Neef Henk met zijn beide dochters.

This is the open letter for the Queen.
Dit is de brief van Kimberly en Stephanie Tepper aan de Koningin van Engeland (Vertaling naar het Nederlands: zie reactie Henk 30 juni of scroll helemaal naar onderen))

Open letter

HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II

BUCKINGHAM PALACEII

AND

GOVERNOR GENERAL DAVID JOHNSTON

RIDEAU HALL

Dear Majesty and Governor

We hope you are doing well and ready to celebrate Canada Day!

We are writing this letter to you because all our letters to the Prime Minister did not get his attention and we hope you can help us.

We are the daughters of Hendrick Tepper, Stephanie and Kimberly. We live on our family farm in the small town of Drummond, New Brunswick and we were once a happy family.

Last Saturday I, Stephanie Tepper, graduated from high school without my Dad there. During the Church Mass a parent spoke to the graduating class and said that we all have to think about Henk Tepper and keep him in our prayers. This made me very sad; this should have been the happiest time in my life. When I arrived at the school I looked in the crowd, but I could not find my Dad. During the Graduation I heard many fathers calling out their children’s names. I was listening to hear my father but there was nothing. The whole day my thoughts were with my father who I have not seen for over 90 days.

And I, Kimberly Tepper, was nominated for the Prix Thomas which is an event held at our High School. It is an award ceremony for achievements in either academics, sports, or cultural. This event happens once a year. MY Dad would have been so proud of me however I could not see that in his eyes because he is in a jail in Beirut and the Government does nothing to bring him back home. He did nothing wrong.

Every day we ask ourselves: is our Dad OK, has our Dad changed, does our Dad eat well, is our Dad safe. We have so many questions but the biggest question still remains why is Canada not helping to bring our Dad home? All that Canada is telling us is that our Dad is safe. Every night before going to bed we pray and ask for a miracle. We look at a picture of our Dad and we cry ourselves asleep. Life without our Dad is lonely and sad. People come and talk to us about our Dad and that makes us cry because we miss him so much.

Our Dad came to Canada with his grand-father and grand-mother when he was 7 year old 35 years ago. He worked hard for us and the farmers around here because it is not easy to be a farmer.

We looked at the Royal Wedding on TV and it was so beautiful, like a fairy tale. You must have been happy for your grand children. Our grandparents are so sad. They are so worried about what will happen to our father. Aunt Harmiena has been to Beirut to see our father and we miss him so much.

We write this open letter because we think you have more power than Mr. Harper and that you could help get our Dad back to Canada.

Stephanie and Kimberly Tepper

Drummond,

New Brunswick

I hope, Queen Elizabeth the second will help Henk Tepper out of jail Libanon on Canada Day ( 1 july)‎( Happy Canada Day 1 july 1867 The Dominion of Canada) 144 candle for everyone and Henk Tepper then?……..I can hope also for my cousin and our family……………..Canada please!!!!

In het Nederlands:

Open brief

Hare Majesteit Koningin Elizabeth II.

Buckingham Palace

En

Gouverneur Generaal David Johnston

Rideau Hall

Geachte Majesteit en Gouverneur,

Wij hopen dat U het goed maakt en dat U er klaar voor bent om de Dag van Canada te vieren!

De reden dat wij U deze brief sturen is dat al onze brieven gericht aan de Minister President helaas niet onder zijn aandacht zijn gekomen en dat we hopen dat U ons behulpzaam kunt zijn.

Wij zijn de dochters van Hendrick Tepper, Stephanie en Kimberly. We wonen op onze familie boerderij in de kleine stad Drummond, New Brunswick en wij waren eens een gelukkige familie.

Afgelopen zaterdag ben ik, Stephanie Tepper, geslaagd voor mijn Atheneum zonder dat mijn vader daarbij aanwezig was. Tijdens de kerkelijke mis sprak een van de ouders de geslaagden toe en zei dat we Henk Tepper in onze gebeden moeten houden en aan hem moeten denken. Dit maakte me erg verdrietig; dit zou de gelukkigste dag van mijn leven moeten zijn. Op school aangekomen tuurde ik naar de menigte, maar ik kon mijn vader niet ontdekken. Tijdens deze dag hoorde ik veel vaders die hun kinderen riepen. Ik luisterde heel goed of ik mijn vader ook kon horen, tevergeefs. Gedurende de hele dag waren mijn gedachten bij mijn vader, die ik al meer dan 90 dagen niet heb mogen zien.

En ik, Kimberly Tepper, was genomineerd voor de Prix Thomas. Dat is een evenement dat op onze school wordt georganiseerd. Het is een prijsuitreiking voor academische, sportieve of culturele prestaties. Dit evenement komt één keer per jaar voor. Mijn vader zou zó trots op me zijn geweest! Helaas kon ik niet in zijn trotse ogen kijken. Hij zit in een cel in Beiroet en de regering doet niets om hem vrij te krijgen en hem naar huis te halen. Hij heeft niets misdaan.

Wij vragen ons iedere dag af of onze vader het goed maakt, is hij veranderd, eet onze vader wel goed, is hij veilig? We zijn vervuld met vragen, maar onze grootste vraag blijft: waarom helpt Canada ons niet om onze vader thuis te krijgen? Al wat Canada ons verteld is dat onze vader veilig is. Iedere avond voor het slapen gaan bidden we voor hem en vragen we om een wonder. We kijken naar een foto van onze vader en huilen ons zelf in slaap. Het leven zonder hem is eenzaam en vol verdriet. Vaak komen mensen langs om over onze vader te praten en dan huilen we omdat we hem zo ontzettend missen.

Onze vader is met zijn vader en moeder naar Canada gekomen toen hij 7 jaar oud was. Dat is 35 jaar geleden. Hij werkte hard voor ons en de boeren uit de omgeving omdat het boeren bestaan een moeilijk bestaan is.

We hebben samen naar de Koninklijke bruiloft op TV gekeken en het was zo prachtig, als ware het een sprookje. Wat moet U gelukkig zijn geweest voor uw kleinkinderen. Onze grootouders zijn zo verdrietig. Ze maken zich zulke grote zorgen over wat er met onze vader gaat gebeuren. Tante Harmiena is naar Beiroet geweest om onze vader te bezoeken en we missen hem zo.

Wij schrijven deze open brief aan U omdat wij denken dat Uw invloed verder reikt dan die van Mijnheer Harper en dat U ons kunt helpen onze vader terug te brengen naar Canada.

Met grote hoogachting,

Stephanie en Kimberly Tepper,

Drummond,