Op 22 November 2017 gaan de inwoners van de nieuwe Gemeente Midden – Groningen naar de stembus ( 48000 stemgerechtigden)en wil men percee lokaal stemmen dan is er keuze uit drie partijen. ROODGEWOON, Leefbaar MG, Gemeentebelangen MG.  Ik ben liberaal en stem gewoon VVD 

Registratie aanduiding politieke groeperingen herindelingsverkiezingen Midden-Groningen

Hieronder staat de officiële publicatie met betrekking tot de registratie politieke groeperingen voor de herindelingsverkiezingen Midden-Groningen. Partijen die landelijk dan wel provinciaal geregistreerd staan hoefden zich nu niet te melden. Deze zitting was puur bedoeld voor lokale partijen.

Pas op 9 oktober moeten de kandidatenlijsten zijn ingeleverd. Op 13 oktober volgt dan de openbare vergadering (aanvang 16.00 uur) waarop de kandidatenlijsten en de lijstnummering worden bepaald en daarna bekendgemaakt volgens de wettelijk beschreven procedure. Na de zitting van het hoofdstembureau is dan ook pas echt bekend hoeveel partijen er mee gaan doen op 22 november.

Dagtekening: Hoogezand, 30 augustus 2017.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; maakt bekend dat op dinsdag 29 augustus 2017 is besloten de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen:

Politieke groepering: Gemeentebelangen Midden-Groningen
Aanduiding: GemeenteBelangen Midden-Groningen

Politieke groepering: Leefbaar Midden Groningen
Aanduiding: Leefbaar Midden Groningen

Politieke groepering: ROODGEWOON
Aanduiding: ROODGEWOON

Op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, kunnen natuurlijke of rechtspersonen, die door de beschikking rechtstreeks in hun belang worden getroffen, daartegen beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden door de gemeente Hoogezand-Sappemeer verstrekt, bureau verkiezingen, afdeling Publiekszaken, Gorecht-Oost 157, Hoogezand, tel: 0598-373737.

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen,

 

de heer P.M.M. de Jonge