S.M.C 002120706-logo_ozgapp_full_proxy

Banken staan niet te springen om de nieuwbouw van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) bij Scheemda te financieren. Dat meldt de OZG in een schriftelijke verklaring.

De OZG heeft zelf onvoldoende geld om de nieuwbouw (geschat op 100 miljoen euro) te betalen en is in gesprek met het UMCG en zorgverzekeraar Menzis over oplossingen. Onlangs werd bekend dat de start van de bouw van het ziekenhuis met zes maanden is uitgesteld tot begin 2015. Bron RTV Noord

Bedrijfsplan was in 2012 vanwege o.a. afstand specialisten van het UMCG naar Scheemda West niet rond te krijgen. Tevens was de verwerving en de bouw/exploitatie in Scheemda West te duur. Ook in 2013 waren er geen veranderingen, behalve dat het S.M.C. naar Zuidbroek kwam, groot bord staat inmiddels op plaats bestemming. We leven nu in 2014 en de banken zien er liever vanaf, betreft financiering nieuwbouw O.Z.G. bij Scheemda-West.

Gemeente winschoten wil hun ziekenhuis binnen hun grenzen houden. Na de herindeling, met de A7 variant, zou dit argument niet meer opgaan. Ook de argumenten van de provincie ( Moorlag) die voorstander is van locatie Scheemda-west, zijn niet meer relevant betreft locatie Zuidbroek of Scheemda- west.

“Zwembad v.d.Valk A7” vanwege de grootte van het bad, belangrijk voor de hele regio A7 gemeente. ( Nieuw college Menterwolde, waar Menterwolde Gewoon en Sp met 7 raadsleden de meerderheid bekleden en voorstander zijn van het openhouden van het van de Noord bad Muntendam, waardoor het v.d. Valk bad in zwaar weer terecht zal komen. VVD is ook aangeschoven bij bovenstaand college, maar heeft te weinig stemmen ( invloed) om daar verandering in aan te brengen.)

Heren beleidmakers, zet eigenbelang opzij en wees creatief, betreft nieuw te bouwen ziekenhuizen. Bouwterreinen liggen bouwrijp klaar in Zuidbroek, net zoals de aan en afvoerwegen.

OZG is in Zuidbroek in exploitatie 2 miljoen per jaar voordeliger en in Zuidbroek wordt het ziekenhuis beter gedragen door specialisten. Met mede investeerder Structon (S.M.C.) en de miljoenen locatie voordelen, zou de keuze snel gemaakt moeten zijn, misschien incl. zwembad. WAAR IS HET WACHTEN NOG OP!!