1246Hoe nu verder.  ? app_full_proxyapp_full_proxy - kopie Mag het een onsje meer!! Update :  Schollema mogelijk nieuwe in-formateur Menterwolde. Daar ben ik erg content mee. De man met zijn gouden mogelijkheden heeft Menterwolde eerder uit het diepe gehaald.

19_4512_5749_1434537511Voorzitter VVD Menterwolde Henk Tepper. Even samenvatten en vooruit met de geit.  Kleur? nou dan maar een bonte of een grote witte.!!

SP heeft het vertrouwen opgezegd in de fractie van MG en KM  ( let wel :  fractie niets over wethouders)  M.a.w. de SP heeft de deur open voor vervolg coalitie en heeft nu tegelijk de oppositie mee betreft niet sluitende begroting 2016,. De vastgestelde begroting wordt gezien als een werkdocument. De komende maanden zal gewerkt worden om een definitieve liefst sluitende begroting samen te stellen over de jaren 2016 t/m 2018.Mijn grote vraag is door wie?   Wethouder Velthuis MG zegt in de media dat hij aan de klus is begonnen om het af te maken. Joyce Veendorp SP verwoord in de media, wij gaan praten met de oppositie en kijken of we elkaar kunnen vinden. Marcus Ploeger en oud  gemeentesecretaris N hebben een tegenbegroting, welke tijdens de raadsvergadering niet werd geaccepteerd . 

Wie gaan de rotzooi ruimen.?   Sp met PvdA, VVD,CDA,GL totaal 9 zetels wel minimaal 1 wethouder te veel, m.a.w. 1 moet gedogen.

Het kan ook met  MG en VVD,PvdA en of KM, ( deze mogelijkheid ligt gevoelig betreft  oud zeer PvdA. Volens mijn informatie zou het mogelijk zijn als Velthuis niet terug kwam als Wethouder) Dan wel acht of ( met KM) zelfs 10 zetels

Dan zou je nog kunnen denken van de mogelijkheid MG , VVD, KM 8 zetels 

Het kan ook MG, VVD, CDA en GL 8 zetels  Dan zal MG een wethouder moeten inleveren

Of toch de SP, PvdA, KM  en CDA en of GRL 8 of 9 zetels 

Dan hebben we nog de wens van Groen Links: 2 Wethouders van buiten de gemeente. ( Zou voor de VVD geen enkel probleem zijn. Heb er zo 2) Vanmorgen bood zich nog een wethouder van buiten aan. Van VVD huize en komt uit Veendam.

-menterwolde

GRONINGEN – In Menterwolde is politieke chaos ontstaan nadat de SP het vertrouwen heeft opgezegd in de fracties van coalitiegenoten Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde.

Kritiek
Directe aanleiding is de gemeentelijke begroting. Die -niet sluitende- begroting moest donderdagavond worden vastgesteld, maar Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde hadden veel kritiek op het document. Beide partijen wilden meer invloed op nog te nemen bezuinigingen.Rookgordijn
Voor de SP was dit reden het vertrouwen op te zeggen. Fractievoorzitter Joyce Veendorp: ‘De coalitiepartners kiezen er voor het rookgordijn dat altijd rond financiën heeft gehangen opnieuw op te trekken, mooi weer te spelen. Wij kiezen daar niet voor.’Opmerkelijk was dat er aan deze stap van de SP geen directe consequenties voor de wethouders werden verbonden. Geen van hen stapte op of werd gedwongen op te stappen.

Nieuw college
De partijen gaven aan na afloop van de vergadering aan te willen denken over de stappen die nu moeten worden ondernomen. Doordat het college niet meer op een meerderheid in de raad steunt lijkt het onontkoombaar dat er een nieuw gemeentebestuur moet komen.

Onderhandelingen
De SP wil daarover volgende week gesprekken voeren met de partijen die nu nog in de oppositie zitten. Ook is het mogelijk dat Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Verdrietig
Maar de kans lijkt groot dat de wethouders Matty Siersema (Kritisch Menterwolde), Jan Velthuis (Menterwolde Gewoon) en Roelof Vos (Menterwolde Gewoon) het veld moeten ruimen. Velthuis: ‘Mijn drive was om de klus af te maken in deze gemeente, niet om weg te lopen. Ik ben erg verdrietig.’

Bezuinigen
Overigens werd de begroting uiteindelijk wel door de raad aangenomen. Die begroting, met voor volgend jaar een tekort van 1,3 miljoen euro, wordt gezien als een ‘werkdocument’. De komende tijd moet een denktank met voorstellen komen om het tekort weg te werken.