avatar

         EN:  SCROLL  Herman van Rompuy: ‘Dit referendum had nooit mogen plaatsvinden’    EN   NOG EENS SCROLL  Voorheen EEG-landen komen bijeen om te praten over toekomst EU na Brexit

Scroll nu ook voor: 

Britten hebben spijt, willen tweede referendum

Een EU zonder Britten maar wel in hun geest

Plus: Brexit onderstreept het gevaar van referenda

Tags: , ,

Met een hoge opkomst en een kleine meerderheid heeft de Britse bevolking besloten dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten. Dat is een zeer te betreuren, schokkende beslissing. Brexit is slecht voor het Verenigd Koninkrijk , voor de  Europese Unie – en dus ook  voor Nederland- en voor de politieke en economische verhoudingen in de wereld.

Economische en politieke consequenties

Economisch, omdat allereerst in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in andere (EU)landen sprake zal zijn van krimpende handel, stagnerende economische groei en minder werkgelegenheid. De  al zwaar op de tocht staande geest van mondiale en Europese vrijhandel wordt  nog meer aangetast. Het is zeer de vraag of  Londen City het financiële centrum van de wereld zal blijven.

Politiek, omdat sinds het 43-jarig EU- lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk een gezond evenwicht bestaat tussen de economische en politieke opvattingen van de drie grote EU- landen,Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Juist voor Nederland is dat evenwicht van het grootste belang, omdat de Europese invalshoek van het Verenigd Koninkrijk  vaak overeenkomt met de onze. Het is niet voor niets dat Nederland vanaf het begin van de EU/EEG groot voorstander van het Britse lidmaatschap was. Ook de bijzondere band tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is zeer belangrijk en positief.

Niet alleen het Verenigd Koninkrijk kraakt

Voor de Britse binnenlandse politiek kan Brexit desastreus uitpakken . Het verscheurt het land. Schotland wil – zo blijkt uit de referendumuitslag aldaar- in de EU blijven en zal een nieuw referendum voor afscheiding van het VK vragen. En ook in Noord-Ierland ontstaat grote politieke onrust. Het Verenigd Koninkrijk zou dus uit elkaar kunnen vallen.

Ook in de overige EU- landen zal de Britse beslissing tot binnenlands- politieke en (nog grotere) maatschappelijke onrust  leiden. In ons land vraagt Geert Wilders al meteen om een “Nexit “. Dat zal er niet snel komen, omdat er geen politieke meerderheid voor is en een referendum daarover alleen door een meerderheid van het Parlement kan worden aangevraagd. Risicovoller is de situatie in Frankrijk, waar een Presidentschap van Marine Le Pen niet is uitgesloten, waarna de weg naar een “Frexit “zou kunnen worden ingezet. Dat zou het einde van de EU betekenen.

Hoe kon het  zover  komen?

Van vele kanten- van Cameron tot Obama en het IMF- in de afgelopen tijd naar voren gebracht dat een Brexit in velerlei opzicht slecht is voor het Verenigd Koninkrijk. Maar dat was bij velen aan dovemans oren gericht. Het wantrouwen tegen globalisering, tegen de “elite “en tegen deskundigheid won het van gezond verstand. Gevoel won het van feiten.

Het trieste is dat waarschijnlijk juist vele pro-Brexit stemmers de dupe zullen zijn van de door hen veroorzaakte  beslissing. Economische crisis en werkloosheid zullen hen bovenmatig treffen.

Het gevaar van referenda

De dramatische Brexit beslissing onderstreept nog eens hoe gevaarlijk een referendum kan zijn. Het is aan gekozen volksvertegenwoordigers om in een brede afweging van alle aspecten de opvattingen van de kiezers te vertolken. Parlementariërs zijn er juist om namens de kiezers complexe zaken te kunnen overzien en verantwoorde afwegingen te maken. Wanneer dat in ingewikkelde zaken als deze door de kiezers rechtstreeks wordt gedaan, overheersen  vermeend korte-termijn eigenbelang, tunnelvisie, gevoel en emotie. De deur staat dan open voor populisten van binnen en buiten de politiek, die daar handig gebruik van maken. Premier Rutte heeft dan ook groot gelijk tegen het instrument referendum te zijn, zeker voor  complexe internationale onderwerpen, waarbij de gevolgen vele malen verder gaan dan de eigen landsgrens.

Een EU zonder Britten maar wel in hun geest

Tenslotte: wat nu na de Brexit- beslissing ? Er zal een lange formele weg naar de uittreding van het Verenigd Koninkrijk begaan moeten worden. Maar belangrijker is dat de EU zich nu werkelijk moet hervormen. Sommige onderwerpen kunnen  gewoon niet anders dan in Europees verband opgelost worden. Denk aan milieu en duurzaamheid; veiligheid (als onderdeel van de NAVO), terrorismebestrijding, vluchtelingenbeleid en handel. De Europese Unie dient zich tot dergelijke kerntaken te beperken. Een Verenigde Staten van (een supranationaal) Europa is daarvoor niet nodig. Het trieste is dat juist de Britten altijd hebben gepleit voor zo’n pragmatische en zakelijke benadering van Europese samenwerking.

