Opiniepeiling Maurice de Hond: ‘Nexit goed mogelijk in Nederland’

Geen verschuivingen in zetelaantallen

peiling-26-6

In navolging van de Britten zou ook een Nederlands referendum over uittreding uit de EU wel eens een verrassende uitslag kunnen krijgen, stelt Maurice de Hond van Peil.nl zondag in een analyse. Vooral een hoge opkomst van laagopgeleiden kan de kansen voor zo’n ‘Nexit’ volgens hem vergroten.

Op het ogenblik is een grote minderheid van 47 procent van de Nederlanders voor een dergelijk referendum, becijfert Peil.nl. Bij zo’n volksraadpleging zou 43 procent voor een Nexit stemmen. Maar juist onder de lager opgeleiden wil 69 procent een dergelijk referendum en zou 64 procent voor een Nederlandse uittreding stemmen.

De Hond verwijst naar de Britse situatie, waar veel onderzoeksbureaus ernaast zaten met hun voorspellingen. Zij werden verrast door een hoger dan verwachte opkomst van lager opgeleiden, die in grote mate voor vertrek uit de EU stemden. Het opkomstpercentage (72) lag bij het brexit-referendum 6 procent hoger dan bij de parlementsverkiezingen.

,,Mocht in Nederland wel een referendum over Nexit gehouden worden, dan valt het te verwachten dat – net zoals in Engeland – de opkomst onder lager opgeleiden relatief hoog zal zijn. En in dat geval zou een meerderheid voor Nexit goed mogelijk zijn, terwijl dat uit de peilingen van vier van de zes bureaus in Nederland, niet af te leiden is”, aldus De Hond.

Die peilingen laten grote verschillen zien. Zo variëren de metingen van de voorstanders van een referendum van 33 procent (I&O voor Volkskrant, gemeten in maart) tot 54 procent (Een Vandaag). De voorstanders voor een Nexit lopen bij de diverse peilingen uiteen van 22 procent (I&O Volkskrant) tot 48 procent (Een Vandaag).

Peil.nl houdt het op een kleine meerderheid tegen zowel het houden van een referendum als tegen een Nexit.

Onder de geraadpleegde Nederlanders is 35 procent blij met de uitkomst van het Britse referendum en 45 procent teleurgesteld. Onder PVV-kiezers is de vreugde over brexit het grootst (78 procent), gevolgd door SP (39 procent) en 50PLUS (23 procent). Het aanhang van PvdA, D66 en GroenLinks is er juist helemaal niet blij mee. Bij die partijen valt de Britse uittreding slechts bij 4 procent van de kiezers goed.

Anp  

Nexit      25 JUN 2016

Na de verrassende Brexit doemt ook in ons land de vraag op: moeten wij breken met Brussel? In de media klinken vooral waarschuwende woorden. Het zou ons isoleren en aan de bedelstaf brengen. Dat riekt naar bangmakerij van het kaliber zoals rond de Millenniumbug, het voorspelde massale falen van computersystemen bij de jaarwisseling van 2000. Uiteindelijk draaide de wereld toen op 1 januari gewoon door.

Dat angst een belangrijke factor is in de huidige discussie, toont een peiling die gisteren in opdracht van deze krant is gehouden. Daaruit blijkt dat een krappe meerderheid van de Nederlanders niet voor een Nexit voelt. Mensen vrezen dat een vertrek miljarden kost, onze positie op het wereldtoneel aantast en ons in de strijd tegen het terrorisme zal beperken.

Maar als angst ons leidt wat doen politici dan om ons comfort te bieden? Ze trekken weliswaar schuldbewust het boetekleed aan maar zijn niet in staat de kern van het probleem aan te pakken. Ja, het Europese avontuur heeft ons een ongekende periode van welvaart en vrede gebracht. Tegelijkertijd is onder aanvoering van dromers en bureaucraten in Brussel een vraatzuchtig monster gecreëerd, dat nationale democratieën uitholt en burgers zijn wil oplegt. Dat moet drastisch worden teruggedraaid. Anders is de EU ten dode opgeschreven.

