Canadese regering laat tot nu toe zijn burgers in de steek, betreft mensenrechten(Canadian government runs out on so far its citizens, concerns human rights)

Canadese regering stuur alstublieft bericht naar Interpol in Lyons France om the red alert te annuleren (Canadian Government write please a letter to Interpol France saves the alert to cancel.) Also dutch Government Heb een mail gestuurd naar onze minister van Buitenlandsezaken dhr Uri Rosenthal en onze Henk Bleker. Weet inmiddels ook dat Libanon hem vrij laat als Interpol de zaak annuleerd. Het wachten is echt op de Canadese regering. Het is puur een zakelijk meningsverschil tussen Algerije en Henk Tepper en die behoor je in de rechtzaal uit te vechten.

Neef Henk Tepper, Canada New Brunswick en zoon van mijn broer. Onze familie schreeuwt om hulp, vastzitten in een cel met 28 lotgenoten. Neef Henk is geboren in Kropswolde ( Groningen) 44 jaar geleden, als de Canadese regering verstek laat gaan, mag hij dan nog een beetje Nederlander zijn: Nederlandse regering ik smeek U te helpen als het mogelijk is. ( alle advies en hulp is welkom: correspondentie voor Nederland: Henk Tepper Zuidbroek [email protected] ( Google also/ook: Henk Tepper New Brunswick )

Dertig jaar geleden zijn twee broers van mij geëmigreerd naar Canada. Drummond New Brunswick. Mijn broers zijn aardappel boeren en één van de zonen van mijn tweede broer heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen, een paar jaar geleden. Deze zoon is een naamgenoot ( Henk Tepper) , hij verbouwde pootaardappelen en granen enz, het bedrijf onderging grote uitbreidingen en hij leverde zijn pootaardappelen aan o.a. Cuba, Algerije, Libanon, Rusland enz. In 2007 heeft hij een schip met aardappelen geleverd aan Algerije, maar bij aankomst ging het mis, want men wilde de aardappelen niet ontvangen, de documenten zouden niet in orde zijn. Of de aardappelen nou wel of niet zijn ontvangen, weet ik niet, maar daar liep een rechtszaak over. Mijn neef was zich van geen kwaad bewust en ging op 23 Maart 2011 naar Libanon om de gewassen te bekijken ( zijn pootaardappelen) bij aankomst in Beiroet is hij aangehouden en in de cel gezet met 28 mede gevangenen. Mijn nicht en zijn zus is voor twee weken overgevlogen naar Libanon om haar broer bij te staan. De fam heeft de autoriteiten van CANADA geraadpleegd wat te moeten doen en vroegen om hulp, tot vandaag is het niet gelukt hem vrij te krijgen, want Algerije heeft haar bondgenoten gevraagd voor aanhouding en uitlevering. Hij zit nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden in de cel in Libanon en het wachten is op hulp van de regering van Canada.

Jose Mellema-tepper translated from Dutch into Englisch

Cousin Henk Tepper, New Brunswick Canada and son of my brother. Our family cries for help, stuck in a cell with 28 companions. Cousin Henk was born in Kropswolde (Groningen) 42 years ago, when the Canadian government fails to appear, he may still be a little Dutch: Dutch Government, I beg you to help if possible. (All advice and help is welcome correspondence Netherlands: Henk Tepper Zuidbroek [email protected]

Thirty years ago, two brothers of mine emigrated to Canada. Drummond New Brunswick. My brothers are potato farmers and one of the sons of my second brother, the company has taken over from his father, a few years ago. This son is a namesake (Henk Tepper), he grew seed potatoes and cereals, etc., the company underwent major expansions and he delivered his seed potatoes to include Cuba, Algeria, Lebanon, Russia etc. In 2007, he has a ship with potatoes shipped to Algeria, but on arrival it went wrong because they wanted the potatoes do not receive the documents were not in order. Whether or not the potatoes well received, I do not know, but there was a lawsuit over. My cousin was unaware of any innocent and went to Lebanon on March 23, 2011 for the crops to see (his seed) upon arrival in Beirut, he is arrested and put in prison with 28 inmates. My cousin and his sister for two weeks flew to Lebanon to assist her brother. The authorities of the fam CANADA consulted what to do and asked for help, until today has not succeeded to get him released, because Algeria has asked its allies to arrest and extradition. He’s still in jail in appalling conditions in Lebanon and we are waiting for help from the Government of Canada.

