Harm Post verricht wonder in gemeenteraad Tynaarlo

Hilbrand Polman

De gemeenteraad van Tynaarlo lijkt toch te gaan instemmen met de grootschalige investeringen in Groningen Airport Eelde.

Harm Post, scheidend directeur van Groningen Seaports in Delfzijl, verleidt bedrijven om ook investeringen te plegen op en rond de luchthaven. Nadat hij onlangs zijn resultaten presenteerde, is de fractie van D66 in Tynaarlo van mening veranderd. De partij heeft in deze kwestie een sleutelpositie.

In december onthield een raadsmeerderheid, waaronder D66, nog de steun aan het scenario om stevig in te zetten op groei van ‘Eelde’. Er moet een wonder gebeuren willen we ons standpunt herzien, verklaarde D66-fractieleider Armand Jennekens toen. ,,We constateren dat Harm Post voor een zeer groot deel aan onze bezwaren tegemoetkomt’’, zegt Jennekens nu. ,,We moeten nog in de fractie bespreken of we dit voldoende vinden. Maar er is een hele slag gemaakt. Het financiële draagvlak is breder geworden.’’

Intentieovereenkomsten

Onzekerheid over investeringen uit het bedrijfsleven was in december een belangrijke reden om de steun te onthouden. Toch besloten B en W vorige week alsnog de raad te vragen 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bijdrage aan het plan. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in juni komt dit aan de orde.

Het totale investeringsprogramma voor GAE bedraagt 46 miljoen euro. Post heeft voor 11 miljoen euro aan intentieovereenkomsten van bedrijven op zak, maar die bedrijven willen vooralsnog anoniem blijven.

,,Dit is goed nieuws!’’, zo reageert Post op het nieuws van Jennekens. ,,Er gaat een duidelijk signaal van uit dat we goed bezig zijn.’’ Dat nog niet alle plannen van de bedrijven openbaar zijn, komt volgens hem doordat bedrijven eerst willen weten of de aandeelhouders garanderen dat de luchthaven blijft bestaan.

Aandeelhouder

Post heeft fractieleider Casper Kloos van Leefbaar Tynaarlo niet overtuigd. ,,Wij willen alleen beperkt investeren, om de luchthaven open te houden.’’ Als de bedrijven boter bij de vis geven, kan volgens Leefbaar Tynaarlo worden opgeschaald naar het ambitieuze scenario.

Raadslid Oscar Rietkerk van GroenLinks spreekt zijn verbazing erover uit dat B en W de raad om de 1,8 miljoen euro vraagt. Ook stelt hij het aandeelhouderschap van Tynaarlo opnieuw ter discussie. Tynaarlo is voor slechts 4 procent aandeelhouder van de luchthaven. Rietkerk herinnert het college aan een raadsbesluit uit februari 2016, waarin het college de opdracht kreeg te onderzoeken wat de consequenties zijn als Tynaarlo de aandelen verkoopt. ,,Als Tynaarlo geen aandeelhouder meer is, kunnen wij onze controlerende taak op het gebied van het bestemmingsplan en geluidscontouren beter uitoefenen’’, betoogt Rietkerk.