Vandaag heeft de Britse regering de procedure voor uittreding uit de EU in gang gezet. Dat is het begin van een lang en ingewikkeld onderhandelingstraject dat twee jaar kan duren. Nederland en het Verenigd Koninkrijk delen een lange geschiedenis als buren, vrienden en handelspartners. Dat is een stevige basis. Tegelijkertijd breekt voor veel mensen en bedrijven uit Nederland nu een periode van onzekerheid aan. De Nederlandse regering staat pal voor hun belangen. De taak van het kabinet is het Nederlands belang voorop te stellen.

Het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners. In 2015 bedroeg de export vanuit Nederland 52 miljard euro. En ook op andere terreinen, zoals veiligheid, wetenschap en onderwijs, zijn we nauw met elkaar verweven. Bovendien wonen en werken er meer dan 100.000 Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Zij willen zo snel mogelijk duidelijkheid over hun toekomst en dat wil het kabinet vanzelfsprekend ook.

Het is belangrijk dat er een zo goed mogelijke nieuwe relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot stand komt. Eind april spreken we met de 27 regeringsleiders over de gezamenlijke inzet bij de onderhandelingen tijdens een extra top in Brussel. Een realistische opstelling aan beide zijden van het Kanaal is noodzakelijk. Nederland zet zich daarvoor in en houdt tegelijkertijd de belangen van Nederlandse burgers en bedrijven scherp in het oog. – MinPres