Tekst Henk Tepper:Wilders zijn grievende uitspraken over het Openbaar Ministerie, over rechters en over een “nepparlement” zijn een ondermijning van de rechtsstaat en ons democtatisch bestel. M.a.w. zijn opvattingen staan haaks op alles waar een liberale partij voor staat gelijkwaardigheid vrijheid voor iedereen, verdraagzaamheid.   Scroll naar beneden voor Column  Frans Weisglas.

Behoed ons land voor Wilders

Wilders is de afgelopen jaren steeds verder geradicaliseerd. Straks op 15 maart zijn wij als kiezer aan zet. Laten we ons land behoeden voor een geradicaliseerde Wilders

Eerder besliste de rechter dat het inreisverbod van Donald Trump voor mensen uit zeven islamitsiche landen moet worden opgeschort. Het Amerikaanse Hof van Beroep in San Francisco heeft gisteren unaniem besloten tot handhaving van de opschorting van dit inreisverbod. Trump vroeg zijn belangrijkste adviseurs niet om raad. Voor veel mensen, zelfs in het Witte Huis, kwam deze maatregel als een totale verrassing.

Als president van Amerika is Trump begonnen met het beschimpen van rechters. Hij heeft geen boodschap aan de principes als trias politica en checks and balances, als pijlers van de rechtsstaat. Trump wil boven de wet staan om te kunnen doen wat hij wil. Een gevaarlijke ontwikkeling, leert de geschiedenis.

cc-foto: Roel Wijnants

In een rechtsstaat oordelen rechters onafhankelijk van de politiek om zo rechtsbescherming te kunnen bieden aan burgers tegen de macht van de overheid. Dit rechtsstatelijke principe is verankerd in de Amerikaanse Grondwet. Ook in onze Grondwet is dit principe gewaarborgd. In sommige staten, die wij ‘schurkenstaten’ noemen, bemoeit de politiek zich met de rechtspraak. Maar dat vinden wij verwerpelijk.

De kans bestaat dat dit inreisverbod van tafel gaat. De Amerikaanse Grondwet verbiedt immers het maken van onderscheid op grond van afkomst. Zelfs dan moeten we vaststellen dat dit inreisverbod bij veel mensen wereldwijd gevoelens van onrust, angst en onzekerheid heeft veroorzaakt.

Wat betekent dit alles voor ons land, is nu de vraag; met name in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Radicaal
Ik vluchtte op mijn achttiende uit Iran vanwege onderdrukking en angst. Ik ontvluchtte de ayatollahs en hun islam. Nu de plannen van Trump één voor één werkelijkheid worden, zoals dit inreisverbod, bekruipt mij weer het gevoel van onzekerheid en angst. Beoordeeld worden enkel op basis van je afkomst, en dat met alle akelige en inhumane gevolgen van dien. Ik ben een Hollander met een Friese naam; geboren in Teheran. Ik heb niets met de islam; helemaal niets.

Als je persoonlijk wordt geraakt door dit inreisverbod van Trump, dan besef je des te meer hoe oneerlijk en gevaarlijk zo’n maatregel is.

Geert Wilders juicht de plannen van Trump toe, en hij heeft aangekondigd het voorbeeld van Trump te volgen. Met nog een paar weken te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen is de partij van Wilders de grootste partij in de peilingen. Wat is hij allemaal van plan, is de vraag.

De gevoelens van angst waarover ik spreek, worden veroorzaakt uit het feit dat Wilders in de afgelopen jaren steeds radicalere opvattingen verkondigt. Enkele voorbeelden.

Op 24 september 2001 was Wilders te gast bij het tv-programma Barend en Van Dorp dat op zaterdagavond werd uitgezonden. In de uitzending van zaterdag 24 september van Barend en Van Dorp zei Geert Wilders het volgende.

“Ik heb vanaf het begin af aan duidelijk gemaakt dat ik niets heb tegen de islam. Het gaat niet om de religie in tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een koude oorlog tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is. Ik heb van het begin af aan gezegd, de islam daar is niks mis mee. Het is een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims in de wereld en in Nederland zijn goede burgers waar niks mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslimextremisme. Ik ben mij dus niet aan het richten tot de islam.”

Nadien heeft Wilders steeds radicalere uitspraken gedaan. In 2012 zei Wilders nog dat maximaal duizend vluchtelingen per jaar welkom zijn in ons land. Verder riep hij in 2012 dat er geen moskeeën meer gebouwd mogen worden. Nu wil Wilders alle bestaande moskeeën in Nederland sluiten, de Koran verbieden, alle asielzoekerscentra sluiten, geen één vluchteling meer toelaten en een totale migratiestop uit de islamitische landen (een permanent inreisverbod uit alle islamitische landen).

Vraag is welke andere extreme maatregelen Wilders nog meer zal gaan verkondigen, en wanneer is voor ons als samenleving een principiële grens bereikt.

