Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een notariële akte. In deze akte zijn de wensen en verzoeken vastgelegd voor het geval iemand wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam bent u wanneer u niet meer kunt of wilt handelen. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een ongeluk of ernstige ziekte.

Wat kunt u in een levenstestament laten vastleggen?

Een normaal testament treedt in werking bij overlijden. Het levenstestament treedt in werking bij wilsonbekwaamheid. In het levenstestament worden voorkeuren en wensen vastgelegd over:

  1. medische verzorging (donorcodicil, euthanasieverklaring);
  2. uw bedrijf en de dagelijkse leiding;
  3. uw woning;
  4. uw financiën;
  5. de benoeming van een bewindvoerder;
  6. allerlei andere praktische zaken.

Waarom een levenstestament?

een levenstestament geeft niet alleen u, maar ook de betrokkenen, zoals artsen en uw familieleden zekerheid over uw wensen. Dit maakt de situatie hoe vervelend en verdrietig ook toch gemakkelijker voor de betrokkenen en het geeft u de zekerheid dat uw wensen gekend en uitgevoerd worden.

Is een levenstestament te herroepen?

Ja, een levenstestament is te herroepen zolang u wilsbekwaam bent. Dit doet u ook middels een notariële akte. Lees hier over onze dienstverlening op het gebied van testamenten.

Kosten bij de notaris + 250 euro

Een Voorbeeld: