Rutte neemt het op voor de veehouderij
VEEHOUDERIJ01 JUN 2017 OM 15:49UUR

Het zittende VVD/PvdA-kabinet streeft naar een veehouderij ‘met breed draagvlak in de samenleving, waarin goed geld wordt verdiend door de boeren en waar de omgeving geen last van heeft’.
Minister-president Mark Rutte zei dat woensdag in de Tweede Kamer tijdens het Verantwoordingsdebat. Dat gaat over de resultaten die de regering in het afgelopen jaar heeft geboekt.

Het nieuwe PvdD-Kamerlid Lammert van Raan greep de gelegenheid aan om felle kritiek te spuien op de Nederlandse veehouderij. Hij sprak van een ‘giga-industrie’ waarvan de ecologische voetdruk niet is vol te houden.

Dramatische stijging slachtingen
Volgens Van Raan liggen er talrijke adviezen om de veestapel in ons land drastisch te verkleinen. Hij verwijt het kabinet niet alleen die te negeren, maar ook toe te staan dat de sector uitbreidt en dat het aantal slachtingen ‘dramatisch’ stijgt.

Rutte reageerde dat het aantal gehouden dieren in Nederland grosso modo stabiel is vanwege het stelsel van productierechten voor varkens en pluimvee. Dat er meer slachtingen zijn, komt door het beleid om de export van slachtdieren te verminderen en door de recente inkrimping van de melkveestapel.

Veel verbeterd
De premier benadrukte ook dat er de afgelopen jaren veel is verbeterd. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de emissiereductie in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof, de reductie van het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij en de ondersteuning van de plannen van de varkenshouderij om te komen tot vitalisering.’
LEES OOK