“Sociale woningmarkt” Vluchtelingen geen voorrang meer Eigen volk eerst !!! Stef Blok VVD  Het is natuurlijk niet te verkopen om buitenlanders/vluchtelingen voorrang te verlenen op sociale woningmarkt en dat terwijl de kosten voor rekening van de belastingbetaler zijn. 

Alles over asielzoekers in Duitsland. Kosten o.a. 50 miljard 2016 2017 enz    ANP wil dat u stopt met vluchtelingen ‘vanuit de onderbuik weg te zetten’  ‘Objectieve’ agendajournalistiek overduidelijk gericht tegen Geert Wilders  https://www.henktepper.nl/2016/02/01/juncker-eu-keulen-had-niets-te-maken-met-vluchtelingencrisis/  )

Azc 102Toegelaten vluchtelingen krijgen niet langer automatisch voorrang op de sociale woningmarkt. Dat is het gevolg van een wetswijziging https://www.henktepper.nl/

die minister Stef Blok (Wonen, VVD) maandag naar de Raad van State heeft gestuurd. Voortaan mogen gemeenten zelf bepalen of het nodig is de zogeheten ‘statushouders’ voorrang te geven op andere woningzoekenden.

De verplichting van gemeenten om statushouders te huisvesten blijft wel bestaan. Gemeenten die daarin tekort schieten, lopen het risico dat de provincie die taak van hen overneemt en de kosten op de betrokken gemeente verhaalt.

Huisvesting van statushouders kan onder meer in zogeheten prefabwoningen of door het verbouwen van kantoren of andere complexen. Corporaties krijgen toestemming om gebouwen te beheren en te verbouwen. Blok wil verder onderzoeken of het mogelijk is om extra bouwrijpe kavels aan gemeenten beschikbaar te stellen voor die prefabwoningen. Het is de bedoeling dat daar kleinschalig gebouwd wordt.

Gemeenten kunnen daarmee de sociale woningvoorraad uitbreiden zodat vluchtelingen gehuisvest kunnen worden, zonder dat dit leidt tot verdringing op de sociale huurmarkt: gezinnen en alleenstaanden moeten langer wachten op een woning omdat veel gemeenten nu asielzoekers voorrang geven.

Blok komt coalitiepartijen tegemoet

Met de wetswijziging geeft Blok uitvoering aan een wens van de VVD. Tegelijk wil coalitiepartner PvdA dat er 100.000 tijdelijke woningen komen. Blok gaat in kaart brengen hoeveel woningen er de komende jaren nodig zijn voor statushouders en starters op de woningmarkt, zodat verdringing op de reguliere woningmarkt wordt voorkomen.

In asielzoekerscentra (azc’s) zitten bijna 15.000 mensen die al een verblijfsvergunning hebben gekregen en daarom zouden moeten doorstromen naar een reguliere woning. Dat is eenderde van het totaal aantal azc-bewoners, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het kabinet wil dat statushouders sneller uit azc’s vertrekken om ruimte te maken voor binnenkomende asielzoekers.

VVD-Kamerlid Roald van der Linde wil asielzoekers de toegang tot de sociale woningmarkt ontzeggen.Foto ANP / Martijn Beekman

De VVD in de Tweede Kamer wil asielzoekers en vluchtelingen de toegang tot de sociale woningmarkt ontzeggen. Vluchtelingen moeten gehuisvest worden in containers, leegstaande kantoren of in leegstaand rijksvastgoed.

Dat bleek vanochtend uit de bijdrage van VVD-woordvoerder Roald van der Linde tijdens het begrotingsdebat over Wonen en Rijksdienst. Het plan van de PvdA-fractie om op korte termijn 100.000 tijdelijke woningen te bouwen, wees Van der Linde af:

“Als we dat vandaag besluiten, gaan er meteen whatsappjes naar Libië en Somalië. We moeten Nederland niet aantrekkelijker maken dan het al is.”

Volgens Van der Linde kunnen er sociale woningen bijkomen door oneigenlijk gebruik tegen te gaan:

“In Amsterdam bestaat 58 procent van de woningvoorraad uit sociale woningen. Een kwart daarvan bestaat uit scheefgroei, huurders die meer verdienen dan de inkomensvoorziening voor sociale woningen. En 10 tot 20 procent wordt illegaal verhuurd. Geef corporaties de middelen om dat oneigenlijk gebruik aan te pakken.”

Als voorbeeld noemde Van der Linde het van rechtswege ontbinden van huurcontracten bij llegale verhuur. “Of door corporaties het recht te geven om gegevens van het bevolkingsregisters te vergelijken met hun eigen huuradministraties.”

PVV: kabinet zegt dat we rustig kunnen slapen

De PVV noemde het PvdA-plan om 100.000 tijdelijke woningen te bouwen een “PvdA-kampement”. Kamerlid Barry Madlener sprak van “een waanzinnig plan van een waanzinnige partij”. Het kabinet noemde hij “een kabinet in oorlogstijd dat zegt: gaat u maar rustig slapen.”

Volgens Groenlinks zou er zonder de vluchtelingenstroom ook enorme woningnood zijn. Het percentage statushouders in sociale woningen is maar een paar procent, aldus woordvoerder Linda Voortman van GroenLinks. “Zonder die vluchtelingen zouden er ook wachtlijsten zijn. Het tekort aan sociale woningen bestaat al veel langer.”

De ChristenUnie wil dat vluchtelingen veel kleinschaliger opgevangen worden dan nu het geval is. “Dat mag niet zo massaal, acuut en ad hoc als nu het geval is”, zei Carola Schouten.

Lees ookMinister Blok had alles geregeld. En toen kwamen de asielzoekers