VVD: pas na tien jaar Nederlanderschap

Vandaag, 07:10

DEN HAAG – Als het aan de VVD ligt, mogen nieuwkomers pas na tien jaar een Nederlands paspoort aanvragen.

,,Je moet ingroeien in de samenleving. Je invechten. Dan pas bouw je rechten op. Je moet eerst laten zien of je iets te bieden hebt in plaats van meteen je hand op te houden”, zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani donderdag in een interview met dagblad Trouw.

Volgens Malik moet een paspoort pas worden verstrekt als iemand er blijk van geeft echt Nederlander te willen worden en bijvoorbeeld ook de taal spreekt. ,,Je moet een van ons willen zijn. (..) Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk meedoen. Naar de sportschool, bij de sportclub in het bestuur, vrijwilligerswerk doen. (..) Ik verwacht geen universitair werk- en denkniveau, maar als mensen gewoon goed de taal spreken helpt hen dat alleen maar.”

Nu kunnen nieuwkomers na vijf jaar Nederlander worden. De Eerste Kamer behandelt binnenkort een wetsvoorstel om die termijn op te rekken naar zeven jaar. Dat is in de ogen van Azmani nog steeds te snel. ,,Mensen hebben bij hun naturalisatie nog maar weinig kennis genomen van de geschiedenis van dit land met zijn joods-christelijke traditie met humanistische en liberale verworvenheden waarin vrijheid centraal staat. Dat kost enige tijd als je hier niet geboren en getogen bent.”

xxxxxxxxxxx        Asielinvasie  voorbij       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Een jonge asielzoekster in Katwijk speelt met de camera van onze fotograaf en mag even een kiekje maken van COA-topman Gerard Bakker.

Een jonge asielzoekster in Katwijk speelt met de camera van onze fotograaf en mag even een kiekje maken van COA-topman Gerard Bakker.
Foto: Serge Ligtenberg

COA sluit deze zomer 15 noodopvanglocaties

Asielinvasie voorbij

Vandaag, 05:30Alexander Bakker en Jorn Jonker

KATWIJK – De grootste drukte voor de asielopvang lijkt voorbij. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sluit daarom de komende weken circa 15 noodopvanglocaties, snijdt in het personeelsbestand en zet plannen voor nieuwe centra in de ijskast.

Dat blijkt uit een interview van deze krant met COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker.

Het is een radicale omkeer na de driftige zoektocht naar nieuwe opvanglocaties. Bakker heeft nu de ruimte om mensen uit de noodopvang te halen en naar gewone azc’s te brengen waar meer faciliteiten zijn.

De overheid drong twee maanden geleden nog de gemeenten op het hart dat ze mee moesten helpen met de opvang. Nu worden er andere moeilijke gesprekken gevoerd met het lokaal bestuur. Het COA meldt ze nu dat plannen voor een nieuwe opvang niet of voorlopig niet nodig zijn. Dat terwijl plaatsen vaak al lastige inspraakavonden achter de rug hebben.

Als „de spade al de grond in gaat” zal het COA de plannen niet meer stoppen, zegt Bakker. Maar bij elke geplande nieuwe locatie wordt de komende tijd bekeken of die nog wel nodig is.

Lees hier verder.