Gemeente Midden Groningen is geboren.

midden groningenOp 15 maart 2016 wordt het Kompas gepresenteerd aan inwoners, ondernemers, raden, medewerkers van gemeenten; kortom iedereen die het maar horen wil. Dan worden de bouwstenen en vervolgstappen toegelicht. Dat gebeurt in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek op dinsdag 15 maart, van 20.30 tot 21.30 uur. Dan wordt ook bekendgemaakt welke nieuwe gemeentenaam de meeste stemmen van de inwoners heeft gekregen en wie de winnaar is van de fotowedstrijd.

HSSM Heringedeelde gemeente

Muntendam, 24 februari 2016 Het Kompas geeft de richting aan: samen kom je verder Drie colleges stemmen in met strategische visie HSSM De drie colleges van B&W van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben ingestemd met ‘Samen kom je verder, Kompas voor de nieuwe gemeente’, de strategische visie voor de gemeente HSSM. Zij stellen de drie gemeenteraden voor om in april met ‘het Kompas’ in te stemmen en het als leidraad te nemen voor toekomstig beleid en organisatie. Het afgelopen half jaar is aan de inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven gevraagd hoe zij de toekomst zien, welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe zij de nieuwe gemeente HSSM zien. Dit gebeurde tijdens interviews, buurtgesprekken, rondetafelgesprekken, lospraatsessies met de raden en bijeenkomsten met omliggende gemeenten en medewerkers. Dit leverde een mooie oogst aan dromen en wensen op, die tezamen ‘het Kompas’ vormen. In feite is dit stuk dus geschreven door de gemeenschap en de gemeente HSSM zelf. Drie bouwstenen om samen uit te werken Uit alle meningen zijn drie lijnen gedestilleerd die als bouwstenen voor de komende jaren kunnen dienen. Deze drie thema’s vormen de maatschappelijke agenda en beschrijven doelen waaraan de HSSM-gemeenten samen met inwoners, ondernemers en organisaties willen werken. Het eerste thema is: ‘Groots in kleinschaligheid’. Uit alle gesprekken bleek dat inwoners hechten aan de identiteit van hun dorp of wijk. De gemeente HSSM wil een gemeenschap zijn waar inwoners medeverantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid en meer zeggenschap krijgen over hun leefomgeving. Het tweede thema heet: ‘Ieder mens telt’. Dit thema omvat plannen voor ontwikkeling en scholing van de inwoners, gelijke kansen voor kinderen, het leveren van maatwerk door sociale teams en het aanpakken van werkloosheid. Het derde thema kent de noemer: ‘Economie van de toekomst’. Er liggen volop kansen voor ondernemers om samen met anderen de economie in HSSM te versterken. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op de recreatieve mogelijkheden van het gebied en door de maakindustrie en de landbouw te versterken. De HSSM-gemeenten willen investeren in een goede, structurele samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid en zo samen de arbeidsmarkt en economie innoveren. In een wisselwerking van samenwerking tussen lokale en regionale partners kunnen we stappen zetten om de economie te versterken. Presentatie aan inwoners, ondernemers, raden en medewerkers Op 15 maart 2016 wordt het Kompas gepresenteerd aan inwoners, ondernemers, raden, medewerkers van gemeenten; kortom iedereen die het maar horen wil. Dan worden de bouwstenen en vervolgstappen toegelicht. Dat gebeurt in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek op dinsdag 15 maart, van 20.30 tot 21.30 uur. Dan wordt ook bekendgemaakt welke nieuwe gemeentenaam de meeste stemmen van de inwoners heeft gekregen en wie de winnaar is van de fotowedstrijd. Op weg naar de fusie ‘Het Kompas’ wordt aan de drie gemeenteraden separaat ter instemming voorgelegd in april. Dan bekrachtigen zij formeel ook de nieuwe naam. Ook levert het Kompas input voor het herindelingsadvies HSSM, dat eind april aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Als de drie raden met dit herindelingsadvies instemmen, dan beslissen zij dat de gemeenten per 1 januari 2018 samengaan. Het is niet zo dat de gemeenten pas in 2018 aan de thema’s uit ‘Het Kompas’ gaan werken. Het is nu immers duidelijk hoe inwoners en ondernemers hun toekomst zien en welke rol de gemeente daarbij kan spelen; er zijn verwachtingen gewekt. Bovendien zijn er opgaven die niet kunnen wachten tot 2018. De colleges van de drie gemeenten maken daarom voor de komende twee jaar een bestuurlijke agenda, die vastgesteld wordt door de raden. In die bestuurlijke agenda staan de maatregelen en activiteiten die al van start kunnen gaan. Zo werken we in de toeloop naar 2018 nauw samen, vanuit de wens om straks zo optimaal mogelijk de fusie aan te gaan en de inwoners zo goed mogelijk te blijven bedienen. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////