Teruglezen – Holleeder over de verfilming van de Heineken-ontvoering, waarvoor hij tekende: ‘Ik ben erin geluisd’

LIVEMisdaadverslaggever Peter R. de Vries was vandaag aan de beurt om te getuigen in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Hij sprak over zijn vriendschap met Heineken-ontvoerder Cor van Hout, zijn band jmet de zussen-Holleeder en de bedreiging die Willem Holleeder in 2013 aan zijn adres uitte. Lees hier het liveblog terug.

Door: Irene de Zwaan Wil Thijssen 9 april 2018, 17:54

BERICHTEN

9 april 2018, 17:48
Geen zitting op donderdag

De rechter schorst, met het oog op de tijd, de zitting. Het eerder geplande verhoor op donderdag met Peter R. de Vries gaat niet door vanwege een programma waaraan hij die dag moet werken. Er wordt een nieuwe datum geprikt.

Pas op 18 mei staat de volgende zitting in het proces-Holleeder op het programma. De onderzoeksrechter houdt in de tussentijd verhoren.

9 april 2018, 17:47
De Vries gaf Astrid ‘schrijftips’

Over het boek Judas dat Astrid Holleeder schreef, zegt De Vries dat hij met Astrid een aantal sessies heeft gehad om haar ‘schrijftechnische tips te geven’. ‘Zij heeft mij een aantal hoofdstukken die ze daarna heeft gemaakt voorgehouden. Daar heb ik mijn commentaar op gegeven.’

Daarna is Astrid zelfstandig doorgegaan, zegt De Vries. Ze heeft zelf een uitgever benaderd.

9 april 2018, 17:39
‘Ik stond daar op blote voeten’

Peter R. de Vries beschrijft hoe intimiderend de bedreiging door Holleeder voor hem was. Holleeder stond woedend met motorkleding, handschoenen aan en helm op – ‘in vol ornaat’ – voor zijn deur. ‘Ik had net gesport en stond daar op blote voeten met mijn sportbroek aan.’

De Vries wist meteen: ‘dit is helemaal foute boel. De verbale bedreigingen logen er niet om. Mijn echtgenote (die op dat moment thuis was, red.) heeft dat allemaal meegekregen en heeft dat ook precies hetzelfde als ik beleefd.’

9 april 2018, 17:34
Janssen vraagt naar bedreiging De Vries

Op 25 april 2013 belde Willem Holleeder aan op het privéadres van Peter R. de Vries. Hij was boos over de voorgenomen verfilming van De Vries’ bestseller over de Heineken-ontvoering, waarvan hij financieel niet profiteerde. Hij eiste dat zijn naam niet werd gebruikt in de film. ‘Ik dreig niet, ik doe’, schreeuwde Holleeder tegen De Vries. Toen die antwoordde dat hij ‘normaal’ moest doen, riep Holleeder: ‘Moet ik het nu afmaken, wil je dat ik het nu doe?’

In diezelfde tijd vonden tussen De Vries en de zussen gesprekken plaats over de vraag of ze zouden getuigen tegen hun broer. Kwam bij De Vries op het moment dat Holleeder voor zijn deur stond de gedachte op dat hij van deze gesprekken op de hoogte was?

De Vries antwoordt bevestigend. ‘Dat kwam op een zeker moment wel bij mij op.’ Zou De Vries daardoor de bedreiging ernstiger hebben ingeschat?, wil Janssen weten. De Vries noemt dit ‘ridicuul’.

9 april 2018, 17:26
Onderonsje tussen De Vries en Holleeder

De zitting wordt na een raadkameroverleg hervat. Holleeder grinnikt. ‘Dat is niet eerlijk, Peet’, zegt hij. Waarover dit onderonsje ging, was vanaf de publieke tribune niet hoorbaar.

De rechtbank geeft advocaat Janssen nog een kwartier om vragen te stellen en zal daarna met De Vries in overleg gaan over een volgende zittingsdatum.

