Mail van Egbert Knapper, over zijn woning aan de spoorstraat in Zuidbroek met bevingschade. ( Groningers, ook ik als een echte liberaal kan en wil mijn ogen niet langer sluiten, het is over twaalf en zal mijn bijdrage gaan leveren. Heb wel het nieuwe kabinet nodig en dan laat ik in persoon van mij horen, al zou het in het Torentje zijn) 

Woning Egbert Knapper aan de Spoorstraat Zuidbroek:  Na er 48 jaar gewoond te hebben is de woning  verkocht omdat ik op

77 jarige leeftijd niet meer het onderhoud van de woning kon doen.

Dat de uitkomst van deze procedure ver beneden de toen geldende 4% waardedaling , wat ook door deskundigen  vastgesteld en berekend is , maar door de NAM ontkent word.

Als er vragen en / of reacties opkomen mag je mijn mailadres

Het ( on ) afhankelijke zijn van de NAM en zijn geldsmijterij.

 

In augustus 2014 mijn woning verkocht en hierna een aanvraag bij de NAM ingediend voor compensatie van waardevermindering woning. Na het uitwisselen van de gevraagde gegevens is een afspraak gemaakt voor de eerstelijns taxatie. Twee taxateurs , aangewezen door de NAM ,hebben de woning getaxeerd en zoals bij veel eerstelijns taxatie was hier de uitkomst ook negatief. ( Totale kosten van deze taxatie €1000,00 )

Hierna de z.g. Driedeskundigen taxatie aangevraagd , €300,00 betaald , een eigen taxateur gevraagd , en de NAM zorgde voor een taxateur. Deze twee taxateurs hebben gezamenlijk een voorzitter benoemd en samen de woning opnieuw getaxeerd waarna er een hoorzitting plaats vond.  ( de vergoeding van de twee taxateurs elk  €4000,00 en voor de voorzitter  €6000,00 is samen €14000,00 )

Op de hoorzitting was ook een afgevaardigde van de NAM aanwezig die het standpunt van de NAM verdedigde. Ter ondersteuning van zijn verhaal kwam er een spreadsheet op tafel waaruit moest blijken dat de NAM gelijk had.  In deze spreadsheet stonden 73 punten waarvan de eerste 15 punten de gegevens bevatten van de betreffende woning en de volgende 58 punten waren gecodeerd met daar achter berekeningen en aannames van de NAM die niet zichtbaar waren en zelfs voor de specialisten niet te controleren waren. Conclusie is dan ook : Totaal geen openheid van de NAM .( Kostenplaatje van bovengenoemde mag wel geschat worden op minimaal €1000,00. )

Het eindconclusie van deze procedure is dat er €1000,00 uitbetaald werd voor de waardevermindering.

Samenvattend: De NAM heeft in totaal  minimaal  16000,00 uitgegeven aan procedurekosten om  er achter te komen dat er 1000,00  waardevermindering aanwezig was. Dit is weer een situatie waar het geld dat beschikbaar is niet besteed word aan de aardbeving schade of waardevermindering maar aan procedurekosten. Dit is toch betreurenswaardig en belachelijk.

Nu nog iets over bovengenoemde procedure:

1e.  Bovenstaand proces heeft ruim 17 maand in beslag genomen.

2e.  De NAM heeft de regels van deze procedure bepaald

3e.  De NAM stelt voor de eerstelijns taxatie twee taxateurs aan, 1 van buiten de regio en 1 uit de regio

4e.  De NAM heeft bepaald dat tijdens het proces er geen communicatie mag plaats vinden  tussen de door mij aangewezen taxateur en ondergetekende. Bij het niet nakomen van deze bepaling staan sancties. De contacten moeten via de voorzitter van deze commissie lopen.

5e.  De NAM komt met z.g. bewijslast ( zie hierboven de spreadsheet ) wat vol staat met code`s / formule`s wat niet te begrijpen is en waar geen uitleg van word gegeven.

6e.  De NAM betaald de gehele procedurekosten inclusief de taxateur die door mij is aangezocht.

7e.  De NAM heeft de mogelijkheid om in negatieve zin af te wijken van het eindverslag van deze commissie.

De NAM bepaald alles en betaald alles en hoe is het dan nog mogelijk om van onafhankelijkheid en onpartijdigheid te spreken 

Vervolg op: De (on) afhankelijkheid van de NAM en zijn geldsmijterij.
Van bovengenoemde schrijven is door RTV noord ook een reportage gemaakt en , zoals een goede journalist betaamd , heeft deze ook wederhoor gedaan bij de NAM . Hieronder dan ook de reactie van de NAM over dit onderwerp en daarna mijn reactie hierop.
Bron RTV Noord : Reactie NAM
Volgens NAM-woordvoerder Ewoud Nysingh gaat de rekensom van Knapper niet op. ‘De berekening komt geheel voor zijn rekening. Zo’n rekensom kun je helemaal niet maken, omdat de overgrote meerderheid ons aanbod direct accepteert. En als er dan een procedure volgt: dat kost nou eenmaal geld’, reageert hij.
Tot nu toe is volgens cijfers van de NAM aan ruim 1500 huizenverkopers in het aardbevingsgebied een aanbod gedaan. De NAM-woordvoerder wijst er op dat in 93 procent van die gevallen de betrokkenen dit hebben geaccepteerd. De rest tekent bezwaar aan tegen de hoogte van de compensatie.
Mijn reeactie:
1e. Dat je zo`n rekensom niet kan maken , zoals de Hr. Nysingh zegt, is natuurlijk groot onzin. Hij zegt in wezen dat als er b.v. 15 mensen zijn die het eerste aanbod aannemen de 16e procedure wel extra geld mag gaan kosten. Is dit niet vreemd ?
2e. Over de berekening en de juiste bedragen zegt de Hr. Nysingh helemaal niets. Kan hij ook niet want deze cijfers zijn correct.
3e. 93% van de 1500 huizenverkopers hebben het eerste aanbod geaccepteerd dus 7% van 1500 niet. Dit betekend dat er 105 huizenverkopers het vervolg traject zijn ingegaan met 105 keer proceskosten voor de NAM. Dit betekend dat de NAM hiervoor minimaal 105 keer 16000,00 euro is 1.680.000,00 euro besteed aan deze proceskosten. Bijna 1,7 miljoen euro , dit is toch waanzinnig.

4e. Kan de NAM ook aangeven hoeveel huizenverkopers van deze 1500 zich er bij neer gelegd te hebben met een 0,00 uitkomst en er tegen op zagen om in een vervolg procedure te gaan ?
5e. Het verweer van de NAM is dan ook zeer zwak en heeft helemaal geen betrekking op mijn schrijven. Het systeem wat de NAM gebruikt deugt van geen kant en het geld komt op de verkeerde plaatsen terecht.
Egbert Knapper

Wil men in contact komen met Egbert voor vragen of dergelijk dan is dat mogelijk  Egbert Knapper [[email protected]]