Wij hebben een grondwet en dit zou gevolgen kunnen hebben

Opinie: ’De PVV zou verboden moeten zijn’

img_2826
Geert Wilders bezocht vorige maand Duitsland voor een politieke manifestatie van ’rechts’.

Een verbod op de Partij Voor de Vrijheid (PVV), de politieke beweging van Geert Wilders, is nog niet zo gemakkelijk. Het verkiezingsprogramma van Geert Wilders, hoe summier ook, is in strijd met vier artikelen uit de Grondwet en schoffeert daarnaast nog een handvol internationale verdragen. Hoe hij zijn politieke beweging heeft georganiseerd en leidt, is verre van democratisch. Toch heeft de PVV een gerede kans om op 15 maart de grootste partij in het land te worden.

Nederland worstelt met de ’democratische paradox’, het gegeven dat de democratie een partij de grootste kan maken die diezelfde democratie vervolgens te gronde richt. Fundamentele discussies over anti-democratische sentimenten in de samenleving zijn wel gevoerd, maar hebben nooit tot een principiële keuze geleid. Eerder tot een principiële niet-keuze.

Wilders’ partijprogramma is een aanval op de Nederlandse (democratische) waarden. Om zijn ideeën uit te voeren, moeten de artikelen 1, 6, 7 en 23 van de Grondwet worden geschrapt. Ook moet het Nederland van de PVV internationale verdragen opzeggen, omdat het Europees Hof of de VN ons anders terugfluit.


Führerprinzip

In Duitsland zou de PVV niet eens mee mogen doen aan de verkiezingen. Het Führerprinzip (’Leidersbeginsel’) verhindert dat, om allicht alleszins begrijpelijke redenen. Daar is de belangrijke les na de Tweede Wereldoorlog: nooit weer een Führer.

Het leidersprincipe is een van de grondbeginselen van het fascisme (en nationaal-socialisme). Het komt erop neer dat het hogere belang van een groep of natie wordt verpersoonlijkt in de leider aan wie men onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en trouw verschuldigd is. De website Encyclo.nl dicht in dit verband nog een prikkelende eigenschap aan de leider toe: ’Intuïtief kent hij de wensen van het volk en handelt daar naar’.

Vindt Geert Wilders dat ook niet heel erg van zichzelf? In elk geval is hij de onbetwiste leider van de PVV: hij is het enige lid. Hiermee is het principe ’onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en trouw’ verankerd.

In 2015 concluderen de PvdA-ministers Ronald Plasterk en Lodewijk Asscher dat het ’zelfreinigend vermogen’ van de democratie sterk genoeg is om haar te kunnen beschermen, ’en anders is er nog altijd (internationale) wetgeving’. Rechtsstudies over een verbod van (politieke) verenigingen zijn diffuus tot tegenstrijdig, hoewel ze ook aanknopingspunten bieden voor een verbod op de PVV. De ministers kiezen geen partij.

Duitsland is hier – opnieuw – helder en duidelijk over. Expliciet wil de wetgever democratische en menselijke waarden terugzien in houding, gedrag en structuur van de partij, vervat in de ’freiheitliche demokratische Grundordnung’, vastgelegd in artikel 20 van de Grondwet. Wilders hoeft zich hier niet aan te houden (en doet dat ook niet).

De Nederlandse hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen Axel Hagedorn trok vorig jaar een parallel tussen de Alternative für Deutschland (AfD) en de PVV. ,,In de statuten moet zijn gewaarborgd dat de ledenvergadering het hoogste orgaan binnen de partij is en uiteindelijk over de belangrijkste onderwerpen beslist. Het is daarom de ledenvergadering die beslist.’’ En over de PVV: ,,Deze partij kent slechts één lid: Geert Wilders. Hijzelf bepaalt de kandidatenlijst. Ledenvergaderingen vinden niet plaats. Het programma en de politiek worden enkel en alleen bepaald door de partijleider.’’

Kieswet

Om toegelaten te worden tot het kiesstelsel, glipte Wilders in 2006 door een maas van de Kieswet. Die schrijft voor dat een politieke vereniging ten minste twee oprichters heeft, en minimaal één lid. Dat die drie zich – in het geval van Wilders – in één persoon verenigden, kan niet de bedoeling van de Kieswet zijn geweest. Zijn financiën zijn ondoorzichtig, wat trouwens wel wringt met de huidige wetgeving.

In zijn partijprogramma maakt Wilders een onwettig onderscheid tussen de islam en andere religies. Acht hij moslims, in woord en gebaar, minderwaardig. En als hij dan wordt veroordeeld voor discriminatie, ondermijnt hij Nederlands belangrijkste democratische fundament: onze rechtsstaat.

In Duitsland zou men zeggen, met artikel 20 in de hand: dit is een ongeoorloofde aanval op onze vrijheden en democratische principes. Konden we dat in Nederland ook maar zeggen.