De PVV zakt maar door in de  Peilingen

verzet

Ferry Bruning, redacteur, Utrecht

Nooit gedacht dat de jaren 30 van de vorige eeuw konden herleven. Maar door de opkomst van populistische partijen in Europa en de wereld snap ik ineens veel beter hoe de situatie kan ontstaan dat extreem rechtse of zeg maar gerust fascistische ideeën gemeengoed worden.
Ik realiseer me dat er onder grote groepen in de bevolking onvrede heerst.
Populisten spelen in op de onderbuik gevoelens en bieden geen echte oplossingen. Populisten hollen de democratie en de rechtstaat uit. Ze maken misbruik en zijn een gevaar voor onze vrijheid.
Ik moet steeds denken aan de lessen die we als middelbare scholier moesten trekken uit de Tweede Wereldoorlog. Het is goed om daar opnieuw bij stil te staan. Koester een vrije, rechtvaardige, open, tolerante samenleving. Ik ben bang op een dag wakker te worden en te merken dat het te laat is. Dat we leven in een samenleving vol haat en achterdocht waar groepen tegen elkaar worden opgezet en buitengesloten en feiten worden verdraaid.
Ik hoop, ook voor mijn kinderen, dat iedereen tijdig inziet wat we te verliezen hebben. Nu hebben we nog een keuze.
#verzet2017

LeukMeer reacties weergeven

Reageren