In mijn mailbox een verhaal in het Grunnegs door Egbert Knapper over mijn vader Hendrik Tepper. De eerste foto: mijn ouders met hun eerste auto. Tweede foto mijn pa met zijn peerd.   Deze tekst is van beheerder weblog Henk TepperIMG_0619 (Edited)pa en moe vrouger

`n Verhoal over HinderkTepper. 50 jaar geleden , rond 1965

Aan de hoofdweg in Kolham woonde een boer Tepper en in de volksmond werd er altied overHinderkTepperproat.

Als boer was hai een hailegoie vakman en mit het bewaarken van zien laand een pietje secuur. Veuraalmitplougenmos de vurgekeersrechtwezen , de daipte was hom ook hail krek en het aansloeten op de veurige vurge was ook belangriek.Problemen hiermit haar hai nait totdat er een nije trekker kwam mit een automoatischedaipteregeling , een Same Atlanta van de cooperoatie Boerenbelang oet Hoogezand

Het werhaarfst en Hinderk ging mit zien nije trekker aan het plougen en ondanks de oetleg dij wie hom hadden geem en de oetleg in het nederlandseinstructieboukje kon hai het mor nait goud veurmekoarkriegen. Hai belde de waarkploats en ik kreeg hom aan de telefoon.  Most wel kom`n  want ik krieg het mit dij daipteregelingnaitveurmekoar. Oafsprook`n dat ik `s middags tegen ain uur bie hom op `t laandzol wezen. Veur mie was het ook een oaventuur want als ex automonteur haar ik nog nooit een plougoafsteld mor was wel op de hoogte van de waarking van de daipteregeling op de trekker. Ik heb hom mor eerst verteld dat ik van een plougoafstel`ngain lood verstand haar mor wel op de hoogte was van de waarking van de trekker en dat we er soamen er wel oet konden kom`n. De trekker ston al veur een vurgemit een dreischerigeploug . Wat mie direct opvuil was datde ploug een steunwiel haar en dat er gain topverbinding tussen de trekker en de ploug zat mor in ploats hiervan een ketting. Eerst de steunwiel er oafsleuteld en de topverbinding er tussenzet en deze zo aandraaid dat de ploug wat op zien punt kwam te stoan. Doarnoa nog eemdeurnoom`n hou de stand van de hendels mos stoan en taun aan het plougen. Het ging noatuurlek eerst naitgoud , de ploug mos nog wat meer op zien punt stoan en mit de daipteregelingshandel mos de goiedaipte opzocht worden. Noa meerdere stops en correcties ging dit goud .Nou was de beurt aan HinderkTepper om de plougoaf te stel`n. Hai mos recht achter de trekker loop`n en de bredte van de vurge mos oafsteld worden etc. Vanoaf dit moment heb ik niks anders doan als kiek`n en luusternnoar de oetleg dij hai gaf van wat nog nait goud was en hou of dat oafsteld kon worden. Noa 3 uur was het zover dat het plougwaarknoar `t zin was en deveurwiel van de  trekkerzunder te sturen in de vurge bleef. HinderkTepper haar de daipteregeling onder de knij en ik haar van hom leert hou je een ploug mos ofstel`n. Hiermit heb ik loater nog veul boeren kin`nhelp`n en was het veur mie gain probleem meer om een plougoaf te stel`n.

Egbert KnapperEgbert Knapper

Same Atlanta waar Egbert over sprak  van COBOSame Atlanta