Herman van Rompuy: ‘Dit referendum had nooit mogen plaatsvinden’

‘Het voelt als een amputatie’

De Britten zullen de volle consequenties moeten dragen van hun keuze om de EU te verlaten. Dat zei de Belg Herman van Rompuy, voormalig Europees president, vrijdag op de Belgische televisie.

Volgens hem betekent dat concreet dat de overgebleven 27-lidstaten vooral dat zullen doen wat voor die 27 voordelig is. “Dat is geen kwestie van wraak, maar wij zijn wij en zij zijn zij”, aldus Van Rompuy.

De christendemocraat was “kwaad en verdrietig” toen hij de uitslag van het referendum hoorde. “Kwaad omdat dit referendum nooit had mogen plaatsvinden. Het kan ook het einde van het Verenigd Koninkrijk zijn. Verdrietig omdat ik een ‘Europeër’ ben.”

Volgens de Belg betekent een brexit niet het einde van de Europese Unie. “Maar het voelt wel aan als een amputatie.”

Een soortgelijk referendum in Nederland, zoals Geert Wilders graag zou zien, zou volgens Van Rompuy grotere gevolgen hebben dan een brexit, omdat Nederland lid is van de eurozone. “Vanaf het moment dat zo’n referendum wordt aangekondigd, krijg je instabiliteit.”

avatar

     

BUITENLANDPOLITIEK

Voorheen EEG-landen komen bijeen om te praten over toekomst EU na Brexit

Duitsland en Frankrijk willen graag nog meer EU

Tags: ,

De ministers van Buitenlandse Zaken van de zes staten die aan de wieg stonden van de Europese Unie zijn zaterdag in Berlijn bijeengekomen om zich te beraden over de gevolgen van het Britse referendum over uittreding uit de EU.

Voor ons land is minister Bert Koenders aanwezig. Nederland behoort met België, Luxemburg, Italië, Frankrijk en Duitsland tot de deelnemers aan het overleg. Duitsland en Frankrijk willen daarin gemeenschappelijke voorstellen doen voor de verdere ontwikkeling van de EU. In een ontwerpverklaring wordt gesproken van een ,,flexibele unie”, waarin ruimte wordt geboden aan lidstaten die nog niet aan verdere stappen naar integratie kunnen of willen meedoen.

De zes landen die aan het beraad deelnemen richtten in 1957 de Europese Economische Gemeenschap op, de voorloper van de huidige EU. Andere landen die niet zijn uitgenodigd hebben kritiek op de bijeenkomst.

Het besluit van de Britten om uit te treden is officieel niet de aanleiding, want het overleg stond allang gepland. Het zou om een breed overleg over verschillende actuele zaken gaan. De ‘oude zes’ komen vaker bij elkaar.

In de marge van de EU-top maandag en dinsdag in Brussel houden de overige 27 lidstaten een informeel beraad, dan dus voor het eerst zonder de Britten. Bondskanselier Angela Merkel voert maandag in Berlijn voorbereidend overleg met de Franse president François Hollande, de Italiaanse premier Matteo Renzi en EU-raadsvoorzitter Donald Tusk.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier zei vrijdag dat de EU “hysterisch moet worden noch verlamd raken” door het besluit van de Britse kiezers om de unie te verlaten. Het is belangrijk dat aan “de verwachtingen van het volk” tegemoet wordt gekomen.

ANP

Britten hebben spijt, willen tweede referendum

25 juni 2016 om 14:29 door Bastiaan Kleinjan

Britten hebben spijt, willen tweede referendum

De initiatiefnemers zien Nigel Farage liever niet nog een keer juichen / ANP.

Daags na het referendum over de Britse uittreding uit de Europese Unie, hebben ruim een miljoen Britten spijt van hun keuze, of willen een herkansing. Een parlementaire petitie die oproept tot een tweede referendum over wel of geen Brexit is enorm populair.

Zelfs zo populair, dat de website van de petitie er kortstondig uit heeft gelegen. Meer dan een miljoen Britten hebben de petitie ondertekend, dat is ruim tien keer meer dan de 100.000 handtekeningen die nodig zijn om een onderwerp op de agenda van het Engelse parlement te zetten.

VOORAL LONDEN WIL NOG EEN KANS

Niet geheel verassend, willen vooral mensen uit de grote steden en uit Londen een herkansing. Uit deze plaatsen kwamen ook de meeste Remain-stemmers.

De initiatiefnemers van de petitie willen dat bij het tweede referendum een meerderheid van zestig procent moet beslissen, in plaats van de kleine meerderheid die het Brexit-kamp vrijdag van het Remain-kamp onderscheidde. Daarnaast willen ze een opkomstpercentage van 75 procent, tegen de zeventig procent van vrijdag.