Gemeente secretaris Klaas Nieland in de VUT

Ambtelijke top van de gemeente Menterwolde.

Gemeentesecretaris Klaas Nieland is op maandag 14 nov voor het laatst op het gemeentehuis geweest. Hij heeft verlof tot 1 jan a.s.  Vanaf die datum is hij met FPU/pensioen.

De vacature is voorzien met de benoeming van een interim secretaris, de heer Garmt Kolhorn.  Dhr Kolhorn heeft een zeer ruime ervaring als secretaris bij diverse gemeenten. De nieuwe secretaris zal optreden als hoofd van de afdeling Middelen en Ondersteuning.

College is al begonnen,voor de werving van een ‘vaste’ opvolger. De procedure zal in december zijn beslag krijgen.

Als loco-secretaris is benoemd Aziz Kaynak. Dhr Kaynak is bekend als bureauhoofd Sociale Zaken.  Mevr Lies de Klerk is aangetrokken als afdelingshoofd Grondgebiedzaken.

Ambtelijke leiding gemeente Menterwolde:

1.       Bureauhoofden.

a.       Ariën Swart                     –  OCSW (onveranderd)

b.       Otto Koetje                     –  Ruimte & Handhaving (onveranderd)

c.       Tjallie Wolthuis               –  Openbare Werken (onveranderd)

d.       Heike Boekhoudt                       –  Middelen (onveranderd)

e.       Harry Flap                       –  Bestuursondersteuning en Publiekszaken

2.       Afdelingshoofden

a.       Aziz Kaynak                   – Samenlevingszaken

b.       Garmt Kolhorn.     – Middelen & Ondersteuning

c.       Lies de klerk                   – Grondgebiedzaken

Het Bureau SoZa zal rechtstreeks door het afdelingshoofd SLZ worden aangestuurd.

De werkeenheid Publiekszaken is gevoegd bij het Bureau Bestuursondersteuning. Harry Flap is daarvan nu leidinggevende.

Jan Leegstra is nu bestuursadviseur en hij heeft de taak van Integrale Veiligheid en Kabinetszaken