Onze lijsttrekker Jaap Borg vanmiddag in debat. Thema aardbevingen.

Als enige van alle partijen zegt het verkiezingsprogramma van VVD Midden-Groningen iets over de immateriële schade bij deze problematiek. En meer…..

Aardgas, Nederland heeft daaraan veel geld verdiend. Van dit geld zijn een groot aantal luxe voorzieningen in ons land tot stand gebracht.Na de beving in Huizinge is men gaan beseffen dat deze mijnbouwactiviteit zeer grote gevolgen voor ons gebied heeft gehad. De VVD Midden-Groningen heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat mensen die schade hebben ondervonden door deze activiteiten ruimschoots gecompenseerd moeten worden.Dus wat VVD Midden-Groningen betreft:

* Garandeer de veiligheid voor onze inwoners, ook voor bedrijven en infrastructuur.* Herstel de aangebrachte schade.* Zie in dat schade ook immateriële schade kan zijn.* Laat mensen niet in onverkoopbare huizen gevangen zitten, maar zorg voor eenreële opkoopregeling.* Maak het gebied weer aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven.* Zorg voor een schadeafhandeling die los staat van de NAM.
Wij zullen ons inzetten om deze zaken voor elkaar te krijgen en ons, specifiek voor de gemeente Midden-Groningen, laten leiden door ons verkiezingsprogramma.
Mogen wij bij de verkiezingen op 22 november op uw steun rekenen?