Met o.a. dank aan wethouder  Financiën Jaap Borg VVD, Thea van der Veen PVDA en Lian Veenstra SP en natuurlijk met steun van huidige coalitie  in Menterwolde. 

Gemeente Menterwolde financieel weer op eigen benen

De gemeente Menterwolde staat er financieel weer beter voor. Aanleiding voor de provincie om het preventief financieel toezicht op te heffen.

Onder curatele
Menterwolde kwam in december vorig jaar onder curatele van de provincie te staan omdat de gemeente er niet in slaagde een sluitende begroting te presenteren. Er lag een tekort van meer dan een miljoen euro.Van tekort naar voordeel
Dit voorjaar stelde de gemeente een nieuwe begroting op waarbij werd bezuinigd op de bouw van een multifunctioneel centrum in Meeden. Samen met andere maatregelen, zoals de voorgenomen sluiting van het zwembad in Muntendam en bezuiniging op wegenonderhoud, werd het tekort van 1,1 miljoen euro omgebogen naar een voordeel van bijna een ton.

Goedkeuring
Voor de provincie reden om de begroting alsnog goed te keuren en het preventieve toezicht op te heffen.

Lees ook: Budget multifunctioneel centrum Meeden wordt ‘toereikend gemaakt’