9 april 2018, 17:05
Holleeder: ik ben erin geluisd

Willem Holleeder over de verklaring die hij volgens De Vries heeft ondertekend over de verfilming van de Heineken-ontvoering: ‘Ik ben geen Gekke Gerritje. Wat-ie nu opleest.. alleen een gek tekent dat.’

Volgens Holleeder heeft hij tegen zijn zus Sonja gezegd dat hij niet heeft getekend, daar is een geluidsopname van.

Holleeder zegt nu opeens dat hij misschien toch iets heeft getekend. Maar dat zou dan zijn omdat Sonja hem vroeg een krabbeltje te zetten, zonder dat hij wist waarvoor. ‘Ik had m’n bril niet bij me.’

Even later: ‘Ik ben er gewoon ingeluisd.’

Volgens De Vries is dit exemplarisch voor Holleeders persoonlijkheid. Dat hij iets tekent, ‘en er vervolgens voor gaat liggen.’

Holleeder bijt hem als reactie toe dat De Vries ‘een smerige oplichter is’.

9 april 2018, 16:59
‘Holleeder was akkoord met de film’

Holleeder heeft volgens De Vries in 2012 een document getekend waarin hij verklaarde geen bezwaar te hebben tegen de Hollywood-verfilming van de Heineken-ontvoering (waarover De Vries in 1987 een bestseller uitbracht). Hij zou hier volgens de verklaring financieel ook geen aandeel in hebben, net zoals dat voor het boek gold. De Vries heeft het document in handen als bewijs.

Holleeder bemoeit zich ermee. ‘Het is niet mijn handschrift. Ik schrijf heel anders.’

Volgens De Vries heeft Holleeder het over een ander document. Advocaat Janssen kijkt met een schuin oog naar het document dat De Vries inmiddels in de lucht houdt. ‘Dit document kennen we inderdaad niet.’

9 april 2018, 16:41
De Vries over gesprek met Holleeder

De Vries pakt zijn aantekeningen erbij om te citeren uit een gesprek dat hij kort na de moord op Cor van Hout had met Willem Holleeder. Dit vond plaats in restaurant de Kersentuin in Amsterdam-Zuid.

Holleeder wees De Vries op de speech die hij gaf tijdens de begrafenis van Van Hout, waarin hij opmerkte dat zijn vriend naar eigen zeggen nooit mensen dood zou schieten. Volgens Holleeder was dit wel degelijk het geval. Klepper en Mieremet zouden bovendien wel ‘dertig a veertig’ man hebben laten afschieten, ‘een bus vol’.

Holleeder zei volgens De Vries ook dat ‘Joego’s’ achter de moord op Van Hout zouden zitten. ‘Hij had nooit in de drugs moeten gaan.’

9 april 2018, 16:35
Met de erfenis bemoeide hij zich niet

De Vries bekommerde zich na de dood van Van Hout over diens zoontje, dat toen tien jaar oud was. Met de afwikkeling van de erfenis bemoeide hij zich niet. Hij wilde niet de journalist uithangen op zo’n emotioneel moment.

Volgens De Vries heeft Van Hout de prostitutiepanden aan de Achterdam in Alkmaar al voor zijn dood eigenhandig verkocht, maar hij weet dit niet zeker.

9 april 2018, 16:23
De Vries wordt emotioneel

De Vries vertelt uit eigen initiatief over een ontmoeting die hij een maand voor de dood van Van Hout met hem had in een restaurant in de Scheldestraat. Tijdens het gesprek dat toen plaatsvond, hadden de twee vrienden het onder meer over het testament van Van Hout (hij had toentertijd al twee moordaanslagen achter de rug).

De Vries wordt emotioneel, hij last verschillende keren een pauze in om de brok in zijn keel weg te slikken. ‘Cor heeft mij toen gevraagd: als mij iets overkomt, wil je dan voor mijn kinderen zorgen.’

Stilte.

De Vries vervolgt, nog altijd emotioneel: ‘Ik heb toen gezegd: ja, natuurlijk doe ik dat. Ik kende zijn kinderen natuurlijk goed. Ik heb Rich van Hout geboren zien worden. En ook bij het andere kindje ben ik in het ziekenhuis geweest. Dat was een belofte die ik heb gedaan en ik heb hem toen ook gevraagd: Cor, hoe heb je het geregeld allemaal? Hoe zit het? Ik wist natuurlijk wel dat hij een crimineel was, een boef. Het was niet zoals bij ons, dat je dan alles keurig op je naam hebt staan en noem maar op.’

