Mijn stem heeft Christianne van der Wal zeker: Waarom, openheid, bestuurlijk ervaring, mensenmens, Christianne heeft bewezen er te zijn voor alle mensen.

Hoe vaak hoor je niet dat het gat tussen de VVD in Den Haag en de lokale VVD te groot is? Dat gevoel kennen we allemaal. En wat mij betreft gaat dat veranderen. Ik wil een voorzitter zijn die je gewoon kan bellen als er iets is. Of als je een goed idee hebt.

Wij maken met zijn allen deze mooie partij. Als we een sterke VVD willen, dan is ieder lid van even grote waarde. Of je nu lid bent van het hoofdbestuur of vrijwilliger in een lokaal campagneteam. Of je nu kamerlid bent of raadslid in een kleine gemeente. Al die VVD’ers werken keihard voor onze partij. Ik wil hen de aandacht en de steun geven die ze verdienen.

Het is zo ontzettend belangrijk om als bestuurder of volksvertegenwoordiger benaderbaar te zijn. En er zijn veel goede voorbeelden te vinden. Kijk naar hoe de Rotterdamse lijsttrekker Vincent Karremans live met mensen in gesprek gaat op Facebook. Kijk naar Zeeland, waar ze niet gingen wachten totdat mensen naar de VVD toe kwamen, maar waar ze naar buiten gingen om zelf naar mensen toe te gaan. Daar kregen ze terecht de V-factor voor op ons laatste congres.

Dat is de partij die ik voor ogen heb. Met niet alleen een hoofdbestuur en een voorzitter die je gewoon kan bellen. Maar waar alle leden, vrijwilligers, politici en bestuurders hun stinkende best doen om niet met 1 maar met 2 benen in de samenleving te staan. En ik zie het als de rol van “Den Haag” om al die lokale VVD’ers daar zoveel mogelijk bij te helpen.

Ben je benieuwd naar al mijn plannen voor de toekomst van de VVD? Ga dan naar mijn website: www.christiannevanderwal.nl