Veel van onze leden en kiezers maken zich zorgen om het Regeerakkoord. Met name de voorgenomen invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie en een inkomensafhankelijk eigen risico hebben tot veel onrust en onbegrip geleid. Wij begrijpen dat u veel vragen heeft. Daarom willen wij graag uitleggen waarom wij toch ingestemd hebben met deze maatregel.         De huidige nominale zorgpremie – het bedrag dat u maandelijks overmaakt aan uw zorgverzekeraar – gaat fors omlaag van rond de €1300 per jaar naar €255 in 2014. Er komt een nieuwe premie van ongeveer 11% die u betaalt over uw persoonlijk inkomen (uw loonstrook). De premie wordt berekend per inkomen, dus per persoon. Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag voor huishoudens met een lager inkomen verdwijnt. En dat onder andere de tarieven van de inkomstenbelasting in de tweede en derde schijf vanaf 2014 omlaag gaan van 42 naar 38%. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft nog steeds geen zorgpremie te worden betaald.

De vele berekeningen die we de laatste dagen hebben zien langskomen zijn voorbarig en geven een uitermate vertekend beeld. De maatregel, die nog nader moet worden uitgewerkt, gaat pas in op 1 januari 2014. Voor de VVD staat bij de concrete uitwerking voorop dat er sprake moet zijn van goede maatvoering en dat de maatregel geen buitenproportionele gevolgen mag hebben. We hebben ja gezegd tegen een akkoord, nadat onze nationale rekenmeester het Centraal Plan Bureau ons had geïnformeerd dat de koopkrachtgevolgen de komende vier jaar voor werkenden met een laag inkomen licht positief zijn (grosso modo +0,5%) en voor de hoogste inkomens grosso modo zo’n -4%. Dat is het kader waarbinnen wij de uitwerking van alle maatregelen uit het regeerakkoord zullen wegen, waarbij we natuurlijk uitschieters en extremen zoveel mogelijk willen voorkomen. Zoals de VVD altijd zorgvuldig naar de effecten van wetgeving kijkt.

De inkomensafhankelijke zorgpremie en het inkomensafhankelijke eigen risico zijn uitermate vervelende maatregelen. Maatregelen die wij zelf niet hadden gewild. Maatregelen ook waarvan wij beseffen dat ze onze achterban hard raken. En dat geldt net zo goed voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Vanuit liberaal perspectief stuk voor stuk nare maatregelen. En toch vinden wij het Regeerakkoord in zijn geheel evenwichtig en verdedigbaar.

De VVD is altijd bereid verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van ons land. Wij willen Nederland sterker uit de crisis laten komen. Dat was ook onze inzet bij de verkiezingen van 12 september. De problemen waar we voor staan niet voor ons uitschuiven, maar nu aanpakken. Om te beginnen met het op orde brengen van de overheidsfinanciën. En dat doet pijn. Ook dat hebben we tijdens de verkiezingen verteld.

Wij hebben met die inzet een fantastisch resultaat behaald. Maar de PvdA boekte eveneens een formidabele uitslag. De uitslag van de verkiezingen maakte samenwerking tussen onze partijen onontkoombaar. Wij beseften, net als de PvdA, dat we in het belang van een stabiel kabinet concessies zouden moeten doen. Want de opvattingen van de VVD en die van de PvdA liggen ver uit elkaar. We hebben ervoor gekozen geen waterige compromissen te sluiten. Voor ons staan gezonde overheidsfinanciën en lagere belastingen voorop, terwijl voor de PvdA het verkleinen van inkomensverschillen een voorwaarde voor politieke samenwerking was. Dat betekent dat wij op sommige punten onze zin hebben gekregen, maar op andere punten gevoelige concessies hebben moeten doen.

Het Regeerakkoord bevat echter ook veel punten waar wij als VVD met recht trots op kunnen zijn. Denk aan de lagere inkomstenbelasting en de hogere arbeidskorting. Maar denk ook aan de maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt.

Er komen veel meer prikkels voor mensen om aan de slag te gaan. Het verschil tussen uitkeringen en werken wordt groter.

Hierdoor gaat werken meer lonen. Dat is goed voor de economische groei en de werkgelegenheid. Ook investeren we ruim honderd miljoen extra in meer blauw op straat. Criminelen die opnieuw in de fout gaan, worden zwaarder gestraft.

Ook hebben we stevige afspraken gemaakt over asiel en migratie. We zetten het mes in het zo frustrerende stapelen van procedures door asielzoekers en migranten. Criminele vreemdelingen worden veel sneller uitgezet. Wie tijdens de eerste zeven jaar in Nederland bijstand aanvraagt, verliest het recht hier te zijn. Als je geen Nederlands spreekt, verlies je het recht op bijstand. En, niet te vergeten, we snijden fors in de uitgaven en de omvang overheid.

Wij realiseren ons dat de maatregelen uit het Regeerakkoord iedereen in Nederland zullen raken en dat iedereen dit ook zal voelen. Maar naar onze absolute overtuiging is dit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ons land sterker uit de crisis komt. Wij zullen tot 2017 16 miljard euro bezuinigen. Zo dringen we het tekort van de overheid terug tot 1,5% in 2017. Onze gehechtheid aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën klinkt misschien abstract, maar raakt ons allemaal. We leven boven onze stand en de overheid geeft meer uit dan ze binnenkrijgt. Onze staatsschuld bedraagt inmiddels 50.000 euro per werkende Nederlander. Die situatie is onhoudbaar. Hoe hoger onze schuld, hoe meer rente we moeten betalen. Dat is elk jaar tien miljard euro weggegooid geld, dat we niet kunnen investeren in onderwijs, veiligheid of mobiliteit. Of in belastingverlagingen voor hardwerkend en ondernemend Nederland. Door orde op zaken te stellen in de overheidsfinanciën maken we ruimte voor toekomstige groei, banen en welvaart. Dat is in ons aller belang. Wij zijn bereid daar concessies voor te doen. Wij lopen niet weg voor de pijnlijke maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Het blijft natuurlijk niet bij deze brief. De komende weken worden er in het gehele land bijeenkomsten georganiseerd om verder te spreken over het regeerakkoord. Op alle onderdelen worden de afspraken uit het regeerakkoord nog door het kabinet uitgewerkt in concreet beleid. Daarover wil de Tweede-Kamerfractie graag met u in discussie. De aankondigingen voor deze bijeenkomsten staan op de website van de VVD.

Met vriendelijke groet,

Algemeen Secretariaat