephew, Henk Tepper is still detained in Beirut, it has been 70 days. The Dutch minister of Forreign Affaires made contact with the Canadian Ambassador in The netherlands, lebanon, as well as in Algeria. The Canadian Ambassador in Lebanon told our Minister of Forreign Affaires that they were providing Henk with consular assisstance.

The authorities in lebanon are awaiting a letter or a phone call from the Prime Minister of Canada so that my nephew can safely retrun to Canada. According to the lawyer and judge in Lebanon they never received such a phone call nor letter.

I am a father of two children and I also have three grandchildren. They are our flesh and blood and we can them everyhting they need from our heart, this is what mankind and animals do naturaly.

I have visited my family in Canada several times and enjoyed your beautifull country. Mr. Harper, we want to continue to believe that Canada is a beatiful country however that is not possible because my nephew is still detained in a Beirut jail.

Instead of our heart Mr Harper you are the one who can retrun Henk safely back to Canada. I am begging you Mr. Harper to please make a phone call or to write a letter to Lebanon.

I am also inclosing a letter from the Dutch Minister of Forreign Affaires.

* Sincerely, Henk Tepper

Honorable Prime Minister Mr. Stephan Harper,

My name is Henk Tepper from The Netherlands and my family immigrated to Canada 32 years ago.

I am writing this letter in regards to my nephew and name caller Henk Tepper who has been detained in de Palais de Justice in Beirut, Libanon since march 23, 2011. Henk was on a business trip to Libanon to check his potatoes however he got detained instead.

Henk has been detained because of a vessel of potatoes which he sold to Algeria. According to Algeria Henk has falsified documentations as well the Algerian Minister of Agriculture said that the potatoes contained ringrot eventhough Henk has documentations that the potatoes were free of ringrot. Our nephew does not know who falsified the documents. Back in Canada Henk has a lawsuit against certain companies regarding this vessel.

Algeria placed a Red Alert Arrest Warrent on Henk through Interpol. Henk’s family in Canada as well as in The Netherlands are asking the Canadian Government to persue Interpol in Lyons France to annulate the Red Alert from Henk’s file.

After speaking with my niece in Canada I learned that Henk’s judge in Beirut will be able to send him to Canada after the Red Alert has been removed from the case otherwise he will have to extradite Henk to Algeria. The judge has told my niece that as soon as he has notice that the Red Alert has been removed from Henk’s file that Henk will be able to leave Beirut within 4 hours.

Henk’s family in Canada as well as in The Netherlands are begging the Canadian Government to help in this urgent matter by either writing a letter to Interpol in Lyons, France or by diplomatic means to ensure that Henk will have a safe return to Canada.

For more information you may also visit my weblog: http://henktepper.web-log.nl/mijn_weblog/#tp where you will find media reports from Canada as well as from The Netherlands.

Henk’s lawyer in New Brunswick also gives an explanation in the Canadian paper http://telegraphjournal.canadaeast.com/front/article/1404634

Sincerely,

Henk Tepper
Kerkstraat 42c
9636 AC Zuidbroek Groningen, The Netherlands

Verwijzen naar mijn email en Uw antwoord, moet ik tot mijn spijt constateren dat mijn neef nog steeds vast zit in Libanon. De Nederlandse minister van Buitenlandse zaken heeft contact gehad met de Canadese ambassades van Canada, Libanon en Algerije. Antwoord van Uw ambassade in Libanon: De Canadese ambassade heeft hem laten weten dat zij alle nodige consulaire bijstand zou verlenen.
De autoriteiten in Libanon verwachten van de prime minister van Canada een brief of een telefoontje, waarna mijn neef zal worden vrij gelaten. Tot op heden is er geen telefoontje of brief gegaan naar de autoriteiten in Libanon, volgens de rechter en advocaat daar.
Ik ben een vader van 2 volwassen kinderen en drie kleinkinderen. Alle vijf zijn ze ons vlees en bloed en proberen van uit ons hart ze te geven wat nodig is. Zoals ieder ouder betaamt van mens en dier.
Meerdere keren heb ik mijn familie in Canada mogen bezoeken en genoten van Uw prachtig land. Mir Harper mag Uw land ook voor ons prachtig blijven en dat lukt niet als onze neef blijft vast zitten in Libanon.
Mir Haper U bent degene die in plaats van ons hart kan treden, wij zijn machteloos en kunnen alleen maar smeken of u een telefoontje of brief wil sturen naar Libanon.
Stuur als bijlage, het antwoord van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken bij.
Met de meeste hoogachting,
Henk Tepper

