Fractievoorzitter van Forum voor Democratie Thierry Baudet en kamerlid Theo Hiddema tijdens een verklaring naar aanleiding van de aangifte die Baudet heeft gedaan tegen minister Ollongren.
Fractievoorzitter van Forum voor Democratie Thierry Baudet en kamerlid Theo Hiddema tijdens een verklaring naar aanleiding van de aangifte die Baudet heeft gedaan tegen minister Ollongren. © Freek van den Bergh

Baudet weigert gesprek met kritische FvD-leden, blijkt uit gelekte mail: ‘Er komt geen gesprek over jullie ‘ideeën”

In een uitgelekte mail schrijft hij niets te zien in een verzoening

De storm binnen Forum voor Democratie wil maar niet gaan liggen. Een gepland overleg tussen de partijtop en drie belangrijke critici binnen FvD is donderdagavond op het laatst moment afgeblazen door Thierry Baudet. De partijleider heeft de dissidenten inmiddels laten weten niets meer te zien in een verzoening, zo blijkt uit een interne mail die in handen is van de Volkskrant.

In de uitgelekte mail verwijt hij de critici, die een groep van tweehonderd leden zeggen te vertegenwoordigen, dat ze door hun ‘naïeve politiek amateurisme’ en het ‘ondoordachte provinciale geklooi van de afgelopen dagen’ de missie van zijn partij in gevaar brengen. ‘Het zorgt voor veel leedvermaak bij onze politieke tegenstanders. Hoe langer deze gekkigheid voortduurt, hoe groter de schade voor FvD wordt.’

Intern gerommel

Voor ‘onbezonnen ego’s’ is in de partij geen plaats

Thierry Baudet in de uitgelekte mail

Baudet wil dat de critici zich neerleggen bij de lijn van de partijtop, maar vooralsnog heeft dat een averechts effect. Vrijdag stapte Susan Teunissen op, de nummer drie op de lijst bij de afgelopen Kamerverkiezingen. ‘De manier waarop het partijbestuur omgaat met opbouwende kritiek is verre van democratisch’, meldde de landmacht-officier op Twitter. Aanvankelijk had zij haar zorgen intern aan het bestuur voorgelegd, maar na de boze reactie van Baudet op de drie partijgenoten, besloot ze alsnog op te stappen.

De onrust rondom de nieuwe partij van Baudet duurt nu al ruim een week. Naast het interne gerommel, ligt de partij door uitspraken van Kamerlid Theo Hiddema over het IQ van volkeren ook onder vuur van politieke tegenstanders die menen dat FvD racistische theorieën propageert.

Geen verzoening

Zonder Henk Otten zouden we hier nooit zijn gekomen. Zonder hem zal dit project stranden

Thierry Baudet in de uitgelekte mail

De al langer sluimerende onvrede over de koers van de partijtop kwam maandag aan de oppervlakte door het plotselinge royement van de prominente leden Robert de Haze Winkelman en Betty Jo Wevers. Ook zij pleitten voor meer inspraak van de leden en nieuwe bestuursverkiezingen.

De miljonair Kees Eldering uitte daarna ook zijn onvrede over de gang van zaken bij FvD en donderdagavond hield Mooijekind een vergelijkbaar verhaal bij RTL Late Night. Hij vond het onbegrijpelijk dat het bestuur, bestaande uit partijleider Baudet, penningmeester Henk Otten en secretaris Rob Rooken, provinciale vrijwilligersteams zomaar opzij had geschoven. ‘Er is onrecht gedaan aan mensen door de hele provinciale structuur op te heffen.’

De kans dat er nog een afspraak tot verzoening komt tussen de partijtop en de critici lijkt nu definitief van de baan. ‘De belangen die spelen zijn daarvoor veel te groot en de agenda die wij hebben is daarvoor veel te belangrijk’, schrijft Baudet. ‘Voor ‘onbezonnen ego’s’ is in de partij geen plaats.’ Hij adviseert iedereen die er anders over denkt om te vertrekken en een eigen partij te beginnen.