Den Helder 22 mei 2012,
Integratieoefening Ocean Shield op de Hr. Ms. Rotterdam

Defensie loopt leeg
9 mei 2017 – Ondanks een tekort aan personeel, is Defensie afgelopen jaar verder gekrompen. Maar liefst drieduizend medewerkers namen afscheid van de krijgsmacht. Gebrek aan doorgroeimogelijkheden en onzekerheid over baanbehoud zijn de belangrijkste redenen. Dat meldt De Telegraaf.

Veel militairen blijken bang te zijn dat er aan het eind van hun contractperiode geen werk meer voor ze is. Dat lijkt vreemd voor een organisatie met te weinig personeel, maar is dat volgens duo-voorzitter Ruud Vermeulen van de Gezamenlijke Officieren Vereniging (GOV) niet.

“Omdat er onvoldoende geld was, zijn de onderdelen ook vorig jaar nog doorgegaan met het lozen van personeel om maar binnen budget te komen. Daardoor duurt de onzekerheid voor mensen zonder vast contract voort. Hen kan geen perspectief worden geboden”, legt Vermeulen uit. “Daarnaast stokt de doorstroming. Relatief nog jonge kapiteins weten dat ze jarenlang geen uitzicht hebben op promotie en daarbij horende salarisverhoging. Dan trekken ze hun conclusies. Het verloop is veel hoger dan geraamd. Ook in de eerste drie maanden van dit jaar neemt het hand over hand toe. De economie trekt aan. Dat betekent dat de werkgelegenheid ook verbetert. Defensie presteert dan traditioneel altijd slechter in de werving en had dus nu volledig gevuld moeten zijn. De kans was er. Nu blijft Defensie achter de feiten aanlopen.”

De marine kampt met het grootste personeelstekort. Bijna tien procent van de militaire formatieplaatsen is niet ingevuld. Voor gespecialiseerde functies is de nood nog hoger. De zeemacht heeft maar 70 procent van de benodigde helikoptervliegers omdat er te weinig vlieguren beschikbaar zijn om nieuwe mensen op te leiden.

Bij de genie en infanterie is er grote behoefte aan onderofficieren. Tijdens de Landmachtdagen deze week hoopt het krijgsmachtsdeel meer mensen te enthousiasmeren voor een loopbaan in het leger. De luchtmacht kan dit jaar met het beschikbare personeelsbudget maar 90 procent van de functies invullen. Vooral technici zijn moeilijk te vinden door hun goede kansen elders op de arbeidsmarkt.

Vakbond AFMP is zeer negatief over de kansen op verbetering. Voorzitter Anne-Marie Snels: “De minister heeft mooie verhalen opgehangen, maar per saldo is er afgelopen jaren helemaal niks in personeel geïnvesteerd. De arbeidsvoorwaarden zijn niet verbeterd, de werkdruk is nog te hoog en militairen hebben vaak niet de middelen om hun werk te kunnen doen. Zolang dat niet verandert, is Defensie niet de aantrekkelijke werkgever waar mensen willen werken of blijven werken.”

Over het aantal vertrekkers zegt het ministerie zelf: “Defensie heeft, net als iedere andere werkgever, te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat wij onze medewerkers perspectief bieden. Dat perspectief bestaat onder andere uit het aanbieden van opleidingen voor de eigen ontwikkeling, eerder duidelijkheid over een vaste baan en een verbetering van de interne doorstroom door waar nodig militairen te bemiddelen naar een civiele baan. Deze voorstellen staan in het arbeidsvoorwaardenbod van Defensie dat de vakbonden momenteel aan hun achterban voorleggen.”.

Onlangs werd al duidelijk dat de cao-onderhandelingen muurvast zitten.

Door: Redactie Ambtenarensalar