Van Hout zei tijdens deze bewuste ontmoeting tegen De Vries dat hij een testament heeft ‘waarin alles precies staat zoals ik het hebben wil’. Hij heeft volgens De Vries ‘geen ogenblik, met geen woord een voorbehoud gemaakt dat dat testament niet geldig zou zijn. Dat het niets betekende.’

Hij zegt dit, vervolgt De Vries, omdat hij in de rechtbank anders heeft doen beweren. ‘Alsof het testament nergens voor stond.’

9 april 2018, 16:10
‘Botsing van karakters’

Korte tijd na de moord op Cor van Hout in 2003 sprak De Vries met kroegbaas Thomas van der Bijl. In dit gesprek liet Van der Bijl zijn vermoeden doorschemeren dat de moord uit de hoek van Mieremet kwam. De Vries bevestigt dit.

In de laatste twee jaar voor de moord op Van Hout waren er wat wrijvingen ontstaan in zijn vriendschap met Van der Bijl. Wat hiervan de reden was, wil advocaat Janssen weten.

Dat is lastig te duiden, antwoordt De Vries. ‘Het is een botsing van karakters.’ Van Hout was volgens de journalist ‘uiterst scherpzinnig’, terwijl Van der Bijl ‘een eenvoudige timmerman’ was.

9 april 2018, 15:43
‘Peter, jij ligt met iedereen in bed’

Janssen haalt een oude troef van stal: het beeld dat De Vries en de zussen-Holleeder schetsen van Holleeder strookt niet met de talloze voorbeelden die er zijn waarin de familieleden elkaar poeslief benaderen. ‘Dat was om hem koest te houden’, zegt De Vries.

De journalist geeft een voorbeeld uit 1985, toen Holleeder in het kader van de Heineken-ontvoering vast zat in een hotel in Parijs. Bij het ontbijt wisselden De Vries en Holleeders ‘toenmalige vriendin Beppie’ wat luchtige woorden met elkaar. Van Hout trok De Vries vervolgens aan zijn jasje. Hij kon beter niet meer praten met Beppie. ‘Dat trekt Willem niet’, zou hij als reden hebben gegeven.

Willem mengt zich in het gesprek. Hij kende Beppie alleen ‘van brieven schrijven’, zegt hij. Het was de tweede dag dat hij haar in het echt zag.

De Vries: ‘Maar je lag er wel mee in bed.’

Holleeder: ‘Peter, dat doe jij met iedereen!’

De mannen beginnen met de nodige stemverheffing met elkaar te discussiëren, waarna de rechter tussenbeide komt.

2018-04-09 10:38:45 AMSTERDAM – Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is voor de tweede keer gearriveerd bij de Bunker voor zijn getuigenverhoor in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Op de foto trekt hij zijn schoenen weer aan na de veiligheidscontrole voor bezoekers. ANP OLAF KRAAK

Peter R. de Vries tijdens de tweede keer dat hij bij de rechtbank arriveerde, nadat hij de eerste keer boos wegliep.
Peter R. de Vries tijdens de tweede keer dat hij bij de rechtbank arriveerde, nadat hij de eerste keer boos wegliep. © ANP
9 april 2018, 15:31
Media-aandacht voor de zaak

Er ontstaat een twistgesprek tussen Janssen en De Vries over ‘de manier waarop er gecoördineerd informatie naar buiten is gebracht’ over de zaak-Holleeder.

De Vries publiceerde onder meer het bekende geluidsfragment waarin te horen is dat Holleeder zijn zus Sonja uitkaffert. Ook is hij betrokken geweest bij interviewafspraken van Astrid (met NRC) en Sonja (De Telegraaf).

Loopt De Vries hiermee niet vooruit op de waarheidsvinding die in deze strafzaak nog moet plaatsvinden, vraagt Janssen zich af.

