Islamitische ‘vluchtelingen’ bedreigen christelijke vluchtelingen die niet mee bidden

Arian Zwegers (bron: Flickr)

Hoe groot acht jij de kans dat deze mensen uiteindelijk patriottische leden van Europese landen zullen worden?

Duitse asielzoekerscentra bieden religieuze minderheden (lees: niet-islamitische vluchtelingen) te weinig bescherming. Dat geldt met name voor moslims die zich bekeerd hebben tot het christendom. Dat blijkt uit een onderzoek van de christelijke organisatie Open Doors.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst de helft van alle geïnterviewde christelijke vluchtelingen zeggen dat ze geïntimideerd en gepest worden door islamitische vluchtelingen. Ja, dat lees je goed: de helft.

Een protestantse dominee uit Berlijn zegt van geloofsgenoten gehoord te hebben dat christenen die weigeren om mee te bidden met het islamitische gebed bedreigd worden. Hoe vreselijk dat ook is, heel verrassend is het niet. Het is namelijk bekend dat een groot deel van de moslims wereldwijd de sharia steunt, en de sharia eist niet alleen onderwerping van andersdenkenden, maar zelfs de doodstraf voor moslims die het islamitische geloof verlaten.

Als gevolg van deze bedreigingen en intimidatie zegt Open Doors dat Duitsland islamitische en niet-islamitische vluchtelingen van elkaar moet scheiden. Zolang dat niet gebeurt zullen die laatsten zich namelijk nooit veilig voelen.

Is er ook maar één persoon die denkt dat deze islamitische immigranten zich uiteindelijk zullen aanpassen aan de westerse waarden? Dat zij opeens verlicht en tolerant zullen worden? Me dunkt van niet. Zij zullen over 30 jaar net zo fundamentalistisch zijn als nu, en de kans is groot dat hetzelfde geldt voor hun kinderen (kijk maar naar tweede en derde generatie Nederturken en Nedermarokkanen). We halen dus wéér een  islamitische vijfde colonne binnen: een groep mensen die zich actief tegen onze waarden verzet.