1371img_0022

VVD denivelleert

1 uur geledenWouter de Winther en Lise Witteman

DEN HAAG – Een rechtse koers met een warm hart. Zo hopen VVD’ers hun plannen voor de komende verkiezingen aan Nederland te verkopen. Bekende stokpaardjes als lastenverlichting en bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking gaan hand in hand met extra geld voor verpleeghuiszorg en koopkrachtsteun voor ouderen.

Dat blijkt uit de doorrekening van het VVD-verkiezingsprogramma, die in bezit is van De Telegraaf. Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert de cijfers volgende week donderdag officieel.

De VVD beoogt dat het volgende kabinet de lasten met 11,9 miljard euro verlaagt. Concretere bedragen durven de liberalen wegens de commotie rond de beloofde 1000 euro van lijsttrekker Mark Rutte niet meer te noemen. De VVD wil de arbeidskorting verhogen en de tarieven in de tweede en derde belastingschijf verlagen.

Met name werkende middeninkomens en gezinnen met kinderen profiteren van de plannen. Hun koopkracht neemt gemiddeld met 1 respectievelijk 1,2 procent per jaar toe. De koopkracht van mensen met een uitkering (exclusief ouderen) neemt juist af, met gemiddeld 1,4 procent per jaar. Zo grijpt de partij stevig in door alle uitkeringen behalve de AOW tijdelijk te ontkoppelen van loonstijgingen. Hiermee moet de nivelleringsoperatie die de afgelopen kabinetsperiode op voorspraak van de PvdA werd doorgevoerd, deels worden teruggedraaid.

Ook wil de VVD het vakantiegeld voor mensen in de bijstand afschaffen. Verder gaat het mes in de zorgtoeslag en wordt het kindgebonden budget en de kinderbijslag na het tweede kind afgeschaft. En waar veel andere partijen het eigen risico in de zorg willen verlagen, blijft dat bij de liberalen overeind.

Daar tegenover staat dat de liberalen fors extra geld uittrekken voor ouderen, via de reeds bekend geworden twee miljard voor verpleeghuizen en zaken als extra geld voor dementiezorg en het afschaffen van de vermogensinkomensbijtelling in de Wet Langdurige Zorg. Ook voor de portemonnee van senioren wordt geld vrijgemaakt, hoewel die daarmee niet in de plus komen. Gepensioneerden dreigen er de komende jaren zonder die maatregelen op achteruit te gaan. De VVD wil 1,1 miljard euro vrijmaken om dit te voorkomen. Ze leveren op die manier dus niet in, maar gaan er ook niet op vooruit.

De liberalen willen 2,7 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, waardoor er straks alleen nog maar geld voor noodhulp beschikbaar is en voor het voldoen aan lopende afspraken. Woningcorporaties moeten 2,7 miljard extra aan verhuurdersheffing afdragen en de VVD wil vastleggen dat dit niet aan huurders mag worden doorberekend.

De publieke omroep mag 300 miljoen euro inleveren, waardoor het afschaffen van één van de drie grote tv-netten aanstaande lijkt. De instroom in kunstopleidingen wordt meer dan gehalveerd, wat 100 miljoen euro moet besparen.

Het CPB verwacht dat de economie onder deze VVD-agenda met twee procent groeit. De partij ziet de staatsschuld tot onder de zestig procent dalen, waardoor er geld beschikbaar is voor extra investeringen

Defensie krijgt er een miljard euro bij, waardoor Nederland overigens nog ver blijft achterlopen bij het Europees gemiddelde en het NAVO-gemiddelde. Voor onder meer het aannemen van wijkagenten, rechercheurs en het bestrijden van terrorisme en cybercrime wordt 700 miljoen euro uitgetrokken. Een half miljard euro gaat naar het aanpakken van knelpunten op de weg. Ook gaan de lichten op snelwegen ’s avonds weer aan en fietsen wordt aantrekkelijker gemaakt.

In de stukken staat verder dat de structurele werkgelegenheid door de VVD-plannen toeneemt met 3,5 procent, wat leidt tot 245.000 nieuwe banen. De werkloosheid daalt op de korte termijn van 5,5 naar 5,1 procent van de beroepsbevolking.

De doorrekening van het VVD-programma is een handvat bij de verkiezingscampagne de komende weken. Het zal gelden als de liberale inzet indien de partij mee mag onderhandelen voor een nieuw kabinet.