De Vries reageert gepikeerd: hij doet gewoon zijn werk als journalist.

9 april 2018, 15:20
‘Holleeder was een tiran’

Geleidelijk aan ontstond er een steeds grotere vertrouwensband tussen De Vries en de zussen-Holleeder. Vooral toen Holleeder werd veroordeeld in de afperszaak-Kolbak, werd de situatie volgens De Vries voor de familie ‘ondragelijk’. Hij gedroeg zich als een tiran, vooral naar zijn zus Sonja, die hij steevast voor ‘kankerhoer’ uitmaakte.

Holleeder verwachtte ondertussen wel dat Sonja altijd voor hem klaarstond, bijvoorbeeld voor bezoekjes aan de gevangenis.

Advocaat Janssen reageert verbaasd: Sonja zocht toch juist steun bij haar broer na de moord op haar levensgezel Cor van Hout? De Vries moet ‘op afstand lachen’ om deze poging van Janssen om Holleeder als fatsoenlijk gezinslid af te schilderen.

9 april 2018, 15:06
Gereserveerde verhouding met zussen

Na de moord op Van Hout zochten de zussen-Holleeder en De Vries elkaar geregeld op. Astrid Holleeder, de zus van Willem, nam De Vries tijdens een van die ontmoetingen apart. ‘Kijk uit’, zei ze, verwijzend naar haar broer. ‘Pas op met wat je zegt en wat je deelt.’

Volgens De Vries werd zijn relatie met de zussen in eerste instantie gekenmerkt ‘door wederzijdse reserve’. Ze waren bang dat de informatie die zij aan De Vries verstrekten bij Willem terecht zou komen. Omgekeerd was De Vries terughoudend, omdat hij bang was dat zijn argwaan naar Willem toe via de zussen openbaar zou worden. ‘We draaiden in een kringetje om elkaar heen’, zegt De Vries.

9 april 2018, 15:01
De Vries hield contact met Holleeder

Na de moord op Van Hout heeft De Vries nog geregeld contact met Holleeder, zo blijkt volgens advocaat Janssen onder meer uit tapgesprekken. De twee troffen elkaar op verjaardagen, later zocht De Vries hem op in de gevangenis.

‘Ik kan dit niet rijmen met het idee dat u er ernstig rekening mee hield dat hij achter de moord op u vriend zat’, zegt Janssen.

De Vries: ‘Dat moet u zien in het adagium: keep your friend close, and your enemy closer.’ Volgens de journalist was ‘enig opportunisme’ hierbij niet vreemd. ‘Het is per slot van rekening je vak.’

9 april 2018, 14:56
Irritatie over aantekeningen

De Vries pakt zijn aantekeningen erbij van een gesprek met Ariën K. Die zou hebben gezegd dat Holleeder samen met onder anderen Stanley H. achter de liquidatie van Cor van Hout zit.

Of Janssen inzage mag hebben in die aantekeningen, vraagt hij. De Vries is duidelijk geërgerd over deze vraag en zegt bedenktijd te willen.

9 april 2018, 14:40
Gelach op de publieke tribune

Gelach op de publieke tribune.

Advocaat Janssen haalt het boek ‘Echte mannen huilen niet’ van journalist De Vries aan, die vervolgens zegt dit boek niet te kennen. ‘Daar hoop ik dan de royalty’s nog eens van de ontvangen.’ Of Janssen soms zijn boek ‘Alleen huilebalken hebben spijt’ bedoelt? Dit blijkt inderdaad de juiste titel te zijn.

Janssen refereert hieraan omdat De Vries in zijn boek schreef dat hij drie dagen na de moord op Van Hout met Gijs van Dam junior sprak. Die zou hebben gezegd dat de liquidatie op Van Hout te maken had met een gestolen partij drugs. De Vries probeerde dit uit te zoeken, maar kwam ‘op een dood spoor’ terecht.

9 april 2018, 14:28
Holleeder benaderde Van Hout voor moord

We gaan verder.

In februari 2002 wordt Mieremet in Amsterdam vermoord. Of De Vries hierover met Van Hout heeft gesproken?, wil advocaat Janssen weten.

