Het VVD-raadslid Mieke Bos was vanavond, tijdens de behandeling van de zomernota 2017 (verlate najaarsnota) in de gemeenteraad van Menterwolde, in een gulle bui. Bos deelde tijdens haar uitgebreide betoog oranje kaarten – met daarop de tekst: Ik vind je gaaf – uit aan allereerst de inwoners en vervolgens collega-raadsleden, het college en de ambtenaren van Menterwolde.

Voorzitter,

Waarvoor zitten wij hier bij elkaar in deze zaal?

Voor onze inwoners natuurlijk.

Toch zal slechts een heel beperkt aantal mensen weten dat we nu onze zomernota bespreken.

Hoe de gemeentepolitiek afgelopen jaar om is gegaan met alle lopende zaken laat goed zien wat de kracht van de lokale politiek is.Wij, Chris en ik hebben het altijd bijzonder eervol gevonden om gemeenteraadslid te mogen zijn in onze mooie gemeente Menterwolde. Wij zijn trots op de momenten waarin wij, als politiek,zien dat onze inwoners betrokken zijn en zaken oppakken.

Menterwolde is van de Menterwolmers, laten we ze dan ook het vertrouwen geven en initiatieven aan hen over laten.

We zien namelijk dat onze inwoners heel goed, en effectief, in staat zijn in het bereiken van resultaten voor de plaats waarin zij wonen.

We zien Muntendammers en Zuidbroeksters massaal inspreken daar waar het gaat om behoud van voorzieningen. Meedenaren gezamenlijk het openluchtbad in stand houden en Noordbroeksters op de barricade om geld in te zamelen voor een nieuw MFC, maar ook vechten voor een zendmast op een andere plaats.

Samen maken we de gemeente.Daarom voor al onze inwoners een oranje kaart. Top! Ik vind je gaaf.

In de gemeentepolitiek kunnen we verschillen tussen oppositie en coalitie overbruggen. Niet altijd, eigenlijk helemaal niet zo vaak, maar soms lukt het.

Dit was te zien bij eensgezind optreden rondom het sociaal domein, maar ook bijvoorbeeld in de gezamenlijke aanpak,om de boete die ons door het rijk zou worden opgelegd, ongedaan te maken. En met het gewenste resultaat! Dus voor al onze collega raadsleden. Wij vinden dat top. Voor jullie de oranje kaart. Ik vind je gaaf.

Voorzitter,

De VVD is trots. Trots op ons college, trots op de wijze waarop onze gemeente de zaken weer op een rijtje heeft gekregen. Na donkere wolken en sombere toekomstvoorspellingen is het Menterwolde gelukt een positief rekeningresultaat te presenteren.

Het was op een mooie najaarsdag, toen de fracties van de PvdA, GroenLinks, CDA, SP en de VVD tot een akkoord kwamen. Een akkoord met ruimte voor elkaar, voor onze gemeente, de herindeling en voor de raad. Er was optimisme, maar wel heel voorzichtig optimisme. Menterwolde stond er financieel nou niet bepaald florissant bij.

Hoe anders wappert de vlag vandaag op het bordes van het gemeentehuis. Onze gemeente is onverminderd sterk uit de crisis gekomen.

Er wordt geïnvesteerd in het MFC in Meeden en er is een programmaplan gemaakt voor versterking en het toekomstbestendig maken van scholen in Zuidbroek en Noordbroek. Daarnaast zijn er goede afspraken gemaakt over de toekomst van MFC Noordsuythoeve in Noordbroek en is er begonnen met de planvorming voor de versterking van het dorpshart in Muntendam, waarbij sporthal De Menterne als eerste verbouwd wordt.

Daarnaast bewegen wij gestadig en met vaste tred richting herindeling. Recht en zeker gaan we op ons doel af. Samen met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren vormen wij straks Midden­-Groningen.

Individualisme gaat plaats maken voor verbinding, het is de tijdgeest en de VVD denkt dat het mogelijk is,ook in de politiek. De VVD dankt het collegevoor behoedzaam beleid en de zorgvuldige opstelling. En dus daarom ook voor ons college een oranje kaart. Top! ik vind je gaaf.

Toch merken wij nog steeds dat we met elkaarbeter zijn in het verzinnen wat er niet mag, dan in het stimuleren wat gewenst is. Daar wil de VVD verandering in brengen.Die instelling samen meteen doorlopende inzet van het college en raad om meer grip te krijgen op de leefbaarheid in alle afzonderlijke kernen van Midden-Groningen.

Midden-Groningen moet aantrekkelijk zijn en goed onderhouden, dat zorgt ook hier voor een toename van het aantal inwoners, allemaal op zoek naar een betaalbare woning. Voor de VVD is een ongedeelde gemeente een gemeente waar ook genoeg plaats is voor middenhuur en koop. Daarom moeten we blijven bouwen en groeien. Om onze gemeente bereikbaar te houden moeten we oog blijven houden voor openbaar vervoer, fiets en auto.

Ook duurzaamheid is een belangrijk speerpunt is van de VVD. Wij juichen het opwekken van duurzame energie toe. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond heeft niet onze voorkeur. Water en bijvoorbeeld braakliggende industriegrond vinden wij samen met de vele daken van huizen en bedrijven eerder in aanmerking komen.

Voorzitter, de VVD heeftmeestal een verhaal met positieve inslag.Oke, oke, ik weet het, niet iedereen is het altijd met ons eens. Maar wat is er ongelofelijk veel moois gebeurd in Menterwolde. Zoveel positieve ontwikkelingen, waardoor wij nu met opgeheven hoofd onze herindelingspartners recht in de ogen kunnen kijken. Zolang we blijven inzetten op het omarmen van groei, innovatie en de ONDERNEMERSZIN van onze burgers is er geen enkele reden om te denken dat de toekomst van Midden-­Groningen anders dan goudgerand zal zijn. Ik noem het bewust ONDERNEMERSZIN en geen ondernemerschap. Ondernemerszin geldt voor alle Midden-­Groningers. En we moeten ook maar eens stoppen met ondernemerschap te zien als de macht van het grootkapitaal. Het is de macht van het MKB, die veruit het grootste deel van de banen creëert en investeert in onze gemeente. We moeten juist de verbinding zoeken met bewoner, bedrijf en bezoeker. Dit is voor de VVD het model van de toekomst. Samenwerking tussen bewoners en ondernemers. Het kan, maar het kost tijd. En doorzettingsvermogen. En ONDERNEMERSZIN dus.

In onze ogen moeten we elkaar meer durven te vertrouwen.Samenwerken en verbonden zijn, innovaties stimuleren en durven om te denken. Het klinkt uit mijn mond misschien wat zweverig, maar ik geloof in deze vorm van impact maken. En wie is daar nou beter toe in staat dan het hoogste orgaan van de gemeente, de raad?

Voorzitter, ik heb hier nog 1 oranje kaart. Ons kompas staat nog steeds in de goede richting herindeling, ook dankzij onze ambtenaren. Dus ook voor hen van de VVD een pluim. Top! Ik vind je gaaf.

Het werk voor de nieuwe gemeente is nog niet af (en zal ook nooit af zijn).Ook de volgende jaren moeten we hard werken aan de toekomst van Midden-Groningen. Een gemeente met goede zorg voor zieken en ouderen, goed onderwijs voor kinderen en zoveel mogelijk mensen aan het werk. Een mooie gemeente, waar velen van kunnen genieten. Dat is de uitdaging en daar liggen de kansen. Met een positieve houding is bijna alles mogelijk.

Dank u.