Dag en nacht strijden voor neef Henk
INTERVIEW HENK TEPPER
Door René Beishuizen ( DvhN 27 dec 2011)

(English translation scroll down)Het jaar 2011 nadert zijn einde.

Twaalf maanden liggen achter ons. Maanden waarin op wereldschaal zoveel gebeurde maar waarin ook tal van OostGroningers in hun veel kleinere wereld mooie en minder mooie avonturen beleefden. Tien van die Oost- Groningers vertellen daar de komende dagen op deze plek over. Vandaag aflevering 6: Henk Tepper uit Zuidbroek.

Zuidbroek “Wanneer ’s avonds laat de telefoon gaat, hoop je dat je Canada aan de lijn hebt. Zegt die meneer aan de andere kant van de lijn dat hij verkeerd verbonden is.”

Henk Tepper uit Zuidbroek lacht als een boer met kiespijn.

Sinds 23 maart van dit jaar zit zijn neef Henk Tepper (44), aardappelboer in Canada en tot zijn 12de jaar woonachtig in Kropswolde, in de gevangenis in Libanon. Tepper heeft sinds ruim vier jaar een zakelijk conflictmet Algerije over de levering van aardappelen. Een deel zou verziekt zijn door ringrot. Hij spande vanwege dit conflict en het mislopen van veel geld een proces aan. Algerije zette hem op de Interpollijst van gezochte personen.

Tepper wist dit niet en werd in Libanon aangehouden en in de cel gezet.

Daar zit hij, onder erbarmelijke omstandigheden, met meerdere personen in een cel.

Sinds die tijd strijdt Zuidbroekster Henk Tepper 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor de vrijheid van zijn neef. Dit ’gevecht’ kost niet alleen veel tijd, maar ook energie. Daarom stapte hij in september dit jaar uit de gemeenteraad van Menterwolde. Tepper: “Ik ben een familiemens. Familie gaat boven alles.” De VVD’er was via voorkeurstemmen in de raad terechtgekomen.

“Ik heb het gevoel dat demensen achter de schermen bezig zijn om hem vrij te krijgen”, zegt Tepper.

Volgens hem hoeft de Canadese regering alleen maar te bellenmet de officier van justitie in Libanon en neef Henk, die Canadees staatsburger is, kan terug naar Canada. “Libanon zit ook met Henk in de maag.

Canada zegt dat Libanon niet heeft gevraagd te reageren. Je houdt het niet voor mogelijk.”

De Zuidbroekster wordt er bijkansmoedeloos van. “Na dertig dagen dachten we ook dat hij naar huis zou komen. Na zestig en negentig dagen dachtenwe datweer.”

Maar Tepper is een vechter en zal niet eerder stoppen voor zijn naamgenoot vrij is. Via zijn weblog freehenktepper.nl houdt hij dewereld op de hoogte. Inmiddels besteden de Canadesemedia bijna dagelijks aandacht aan deze zaak. Dat biedt de familie hoop. “Ik snap niet dat de wereld zo in elkaar zit.”
English Translation (by Chris Ubels)

Struggling day and night, for cousin Henk

INTERVIEW HENK TEPPER

By René Beishuizen

The year 2011 approaches its end.

Zuidbroek “When the Phone rings at night, you hope it will be Canada on the other end. And then the man on the line says he has the wrong number…”

Henk Tepper uit Zuidbroek laughs in a painful manner.

Since march 23rd cousin Henk Tepper(44), who is a farmer in Canada and lived in Kropswolde, Netherlands, until the age of 12, has been in a prison cell in Lebanon. Tepper has had a business conflict with Algeria for four years regarding the shipment of potatoes. Part of which alegelibly was infected with Ring-Rott. He then sued Algeria for this conflict and for losing a lot of money. Algeria then put him on a Red Notice for wanted people with Interpol.

Tepper was not aware of this and was arrested on arrival to Lebanon and was put in jail.

There he resides, in terrible circumstances, with many inmates crammed together in a cell.

Ever since Zuidbroek citizen Henk Tepper struggles 24 hours a day, seven days a week, for freedom for his cousin. This fight not only consumes a lot of time, but also energy. That is why Tepper stopped being a councilor in Menterwolde, the county to which Zuidbroek belongs. Tepper: “I am a family man. Family goes above everything.” The VVD (liberal) member was directly chosen by many voters.

“I have the feeling that behind the curtains people are trying to get him out.”, Tepper states.

According to him all the Canadian government has to do is call the disctrict attorney for Lebanon and cousin Henk, who is a Canadian citizen, can return to Canada. “For Lebanon this case is difficult too. But Canada sais Lebanon did not ask to respond. I cannot believe it”

The man from Zuidbroek is almost despirited. “After thirty days we thought it would be over. After sixty and ninety days we thought the same thing…”

But Tepper is a fighter and will not rest until his cousin, who has the same name, will be free. Through his weblog www.freehenktepper.nl he keeps the World posted. Now the Canadian media gives attention to the matter on a daily basis. That offers hope to the family. “I cannot understand the World can work this way.”