Dit zijn ze dan! Onze kandidaten voor de gemeenteraad die zich gaan inzetten om onze nieuwe gemeente Midden Groningen een stukje mooier te maken

 

https://midden-groningen.vvd.nl/

Beste kiezers,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Midden-Groningen.
Dit programma is bedoeld om aan u uit te leggen wat wij belangrijk vinden in de nieuwe
gemeente Midden-Groningen. Natuurlijk is ons programma gebaseerd op onze liberale
normen en waarden.
In de periode voor de herindeling is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners,
bedrijven, verenigingen en andere belangstellenden. Iedereen kon meepraten en een indruk
krijgen van hoe de gemeente er na de herindeling uit zou komen te zien. Ook de VVD is
actief betrokken geweest bij dit proces. Uiteindelijk zijn alle wensen samengevat in het
Kompas voor Midden Groningen.
De VVD Midden-Groningen heeft bij u aangebeld om zo te vernemen wat u belangrijk vindt,
waar u tevreden over bent, maar ook waaraan u zich ergert en wat u graag anders zou willen
zien.
De gegevens die wij met deze activiteiten hebben opgehaald, hebben ten grondslag gelegen
aan dit verkiezingsprogramma.
Een zaak die steeds weer ter sprake kwam en waar een aantal inwoners echt wakker van ligt
is het aardbevingsdossier. Jaren lang is in ons gebied aardgas gewonnen. Nederland heeft
daaraan veel geld verdiend. Van dit geld zijn een groot aantal luxe voorzieningen in ons land
tot stand gebracht.
Na de beving in Huizinge is men gaan beseffen dat deze mijnbouwactiviteit zeer grote
gevolgen voor ons gebied heeft gehad. De VVD Midden-Groningen heeft zich altijd op het
standpunt gesteld dat mensen die schade hebben ondervonden door deze activiteiten
ruimschoots gecompenseerd moeten worden.
Dus wat VVD Midden-Groningen betreft:
 Garandeer de veiligheid voor onze inwoners, ook voor bedrijven en infrastructuur.
 Herstel de aangebrachte schade.
 Zie in dat schade ook immateriële schade kan zijn.
 Laat mensen niet in onverkoopbare huizen gevangen zitten, maar zorg voor een
reële opkoopregeling.
 Maak het gebied weer aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven.
 Zorg voor een schadeafhandeling die los staat van de NAM.
Wij zullen ons inzetten om deze zaken voor elkaar te krijgen en ons, specifiek voor de
gemeente Midden-Groningen, laten leiden door ons verkiezingsprogramma.
Mogen wij bij de verkiezingen op 22 november op uw steun rekenen?
Jaap Borg
Lijsttrekker VVD Midden-Groningen

verkiezingsprogramma-vvd