Baudet werd gewaarschuwd voor Ramautarsing: adviseur noemYernaz Ramautarsing. de hem ‘potentiële tijdbom’

 

Met Yernaz Ramautarsing, de nummer twee op de Amsterdamse kieslijst voor Forum voor Democratie, haalde de partij van Thierry Baudet een ‘potentiële tijdbom’ binnen. Dat schreef Robert de Haze Winkelman op 2 januari 2017 in een mail aan Baudet, de partijleider en voorzitter van het bestuur van FvD.

Yernaz Ramautarsing. © Julius Schrank

De Haze Winkelman wees Baudet en de bestuursleden Henk Otten en Rob Rooken erop dat de 30-jarige Surinaamse Amsterdammer volkomen lijkt vastgeroest in zijn haast ‘bijbelse overtuiging’ van de Russisch-Amerikaanse auteur en filosoof Ayn Rand, die de zegeningen van het kapitalisme en egoïsme predikt. ‘Hij is dogmatisch en zelfs wat primitief, nadenken is niet nodig als het in de bijbel staat.’ Zo uitte hij zich in een gezelschap van dertien FvD’ers ‘zeer ongenuanceerd over ritueel slachten’, licht De Haze Winkelman telefonisch toe. Daaruit bleek Ramautarsings rigide Ayn Rand-adoratie, namelijk dat ‘alleen mensen rechten hebben, en dieren niet’.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Ramautarsing hoger op de lijst zou komen te staan, maar na de waarschuwing werd hem de negende plaats toebedeeld, zegt De Haze Winkelman, die inzage verleende in de mail van 2 januari 2017. Ook werd met Ramautarsing afgesproken dat hij zich tijdens de verkiezingscampagne niet mocht uitdrukken in Ayn Rand-achtige taal, en dat hij zich aan het verkiezingsprogramma moest houden. ‘De gedachte was dat hij zich in de luwte, bijvoorbeeld als fractiemedewerker, zou kunnen ontwikkelen. Maar dat is niet gebeurd.’

Polariserende Politici

Conversaties tussen Ramautarsing en anderen uit de WhatsAppgroep Polariserende Politici.
Conversaties tussen Ramautarsing en anderen uit de WhatsAppgroep Polariserende Politici. © de Volkskrant

In plaats daarvan dook Ramautarsing op als nummer twee op de FvD-lijst in Amsterdam, naast Annabel Nanninga. Dat Ramautarsing nog steeds Ayn Rand adoreert en zich niet aan de partijlijn houdt, blijkt uit honderden berichtjes in WhatsApp-groepen die deze krant heeft onderzocht (+). In de groep Polariserende Politici, waarin jongeren van verschillende politieke jongerenorganisaties discussiëren, toont Ramautarsing zich voorstander van de doodstraf, wapenbezit en spreekt hij zich uit tegen vrije seksuele relaties. Daarbij herhaalt hij zijn uitspraken over IQ-verschillen tussen volkeren en brengt hij deze in relatie met huidsleur – al ontkent hij dat deze racistisch zijn.

De Haze Winkelman pleitte eind vorig jaar voor meer interne partijdemocratie, hij vond dat het bestuur alle macht naar zich toetrok. Begin februari werd hij geroyeerd als FvD-lid omdat hij middels ‘dreigementen en kwaadsprekerij’ geprobeerd zou hebben om het partijbestuur over te nemen.


Hoe een prominent FvD-lid in een besloten appgroep praat over ras, homoseksualiteit en de doodstraf

Yernaz Ramautarsing kwam in het nieuws met uitspraken over IQ en volkeren. Die waren volledig uit zijn verband gerukt, volgens Forum voor Democratie. Maar conversaties in besloten appgroepen scheppen helderheid. (+)