Wij zijn ten einde raad en ben zo vrij U een mail te doen toekomen, waarvoor bij voorbaat mijn excuus.
Mijn naam is Henk Tepper Nederland, mijn familie is 32 jaar geleden geëmigreerd naar Canada.
Het gaat over mijn neef en mijn naamgenoot Henk Tepper, die al vanaf 23 Maart gevangen zit in “Palais de Justice” in Beirut te Libanon, onder erbarmelijke omstandigheden. Hij wilde de daar geleverde aardappelenoogst gaan bezoeken en ze hebben hem daar vastgehouden.
De oorzaak zou gaan om een in 2007 geleverde schip met aardappelen, waar volgens Algerije de documenten vervalst zouden zijn. Tevens zou men ringrot hebben geconstateerd, ondanks dat de aardappelen door een Canadese instantie zijn gekeurd. Onze neef is zich van geen kwaad bewust, betreft vervalsing of wat ook maar. Wel loopt er een rechtszaak in Canada over genoemde levering van de aardappelen, daar Algerije niet over wil gaan tot betaling.
Algerije heeft hem op de lijst “ the Red alert-Interpol ” gezet.

Zowel de familie In Canada als de familie in Nederland willen er alles aan doen om o.a. de regering in Canada te overtuigen dat hij onterecht op deze lijst staat en zouden heel graag zien dat men alles in het werk stelt om het red- alert te annuleren.
De rechter in Libanon heeft aangegeven dat hij van de lijst “the Red alert-Interpol”af moet, want anders leveren ze hem uit aan Algerije. Tevens heeft de rechter aangegeven als hij er af is, dat hij binnen 4 uur vrij is. De familie smeekt U, uw invloed zo mogelijk te doen laten gelden om Interpol Lyons, France te vragen om het Red Alert van de case te halen.

Voor meer informatie, verwijs ik U graag naar mijn weblog: http://henktepper.web-log.nl/mijn_weblog/#tp Waar tevens een aantal Nederlandse en Canadese media berichten staan vermeld.

Tevens geeft de advocaat van de familie.Tepper zijn uitleg in een Canadese krant.:http://telegraphjournal.canadaeast.com/front/article/1404634

Met de meeste hoogachting,
Henk Tepper.
Kerkstraat 42c
9636 AC Zuidbroek
Groningen Nederland


Honorable Prime Minister Harper,

Ny name is Rika Tepper-Heemstra from the Netherlands. When you open up the attachment my picture is on the farmhouse. As you are aware Family Tepper in Canada as well as in Holland are really concerned and worried and hope that your family never will go through something like this. If by change you end up in a situation like Henk Tepper’s family then we might be of assistance to you. You as the people’s person are close to Canadian, the children from Henk Tepper, Stephanie and Kimberly, 3 nephews, Francois Dionne, Brandon and Joshua Tepper and one niece, Christine Dionne are close to Henk.
In the center of the attached picture you will find our nephew Henk Tepper, detained in Lebanon for 74 days. Symbolically you also see two hands who want to help henk so that he can have a safe return to Canada very quickly. However the hands of the family don’t seem to be enough.
Prime Minister Harper, hopefully your hands will write a letter to Lebanon or Lyons, France. Henk’s family in Canada as well as in Holland would be very greatful.
When Henk will be home our tears once again will flow down our cheeks, this time it will be tears from happiness not sadness as they flow right now.

Nederlands/Dutch

Brief prime minister Stephan Harper Canada

Geachte heer Stefan Harper prime minister of Canada,
Mijn naam is Rika Tepper-Heemstra uit Nederland( foto, dame boerderij) U weet dat de familie Tepper in Canada en Nederland grote zorgen heeft en wij hopen dat Uw familie dergelijke zorgen bespaard blijven. Mocht dat niet het geval zijn dan zouden wij hulp bieden waar het mogelijk zou zijn. U als mensenmens zijn gezegend voor alle Canadezen, zo ook de kinderen van Henk Tepper, Stephanie en Kimberly Tepper, zo ook zijn drie neven Francois Dionne, Brandon Tepper, Joshua Tepper en zijn nichtje Christine Dionne ( zie foto)
Hart van de foto staat onze neef Henk Tepper, gevangen genomen in Libanon al voor 74 dagen. Symbolisch ziet U twee handen op de foto die Henk willen helpen om snel weer thuis te zijn bij zijn familie. De handen van de familie blijken niet voldoende te zijn.
Mijnheer Haper mogen Uw handen de bewuste brief schrijven naar Libanon, want steeds is gebleken dat zijn lot in Uw handen ligt. Velen zullen u erkentelijk zijn en zeker onze familie in Canada en Nederland.
Als dankbaarheid zullen wij onze tranen opnieuw laten vloeien, maar dan van blijdschap.