Menterwolmers betalen in 2018 minder riool- en afvalstoffenheffing

De inwoners van Menterwolde betalen vanaf volgend jaar in de nieuwe gemeente Midden-Groningen (met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren) minder afvalstoffen- en rioolheffing dan ze nu doen. De 3 gemeenten hanteren verschillende tarieven voor deze 2 heffingen en de algemene leges. Die worden vanwege de herindeling gelijk getrokken. De nieuwe raad beslist over de onroerendezaakbelasting (ozb). 

AfvalstoffenheffingHet huidige tarief in Menterwolde is € 170,00. Voor elke lediging moet € 7,70 worden betaald. Uit onderzoek, eerder dit jaar in de 3 gemeenten, blijkt dat een huishouden de grijze container gemiddeld 12 keer per jaar bij de weg zet. Gemiddeld betaalt een huishouden in Menterwolde dit jaar € 262,00.

Volgend jaar is dat vastrecht € 150.00 en moet € 7,00 per lediging worden betaald. Uitgaande van die 12 keer ledigingen per jaar betaalt een Menterwolmer huishouden € 234,00. Dit bedrag kan lager uitvallen wanneer de grijze container niet eens per maand wordt aangeboden.

Rioolheffing

Het huidige tarief voor een eigenaar is € 239.00. Voor dit tarief betalen de huishoudens in Menterwolde het komende jaar € 190,00. Er kan een tarief van € 25,00 bijkomen voor eigenaren van een perceel met een oppervlakte van kleiner dan 50 vierkante meter (bijvoorbeeld garagebox).

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Alhoewel de nieuwe gemeenteraad van Midden-Groningen in 2018 beslist over de ozb, hebben de huidige colleges toch een opzet gemaakt. In Menterwolde komt het ozb-tarief voor woningbezitters met een huis van € 150.000,00 volgend jaar uit op € 269,70. Dat tarief is nu € 261,75.

Eigenaren van bedrijfspanden met een waarde van 3 ton betalen nu € 1.010,00 aan ozb, dat wordt volgend jaar € 1.113,00. Gebruikers van bedrijven betalen nu € 809,00 en in 2018 € 893,00.

Heffingen

De tarieven voor markt- en liggelden en begraafrechten blijven bij het oude. Voor de bouwleges wordt de Slochter methode gehanteerd: Raming bouwkosten op basis van het aantal kubieke meters dat een woning groot. ‘Hoe groter het huis, hoe hoger de bouwleges. De toeristenbelasting van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren wordt gelijkgetrokken met die van Menterwolde: € 1,25.

Hoogezand-Sappemeer (HS) en Slochteren

Afvalstoffenheffing:

HS – nu: € 137,00 en € 6,50 per lediging.

Slochteren – nu € 213,00 (éénpersoonshuishouden) en € 237,00 (meerpersoonshuishouden).

In 2018 voor beide gemeenten: vastrecht € 150,00 en € 7,00 per lediging.

Rioolheffing:

HS – nu: Eigenaar perceel € 94,32, gebruiker woning € 93,24. Totaal wonen € 188,00. Gebruiker bedrijf vast tarief € 93,24 plus tarief waterverbruik boven 300 kubieke meter. Opslagruimte maximaal 100 vierkante meter € 25,00.

Slochteren – nu: Eigenaar € 239,00.

In 2018 voor beide gemeenten: Eigenaar € 190,00 en een tarief van € 25,00 voor de eigenaar van een perceel met een oppervlakte van kleiner dan 50 vierkante meter (bijvoorbeeld garagebox).

Niet akkoord

De 3 gemeenteraden van Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren nemen deze maand een besluit over de lokale heffingen (niet over ozb, dat doet de raad van Midden-Groningen). De huidige regelingen blijven van kracht als ze besluiten niet akkoord te gaan met de nieuwe voorstellen. Midden-Groningen heeft dan 2 jaar de tijd om de zaak te repareren.

Foto: De wethouders Marco Metscher van Hoogezand-Sappemeer (links) en Jan Jakob Boersma (Slochteren) presenteerden vanmorgen de ‘Kadernota harmonisatie lokale heffingen Midden-Groningen.