De VVD (mijn partij) is voor goede handelsverdragen met betrouwbare landen. Zoals Canada. Daarom is de VVD voor CETA. Zakelijk heel erg belangrijk. In oktober 2013 bereikten de EU en Canada een akkoord over de hoofdlijnen voor een handelsverdrag. Dit verdrag heet het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA-akkoord).

img_2764

1. Wat is CETA precies?


CETA is een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De onderhandelingen duurden enkele jaren en zijn kort geleden afgerond. Het verdrag zorgt dat handel tussen mensen in de EU en mensen in Canada makkelijker wordt. Het zorgt er namelijk voor dat voor iedereen dezelfde regels gelden. CETA verbetert ook de arbeidsomstandigheden en de milieubescherming. We doen trouwens al heel lang veel zaken met Canada. Veel Nederlanders hebben familie in Canada en het land is belangrijk voor Nederlandse bedrijven: eind 2014 hadden ze er al voor bijna 24 miljard aan investeringen.

2. Waarom is de VVD voor CETA?
Wij willen dat Nederlanders ook in het buitenland zaken kunnen doen. Daarom sluit Nederland al heel lang vrijhandelsverdragen. Wij hebben zulke verdragen nu al met bijna 100 landen. Daar profiteren niet alleen grote, maar juist ook kleine bedrijven van. Zonder een vrijhandelsverdrag als CETA is het voor kleine bedrijven namelijk bijna onmogelijk om in een ander land je product op de markt te brengen, doordat je aan andere regels en eisen moet voldoen. Met een vrijhandelsverdrag als CETA trekken we dat gelijk en wordt handel makkelijker. Dat zorgt ervoor dat kleine bedrijven groter kunnen worden en dat is heel goed nieuws voor iedereen die nog een baan zoekt.

3. Is CETA hetzelfde als TTIP?
Nee, CETA is een handelsverdrag tussen Canada en de EU en TTIP is een handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de EU. Canada en de VS zijn twee heel verschillende landen met elk een eigen economie. Er zijn wel onderdelen van de verdragen die ongeveer hetzelfde zijn, zoals afspraken over de productveiligheid en afschaffing van douaneprocedures. Het veelbesproken arbitragesysteem ISDS staat niet in CETA. CETA en TTIP zijn allebei heel moderne handelsverdragen die aan de meest recente standaarden voldoen.

4. Zorgt CETA voor minder veilig voedsel en andere producten?
Nee. In CETA staan wel afspraken over productveiligheid, bijvoorbeeld over normen voor de veiligheid van voedsel. Maar in het verdrag staat ook dat de landen zelf hun precieze regels voor veiligheid, gezondheid en milieu mogen opstellen. En dat buitenlandse bedrijven geen schadeclaim mogen indienen wanneer ze door die regels verlies lijden. Meer handel mag bovendien niet leiden tot schade aan het milieu. Dankzij goede regels voorkomen we met dit verdrag juist dat landen hun normen voor voedsel of producten verlagen om beter te kunnen concurreren.

5. Hoe nu verder met CETA?
Omdat het een groot en belangrijk handelsakkoord is, moeten ook de nationale parlementen van alle EU-lidstaten en Canada hun toestemming geven. Canada en 27 EU-landen hebben het verdrag al op een democratische manier goedgekeurd. Nederland ook: na een uitgebreid debat in de Tweede Kamer heeft een meerderheid voor gestemd. Alleen België – door een tegenstem van de regio Wallonië – is niet akkoord gegaan. Daar wordt nu nog over onderhandeld. Maar Canada is altijd een belangrijke bondgenoot geweest. En het is een zeer beschaafd land, met wie we al eeuwen een warme vriendschappelijke band hebben. Als we met Canada geen verdrag meer kunnen sluiten, met wie dan wel?