.Menterwolde Gewoon en SP wilden het coalitieakkoord openbreken. MG stelde tekenen nieuw akkoord of coalitie houdt op te bestaan.19_4441_2521_1433766763

De VVD is ondanks het terugtreden van de eigen wethouder maximaal loyaal
geweest naar de coalitie ten bate van de bestuurbaarheid van Menterwolde.
Met als doel het algemeen belang van Menterwolde en haar inwoners voorop
stellen, op sociaal en financieel gebied, maar ook als fusiepartner met
Hoogezand Sappemeer en Slochteren.

Ondanks bovenstaande breken MG en SP het coalitieakkoord open.

Op dit moment gaat er 80% van onze huishoudportemonnee naar vaste kosten en
sociale zaken.
MG en de SP hebben een convenant op tafel gelegd waarin sociale zaken eventueel boven de 80% uitkomen.
Dat betekent dat er dan zeker geen geld meer is voor verenigingen, dorpshuizen, groenvoorziening, onderhoud van verlichting en wegen enz.
Tekorten uit het ene budget worden verrekend met het andere budget.
Wettelijke taken kunnen niet worden ingeleverd ten bate van welke doelgroep
dan ook. De VVD vindt dat daarmee het algemeen belang van de inwoners van Menterwolde uit het oog wordt verloren.
De VVD zal dit aan ons voorgelegde convenant, een eenzijdige aanpassing van
het coalitieakkoord, dan ook niet kunnen ondertekenen.

Bij monde van Menterwolde Gewoon is aangegeven dat zonder deze handtekening
de coalitie ophoud te bestaan. Dat men de VVD niet langer als coalitiepartner accepteert. Dit maakt het voor ons onmogelijk ons eerder genoemde doel, het algemeen belang van Menterwolde en haar inwoners, in deze coalitie te blijven dienen.

Met vriendelijke groet,

Mieke Bos