Vertaling en samenvatting van de meeting van 25 juli ( voor Nederland 26 juli)

Openbare meeting te New Brunswick. DRUMMOND, N.B. – The lawyer for a New Brunswick farmer jailed in Lebanon for more than four months says his client is being treated like a criminal and the Canadian government is doing nothing to help.
Jim Mockler said Tuesday night that Henk Tepper, 44, of Drummond is being held in a cell in Beirut because of a commercial dispute with Algeria and has not been charged with anything.
“From where I stand the government has done absolutely nothing, the embassy has done absolutely nothing, and I just find that beyond despicable,” Mockler said to about 125 people gathered at the municipal hall in Tepper’s home community in the province’s northwest.
Tepper was detained in Lebanon on March 23 under a criminal warrant issued by the International Criminal Police Organization at the request of the Algerian government.
Algeria alleges that Tepper forged documents related to the export of Canadian potatoes to the country in 2007, claiming in the warrant that he was trying to sell food he knew was rotten.
Tepper’s lawyer denied the allegation, stating the potatoes were inspected in Canada before shipment and met Algerian standards.
Liberal Senator Pierrette Ringuette told the crowd that Tepper was the broker for the shipment of potatoes that came from Quebec and Prince Edward Island.

She said the Canadian Food Inspection Agency called Algeria to say the potatoes tested positive for ring rot. She said a second test showed they were only suspected of the disease but the agency didn’t make a second call to Algeria.
She said the potatoes passed subsequent tests and were eventually shipped to Syria.
“Mr. Tepper continued to grow and export potatoes,” Ringuette said, adding he arrived in Lebanon in March on a trade mission to promote seed potatoes from Atlantic Canada.
“He was detained because Algeria had put a red notice on his name. The allegations are that these were bad, killer potatoes for Algerians, and we have to prove that this is not the case.”
Ringuette said the Canadian government and the RCMP have exchanged documents with the Algerian government but have not released the documents to Tepper’s lawyers despite a legal request on May 4.
“I find that it is absolutely cruel what governments are doing to this guy and, by ricochet, to this community,” she said.
Mockler said the Lebanese government and justice officials there have been very co-operative and he’s hoping Tepper could soon be transferred to a medical facility for examination.
“I’m worried for his health, and especially his mental health,” said Mockler, who made his second trip to visit with Tepper in Beirut earlier this month.
He said there are no beds in the jail cells and Tepper must sleep on a concrete floor.
Tepper’s father has come out of retirement to run the farm that has debts of about $8 million.
A judge with New Brunswick’s Court of Queen’s Bench has granted creditor protection until September for Tepper’s 200-hectare operation, Tobique Farms.
Mockler had asked the court to continue to protect the farm from being petitioned into bankruptcy by creditors so Tepper’s family can harvest their potato crop and pay its expenses.
Court documents filed by BMO Financial Group, the largest secured creditor, state the bank is committed to working with the Tepper family to find a solution to the financial troubles.
The bank also says in court documents it has discussed a longer-term solution that would involve the sale of land to reduce debt.
Many of the people attending the meeting expressed concern the federal government hadn’t taken action, and many asked if they should be marching to Parliament Hill.
Ringuette replied that without the House of Commons in session until September, such a protest would have little effect.
“We can’t just wait until September,” one man said. Others offered to begin writing their politicians.
Tepper’s sister, Harmien Tepper-Dionne, said she and her sister-in-law met with Foreign Affairs officials in Ottawa but were told there was little that could be done.
“We were told that, legally, the Canadian government could not do anything. … They could only provide consular assistance to my brother,” she said.
Dionne said many letters and emails have been written by her family and by her brother from his jail cell.
“My brother Henk even wrote in one letter, ‘If you don’t want to help me Mr. Harper, give my family a call,'” she said, referring to the prime minister. “I have not received that call yet.”

From Left to Right: Henk sister Harmien Tepper-Dionne. Liberal Senator Pierrette Ringuette. Henk’s Lawyer Advocaat Jim Mockler

