Helemaal eens met Fred Saarloos.

Opinie: Mariniers waren helden, geen kille moordenaars

12 uur geleden Fred Saarloos Extra
FOTO  gekaapte trein: ARCHIEF EMILE GROEN
Mariniers die in 1977 zes Molukse kapers doodden bij de bestorming van een gekaapte trein, worden van bevrijders tot daders gemaakt, stelt lezer Fred Saarloos uit Hoogland. ,,Wat wil men hiermee bereiken?”

Weer worden we opgeschrikt door nieuws over de treinkaping bij De Punt door Zuid-Molukkers in 1977. ‘Executie van treinkapers De Punt op band’, meldde de krant vorige week. Advocaat Zegveld heeft aanwijzingen gevonden dat ‘weerloze’ kapers zijn doodgeschoten. Ik ben van de generatie die zich nog de raamposters kan herinneren met daarop de tekst ‘Ambon moet vrij’. Velen met mij hadden begrip voor het verlangen van de Molukkers naar onafhankelijke Molukken. Zeker ook omdat wij wisten hoe deze mensen zich hadden opgesteld naar Nederland.

Vrijbrief

Wij waren hen dankbaar voor hun loyaliteit. Dat de toenmalige Nederlandse regering dit gevoel niet deelde, respectievelijk de aan de Molukkers gedane beloften niet nakwam, werd door een groot deel van mijn generatie niet begrepen. Wij veroordeelden dat. Dat verschaft overigens niemand een vrijbrief om mensen te gijzelen, onder wie 105 schoolkinderen in Bovensmilde, ook in 1977. In 1975 was er bij Wijster een treinkaping waarbij drie onschuldige mensen door Molukkers werden geëxecuteerd, terwijl in Amsterdam bij het Indonesische consulaat ook een dode was te betreuren.

Als er dan in 1977 wederom een treinkaping plaatsvindt, kan ik mij voorstellen dat de toenmalige regering beducht was vanwege het gewelddadige karakter van eerdere acties. Logisch dat men onschuldige mensen hoe dan ook wilde beschermen. Bij de bevrijding werden zes kapers gedood. Mensen die, desnoods ten koste van hun leven, hun gelijk wilden halen. Ook kwamen twee gegijzelden om het leven.

Begrip

Voor sommige acties van de Molukkers kan ik begrip opbrengen, zeker gezien de hopeloze positie van hun ideaal. Geen begrip kan ik opbrengen voor het, onder dreiging van de dood, gijzelen van onschuldige mensen. Je bent pleger van een misdrijf, en dan dien je de gevolgen van je daad te accepteren.

Hoe anders is dit in Nederland. Op het moment dat er, na mislukte onderhandelingen, gewapenderhand wordt ingegrepen, worden daders plotseling slachtoffer. Volgens nabestaanden had, en ik chargeer, tijdens de bestorming aan de daders eerst gevraagd moeten worden of ze een vuurwapen hadden en zo ja, of ze dat ook wilden gebruiken.

Daders en slachtoffers

De hoeders van dit land worden keer op keer als daders weggezet. Daders worden slachtoffers. Denkt niemand aan de mariniers die met gevaar voor eigen leven deze bestorming moesten uitvoeren, en de impact die het op je heeft als je mensen moet doden? Wat willen de nabestaanden van de kapers bereiken? Moet er een standbeeld voor de gijzelnemers komen? Gaat het om schadevergoeding?

Laat deze zaak rusten. Maar nu het toch tot een rechtszaak komt, vind ik dat niet de Staat maar de gijzelnemers ‘postuum’ moeten worden veroordeeld. Zij waren dader, géén slachtoffer.

Overigens steun ik nog steeds een vrij Ambon.

Fred Saarloos, Hoogland