Dijkhoff stoort zich aan haperende uitzetting afgewezen vreemdelingen
Foto: ANP
Gepubliceerd: 11 mei 2017 12:22
Laatste update: 11 mei 2017 12:39

Demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) vindt het “gruwelijk irritant” dat het hem niet lukt enkele duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar land van herkomst.
Dat zei hij donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van de jaarcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Uit het jaarverslag blijkt dat 8.100 vreemdelingen in 2016 geen recht op verblijf in Nederland hadden. Deze vreemdelingen hebben de verantwoordelijkheid om zelf terug te keren naar land van herkomst. Of dat ook gebeurd is, is niet duidelijk. De diensten hebben geen zicht op waar deze illegalen op dit moment verblijven.

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
Animatie door In60seconds

Marokko
Om de illegalen terug te sturen is medewerking van het land van herkomst nodig. Landen als Marokko en Algerije werken hier niet aan mee.

PVV-Kamerlid Sietze Fritsma vindt dat het kabinet uitgeprocedeerde asielzoekers moet uitzetten of vastzetten. Hij maakt zich zorgen om illegalen die zouden worden “losgelaten” op de Nederlandse samenleving. Hij wijst op de criminele overlast waar illegale Noord-Afrikanen onlangs voor zorgden in Groningen.

Rechter
Dijkhoff deelt de irritatie van de Kamer, maar distantieerde zich van de woorden van de PVV’er. De staatssecretaris vindt het beeld dat geschetst wordt over deze groep te ver gaan. “Loslaten” zou volgens Dijkhoff associaties oproepen met “dolle honden” en dat zou geen recht doen overgrote groep vreemdelingen die geen recht op verblijf in Nederland meer hebben.

Hij wijst erop dat eerdere rechterlijke uitspraken het onmogelijk maken om uitgeprocedeerden enkel vanwege hun illegaal verblijf op te sluiten. Deze mensen moeten namelijk zicht hebben op vertrek, anders weten zij niet voor hoe lang zij worden opgesloten.

Onderhandelingen
Het kabinet is daarom in onderhandeling met Marokko om ervoor te zorgen dat zij hun onderdanen wel weer zullen terugnemen.

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) vindt dat het kabinet die onderhandelingen harder moet voeren. Hij vraagt zich af waarom Nederland de onderliggende partij moet zijn als het kabinet ook direct al kan besluiten de ontwikkelingshulp of kinderbijslag stop te zetten.

Volgens Dijkhoff kan het kabinet dat doen, maar dat stopt de dialoog. “Ik heb liever afspraken in plaats van een verslechtering van de relatie en geen terugkeer”, aldus Dijkhoff.

Door: NU.nl