MP Mark Rutte: zijn verhaal over het bezoek aan Groningen en de beloftes en afspraken. Vandaag heb ik een bezoek gebracht aan Groningen. Ik heb met veel Groningers kunnen spreken over de impact van de aardbevingen op hun dagelijks leven. Ik begrijp heel goed hoe heftig de situatie is. Daarover heb ik ook zeer indringende verhalen gehoord. En de boosheid die ik heb beluisterd, is heel begrijpelijk. Zeker als mensen het idee hebben dat ze niet worden gehoord. Mijn boodschap vandaag aan de mensen was dat zij wél worden gehoord.
Voor het kabinet is er maar één uitgangspunt: bij de gaswinning moet de veiligheid voorop staan en schade moet worden vergoed. Helaas is er niet één knop waar ik op kan drukken om alles in één keer op te lossen en daarmee de zorgen en onvrede in Groningen weg te nemen. We hebben deze kabinetsperiode al wel een aantal maatregelen genomen. Zo is de gaswinning fors teruggebracht. Per 1 oktober volgt weer een verlaging.
Niet alles is goed gegaan. Verbeteringen zijn daarom nodig. De schadeafhandeling moet sneller en eenvoudiger. Daarom komt er een nieuw schadeprotocol. Komt de NAM op afstand te staan. Krijgt de Nationaal Coördinator Groningen meer slagkracht. Wordt het programma om de huizen te versterken versneld. Is er een scholenprogramma. Investeren we in de regio. Iedereen moet krijgen waar hij recht op heeft. Hopelijk heb ik in mijn gesprekken vandaag duidelijk kunnen maken dat ik de zorgen van de Groningers heel serieus neem en dat hun problemen hoge urgentie hebben. Elk volgend kabinet, van welke samenstelling ook, kan en zal daar niet aan voorbij gaan. Want we zijn er nog lang niet, dat realiseer ik mij ook. – MinPres