Kiezer aan zet
Net als Trump trekt Wilders zich niets aan van onze Grondwet en van de rechtsstaat. En net als Trump beschimpt Wilders rechters. Onlangs noemde Wilders enkele rechters PVV-haters die knettergek zijn en die aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. Als parlementariër over de rechters zeggen dat zij aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan….

Het meest zorgelijke aan politici als Trump en Wilders is dat zij boven de wet willen staan om te kunnen doen wat zij willen. De wetten zijn er om de macht van politici te beteugelen, en om hen in toom te houden. Het lijkt nu op een krachtmeting tussen de macht en het recht.

Premier Rutte zegt na de verkiezingen op 15 maart niet in een kabinet te zullen zitten met Wilders. Dit biedt echter geen garantie. Rutte kan immers zeggen dat de uitslag van de verkiezingen geen andere keuze laat dan de coalitievorming met Wilders; eventueel met een derde partij als 50PLUS. In 2010 eiste de VVD van Wilders alleen maar om de pensioenleeftijd van 65 jaar, voor de PVV een breekpunt, los te laten; hetgeen Wilders heel soepel deed. Een gedoogkabinet was daarna een feit.

Net als Trump handelt Wilders in zijn eentje als een alleenheerser, en hij laat zich niet sturen. De enige die Geert Wilders in toom kan houden zijn wij, de kiezers. Op 15 maart zijn wij aan zet.

Rutte heeft gelijk : VVD moet niet met PVV regeren. Column FRans Weisglas

frans-weisglas(4)

18 januari 2017

Het hoge woord is eruit: na fractievoorzitter Halbe Zijlstra heeft nu ook VVD lijsttrekker Mark Rutte gezegd dat er na de verkiezingen van 15 maart geen coalitie van de VVD met de PVV zal komen. In het TV programma “Buitenhof” zei hij letterlijk : “de kans daarop is 0 %; het zal niet gebeuren. “

Ik ben daar erg  blij mee. Ik heb altijd zeer grote bezwaren gehad tegen de gedoogcoalitie van VVD en CDA met de PVV in 2010 en dat geldt uiteraard des te meer voor een kabinet waar de PVV in zou zitten.

Dat het sociaal-economisch beleid van de PVV zeer ver staat van dat van de VVD is naar mijn mening geen reden die partij tevoren uit te sluiten van kabinetsdeelname. Immers, ook met de PvdA was het in 2012 mogelijk om op basis van compromissen een vruchtbaar regeerakkoord op te stellen.

De reden waarom de VVD niet met Wilders in zee kan gaan is de opvatting van Wilders en de PVV over democratie, gelijkwaardigheid van alle mensen en de rechtsstaat. Deze staat haaks op die van een liberale partij als de VVD. Het gaat niet alleen om uitspraken als  “minder-minder Marokkanen “ ,maar ook over zijn opvattingen over moslims en de Islam in het algemeen , waarbij de ( vele) goeden en de slechten over een kam worden geschoren. Zijn grievende uitspraken over het Openbaar Ministerie , over rechters en over een “nepparlement”  zijn een ondermijning van de rechtsstaat en ons democratisch bestel.

Wilders opvattingen staan haaks op alles waar een liberale partij voor staat: gelijkwaardigheid, vrijheid voor iedereen, verdraagzaamheid.

Nadat Rutte afgelopen zondag in “Buitenhof” de PVV definitief uitsloot , riep Wilders, niet verrassend, moord en brand. Rutte zou de democratie om zeep helpen, omdat miljoenen ( dat moeten we nog afwachten) PVV- kiezers niet vertegenwoordigd gaan worden.

Dat is een misvatting. De PVV kiezers stemmen, net als iedere kiezer, voor zetels in de Tweede Kamer. Hoe meer stemmen, hoe meer zetels en hoe meer invloed. Natuurlijk maken partijen die het goed doen in de Tweede Kamer verkiezingen grotere kans op deelname aan de nieuwe coalitie. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Voldoende inhoudelijke overeenstemming en vooral gelijkgezindheid over de fundamenten van onze democratie en rechtsstaat zijn daarvoor de belangrijkste voorwaarden. En daaraan is bij Wilders en de PVV niet voldaan.

Tenslotte: het verraste mij  zeer dat PvdA lijsttrekker Lodewijk Asscher enkele uren na Ruttes uitspraak over het niet samenwerken met de PVV in zijn congrestoespraak nog steeds waarschuwde voor een coalitie van VVD en PVV . Hieruit sprak wantrouwen in de oprechtheid van de woorden van Rutte. Helaas herhaalde Asscher- en ook Dijsselbloem – deze “waarschuwing “ook deze week enkele malen. De PvdA zou er beter aan doen te spreken over de inhoud van de eigen opvattingen dan de woorden van de VVD om doorzichtige electorale redenen in twijfel te trekken.