Werkloosheid opnieuw gedaald in afgelopen kwartaal

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld achtduizend mensen per maand gedaald.

Het aantal werklozen kwam in april uit op 456.000, maakt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag bekend. Het totale aantal werklozen bedraagt nu 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld negenduizend per maand toegenomen. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april 401.000 WW-uitkeringen. Dat is een daling van 3,2 procent ten opzichte van maart. Vooral het aantal uitkeringen aan jongeren daalde fors.

55-plussers

Onder 55-plussers was de afname het minst sterk. Naar sector bekeken bleef alleen het aantal uitkeringen vanuit de banken vrijwel gelijk aan dat van maart.

De overige sectoren lieten een daling zien van het aantal uitkeringen. De uitzendsector, waar veel jongeren werken, kende de grootste afname.

WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen was eind april bijna 60.000 lager dan een jaar geleden, een daling met 12,8 procent. De afname onder 55-plussers blijft met 7,2 procent achter bij de gemiddelde daling.

UWV verstrekte in de eerste vier maanden van dit jaar 148.000 nieuwe WW-uitkeringen, 21 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bijna alle sectoren telden in 2017 minder nieuwe uitkeringen dan in 2016. Alleen vanuit de bankensector en de metaalindustrie steeg het aantal uitkeringen.

Werkloosheid