‘Ik wil dat de VVD weer een leuke partij wordt’

VOORZITTERSKANDIDAATDe bierpomp moet weer open bij de VVD, vindt Christianne van der Wal. De Harderwijkse wethouder werd vanavond door het hoofdbestuur voorgedragen als voorzitterskandidaat.

De afgelopen twee jaar zijn we vooral bezig geweest met een nieuwe par­tij­struc­tuur. Dat was nodig, maar het heeft de zuurstof eruit gezogen. Ik wil de energie terug

Zelfvertrouwen kan Christianne van der Wal niet worden ontzegd. ,,Ik ben voorgedragen omdat ik de beste kandidaat ben”, zegt de 43-jarige resoluut. De vraag was waarom het VVD-bestuur juist haar uitkoos om de verenigingskar te trekken na het tumultueuze vertrek van crematoriumkoning Henry Keizer. Van der Wal is sinds 1,5 jaar lid van datzelfde bestuur en zag van dichtbij hoe Keizer struikelde over een eerdere zakendeal. Toch ziet de Hierdense zichzelf ‘absoluut’ als iemand van buiten. ,,Ik kom uit de regio en daar blijf ik ook gewoon wonen als ik word gekozen. Ik wil het voorzitterschap combineren met het wethouderschap in de gemeente Harderwijk.”

Wat wilt u als voorzitter bereiken?
,,We zijn kwijtgeraakt waar de VVD altijd zo goed in was. We waren altijd een vrolijke partij waarin je veel enthousiasme tegenkwam. De afgelopen twee jaar zijn we vooral bezig geweest met een nieuwe partijstructuur: er kwamen regio’s, afdelingen fuseerden en er werden netwerken opgericht. Dat was nodig, maar het heeft de zuurstof eruit gezogen. Ik wil de energie terug. De statuten en reglementen kunnen terug in de boekenkast. Ik wil dat de VVD weer een leuke partij wordt, waar je na afloop samen een biertje drinkt.”

Nederland is uit de crisis, nu wordt het tijd voor nieuwe ideeën

Dat klinkt als een gezelligheidsvereniging. De VVD is toch een politieke partij?
,,Natuurlijk. De inhoud is serieus, maar het mag ook leuk zijn.”

Kom maar op met die inhoudelijke ideeën.
,,De voorzitter is er voor de vereniging, de ideeën moeten uit de partij komen. Ik zie wel dat we inhoudelijk de afgelopen tijd vooral bezig zijn geweest met de manier waarop Nederland uit de crisis moest komen. Dat is gelukt, nu wordt het tijd voor nieuwe ideeën.”

VVD-leider Mark Rutte zei vier jaar geleden dat de grootste partij de standaard moet zetten op het gebied van integriteit. Toch blijven VVD’ers in opspraak komen.
,,Als het gaat om ingrijpen hebben we die standaard gezet. De boel is flink aangescherpt. Er is een commissie integriteit gekomen en bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moet iedere kandidaat beschikken over een verklaring omtrent het gedrag beschikken. Maar daarmee zijn we er nog niet. Je moet met elkaar het gesprek voeren en het onderwerp integriteit niet schuwen. Dat gaat makkelijker als je goed met elkaar omgaat.”

De VVD is door schade en schande wijs geworden?
,,Absoluut. Je kunt de ogen niet sluiten voor wat er is gebeurd. Maar ik vind oprecht dat de VVD dit thema serieus aanpakt.”

Bent u als voorzitter degene die ooit tegen Rutte moet zeggen: sorry, jouw houdbaarheidsdatum is verstreken?
,,Ja, dat is de taak van de partijvoorzitter.”

Wie een kabinet vormt, zal moeten samenwerken, compromissen sluiten. Je krijgt niet altijd in alles je zin

En?
,,Ik vind hem allereerst een fenomeen. We mogen als VVD heel blij zijn dat hij onze politiek leider is. Maar het is niet aan de orde nu. We staan vlak voor een nieuw kabinet.”

Staat zijn opvolger klaar?
,,Nee. Maar we werken eraan om voor elke functie genoeg talent in huis te hebben.”

Krijgt Rutte met u als voorzitter klapvee of biedt u serieus tegenspel?
,,Het is beide. Ik ben van de VVD, ik steun ons beleid. Maar ik ben zeker geen ja-knikker.”

Bij het vorige regeerakkoord kwam de partij in opstand tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie. Houdt u uw hart vast waar Rutte en Zijlstra ditmaal mee komen?
,,Volgens mij hebben ze daarvan geleerd. Maar wie een kabinet vormt, zal moeten samenwerken, compromissen sluiten. Je krijgt niet altijd in alles je zin.”

Is het belangrijk dat de VVD een vrouwelijke voorzitter krijgt?
,,Ik heb niet zoiets van: het wordt tijd voor een vrouw. Maar het zou wel weer eens leuk zijn.”