Vertaald en samengevat:
Onderwerp: Stand van zaken, met betrekking tot de detentie van Henk Tepper in Libanon en de faillissementsbescherming van zijn landbouwbedrijf.
Gasten Senator Pierrette Ringuette, Harmien Tepper-Dionne, en advocaat Jim Mockler treedt op als gastheer. Vragen van het publiek waren welkom.
Een menigte van + 125 mensen verzamelden zich op dinsdagavond 26 juli in Drummond. New Brunswick, om met elkaar te vechten voor een spoedige terugkeer van Henk Tepper uit de gevangenis van Libanon te Beirut. ( Henk is aangehouden en zit vast in de gevangenis vanwege beschuldigingen dat hij rotte aardappelen verkocht aan Algerije)
Aangezien Henk Tepper zijn vijfde maand ingaat van gevangenschap in een verstikkende hete cel, zonder ramen, zet de vrees zich voort over zijn gezondheid, betreft fysieke en geestelijke/lichamelijke staat.
De vrienden en verdedigers voeren de druk op richting de regering van Canada om Henk via diplomatieke weg vrij te krijgen.
De advocaat van Tepper, ontkent alle beschuldigingen en vertelde de vrienden van Henk dat zijn cliënt wordt behandeld als een crimineel en de regering van Canada doet niets. De advocaat bezocht Henk onlangs en mocht met hem spreken door de tralies van de gevangenis cel. Henk schijnt nu erg ziek te zijn en wilde graag bezoek van een arts.
De Canadese ambassade in Libanon echter, naar verluidt vertelde de advocaat James Mockler, de ambtenaren van de ambassade voelden zich niet geroepen voor directe medische hulp aan Tepper. Volgens de advocaat is zijn niveau van wanhoop tien keer gestegen.
Aliya Mawani, een spreekbuis voor Diane Ablonczy, Minister van Staat voor Buitenlandse zaken, zei dat de Canadese overheid alles doet wat ze voor Tepper kunnen doen. ( Hollandse Henkie zegt: niets dus) Wij weten dat dit een moeilijke tijd voor de familie is, maar we geven consulaire hulp aan mr Tepper, met inbegrip van regelmatige bezoeken, om zijn gezondheid en welzijn te waarborgen, aldus Mawani. (Hollandse Henkie weet uit zijn wandelgang, dat ze er nooit zijn geweest)


New Brunswick senator Pierrette Rinquette heeft zich constant ingespannen in Ottawa, zegt het “beschamend en belachelijk” te vinden dat een Canadese Staatsburger onterecht zolang in een buitenlandse gevangenis cel zit opgesloten. Dat de regering van Canada het niet urgent genoeg vindt, er iets aan te moeten doen.
Rinquette gelooft ook dat de Canadese overheid zijn hielen likt op de vragen over hun eigen betrokkenheid en de benaderde toestand van Tepper. Immers de RCMP ( grootste orgaan Canadese politie) was zich bewust van het belang van Algerije in Tepper uitlevering al in 2008, volgens documenten die Rinquette heeft achterhaald, evenals een Interpol alert dat door Algerije in werking is gezet. Maar toch heeft niemand van de overheid en zijn RCMP over “het globale onderzoek” van zijn mogelijke betwiste rol van de aardappelverzending geïnformeerd.( Hollandse henkie denkt,dat het er op lijkt,dat ze met hun eigen geld (het was een Canadees overheidsbezoek aan Libanon) in de val hebben laten lopen, puur omdat Canada voor 220 miljoen dollars per jaar aan Algerije exporteert)
RCMP heeft Tepper in 2008 zelfs uitgenodigd voor een gesprek, maar toen men er achter kwam dat zijn advocaat mee kwam, werd het gesprek afgeblazen. (De advocaat behandelde zijn zaak vanaf september 2007, betreft zijn rechtszaak met Algerije over het niet willen betalen van 2 schepen met 3800 ton tafel aardappelen,waarde 1,5 miljoen) Rinquette en de advocaten van Tepper zijn ook erg benieuwd, waarom de overheid Tepper heeft toegestaan deel te nemen aan deze missie naar Libanon, kennend het grote risico van zijn potentiële arrestatie.
Mockler, de advocaat van Tepper heeft veel onbeantwoorde vragen aan de Canadese regering.
Rinquette zei in een interview met de federale regering van Canada, dat als men direct zou hebben ingegrepen het nooit zo ver was gekomen. De federale regering ( minister president van Canada of van Buitenlandse Zaken minister John Baird) heeft tot nu toe niet de moeite genomen om een telefoontje te plegen naar Libanon om te vragen dat ze hun staatsburger zo snel mogelijk terug moeten sturen naar Canada. “Vanuit mijn perspectief, is het onredelijk van onze federale regering omdat niet al veel eerder te hebben gedaan, ik denk als het om een zelfde situatie, als bij voorbeeld een hoge ambtenaar of een Toronto advocaat was gegaan dat die al lang uit de Libanese gevangenis waren geweest en terug in Canada.”
Tepper is eigenaar van Tobique Farms, met 1214 hectare en een van de grootste producenten van New Brunswick.