Waarom zo veel mensen een hekel aan de EU hebben gekregen

Een meerderheid van de Britse stemmers wil uit de Europese Unie. Het staat niet op zichzelf. Dit voorjaar stemde een meerderheid van de opgekomen Nederlanders tegen een verdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Niet per se omdat ze zo’n hekel aan Oekraïners hebben, wel uit afkeer van Brussel.

Elf jaar geleden stemden nog veel meer Nederlanders met een nog overtuigender meerderheid tegen de Europese Grondwet. Omdat ze wel een beetje klaar waren met steeds meer Europa, een Europa met Turkije erbij, een Europa met steeds minder macht in Nederland en steeds meer bevoegdheden in Brussel.

Gekkigheid

In zijn boek Vervlogen Visioenen beschrijft Syp Wynia in 64 reportages, columns en essays hoe de Nederlanders – en zij niet alleen – al voor de laatste eeuwwisseling steeds eurosceptischer werden. Daar was dan ook wel enige aanleiding toe. Kiezers werd niets gevraagd, maar Brussel leek steeds meer alles te bepalen. Nederland werd per persoon de grootste betaler van Europa en veel van dat geld werd aan gekkigheid besteed.

>>> Meer info over het boek Vervlogen Visioenen – Groter, machtiger, meer. Hoe Europa zich vertilt  vindt u hier >>>

De Fransen en de Duitsers maakten een potje van de euro, terwijl wij hier wel op de regels moesten letten. Toen de burgers van Nederland eindelijk iets werd gevraagd – het referendum over de Europese Grondwet in 2005 – zeiden de Nederlanders nee en deden de Europese en Nederlandse leiders gewoon weer ja.

Dreigementen

Toen de euro in de problemen kwam werden weer alle regels overtreden. En weer gingen, alle beloften ten spijt, talloze miljarden van hier naar daar. De Europese Unie wil de baas zijn over de immigratie van buiten, heeft de binnengrenzen opengezet maar vergeten de buitengrenzen dicht te doen. En als iemand er iets van zegt, is het een populist of een rechts-extremist, gaat het licht uit of komt er weer oorlog.

Daarover gaat Vervlogen Visioenen: hoe eerst een paar landen, daartoe aangezet door de Amerikanen, er het beste van probeerden te maken. En hoe het Europese vooruitgangsgeloof kennelijk alleen nog met dreigementen aan de man kan worden gebracht. Dan is het niet zo gek dat zo veel mensen een hekel aan de Europese Unie krijgen.

Het begon zo opgewekt, de Europese eenwording. Maar gaandeweg worden steeds vaker dreigementen gebruikt om de overdracht van macht en geld aan Brussel te verkopen: de welvaart verdwijnt, met de vrede is het gedaan.

Intussen vertilt de Europese Unie zich. Zij neemt te veel taken op zich en wil alles centraal vanuit Brussel regelen. De steun van de burgers ebt weg. Elsevier-redacteur Syp Wynia was als scholier al gefascineerd door Europa, maar een Europa-gelovige is hij nooit geworden – ook niet toen hij in de jaren negentig als journalist in Brussel werkte. Zijn scherpe observaties over de Europese Unie en zijn kritische analyses trekken veel aandacht. In Vervlogen visioenen zijn de beste stukken verzameld die Wynia sinds 1997 in Elsevier heeft gepubliceerd over de Europese eenwording en de rol van Nederland daarin.

‘Wie Syp Wynia alleen van zijn geschriften kent, zou niet vermoeden hoe genuanceerd en innemend hij is in de persoonlijke omgang’ Gerrit Zalm
‘Wynia schrijft niet over de waan van de dag, maar over de waan van alle dagen’ Kees Tamboer in Het Parool

Syp Wynia (1953) schrijft over politiek en economie, over Nederland en Europa in Elsevier. Eerder werkte hij in Groningen, Den Haag en Brussel. In 2006 verscheen Zoetzuur, een bundeling van 66 van zijn columns over het Nederland van na Pim Fortuyn.

Jaar van uitgave: 2014