Ja, zegt De Vries. ‘Ik kan dat niet precies recapituleren, maar hij (Van Hout, red.) was er niet rouwig om.’

De Vries vertelt over een gesprek dat Van Hout naar eigen zeggen had met Holleeder tijdens een wandeling langs de Bosbaan. Holleeder vroeg Van Hout of hij wilde meehelpen aan de liquidatie op Mieremet. Van Hout ging hier volgens De Vries niet op in, maar ‘was er wel vol van’ dat Holleeder – met wie hij was gebrouilleerd – hem hiervoor benaderde.

Tegen De Vries zou hij hebben gezegd: ‘Nu komt die verrader terug en wil hij dat ik hem ga helpen Mieremet om te leggen. Dat kan-ie vergeten.’

9 april 2018, 13:55
Pauze

Wederom pauze. Om 14.15 uur gaat de zaak verder.

9 april 2018, 13:38
‘Willem was een verrader in zijn ogen’

Van Hout zei volgens De Vries altijd dat de kans op een tweede aanslag op zijn leven groot was. De ‘wederpartij’ zou bang zijn dat Van Hout wraak zou nemen.

In december 2000 volgde inderdaad een tweede aanslag op Van Hout.

Van Hout ging er vanuit dat deze tweede aanslag wederom uit de hoek van Mieremet kwam, aldus De Vries, maar dat dit keer ook Willem Holleeder betrokken was.

De Vries: ‘Hij moest er op z’n minst van afgeweten hebben.’

Later: ‘Hij ging er vanuit dat Mieremet en Holleeder één waren geworden. Willem was overgelopen, hij was een verrader in zijn ogen.’

9 april 2018, 13:27
‘Cor zei niemand te willen vermoorden’

Advocaat Janssen gaat in op de moordaanslag op Ronald van Essen, eind jaren negentig. Van Essen wilde de miljoenen terug die hij bij Willem Endstra had belegd.

Toen Van Essen uiteindelijk werd vermoord, was Van Hout volgens Peter R. de Vries ‘erg aangedaan’. Van Hout overwoog zelfs naar de politie te stappen om te getuigen. Of Van Hout verder wilde gaan dan dat, wil Janssen weten.

Nee, zegt De Vries. Van Hout had bij herhaling tegen hem gezegd dat hij nooit iemand voor geld van het leven zou beroven. ‘Dit zei hij ook als hij dronken was en emotioneel. Dit zou voor hem een grens zijn die hij niet over zou gaan.’

9 april 2018, 13:14
De Vries wist niets van drugshandel

Cor van Hout werd eind jaren negentig gepakt voor drugshandel, bekend geworden als de strafzaak City Peak. De Vries wist hier niets van, beweert hij. Ook met het wapenarsenaal dat bij kroegbaas Thomas van der Bijl werd aangetroffen, was De Vries onbekend.

Van Hout sloot volgens De Vries in de zaak-City Peak uiteindelijk een deal met de toenmalige officier van justitie Fred Teeven. Van Hout zou niet in hoger beroep gaan en kreeg hier een beter gevangenisregime voor terug. Ook zou hij zijn in beslag genomen vastgoed terugkrijgen.

9 april 2018, 13:07
Wie is wie in het proces?

Duizelt het u inmiddels? Bekijk dan hier ons overzicht van wie wie is in het proces-Holleeder.

9 april 2018, 13:00
‘Elke week vers geld’

Cor van Hout investeerde een deel van het Heineken-losgeld in prostitutiepanden op de Achterdam in Alkmaar. Dat ‘leverde elke week vers geld op’, zei Van Hout tegen De Vries. Meer wilde hij daar volgens de misdaadjournalist niet over kwijt. Hun relatie was vertrouwelijk en openhartig, aldus De Vries, ‘maar er waren dingen die niet besproken werden en waar ik dan ook niet naar vroeg’.

9 april 2018, 12:53
‘Cor vertrouwde Mieremet niet’

De Vries vertelt over een verhaal dat Cor van Hout hem vertelde over een toevallige ontmoeting in 2000 met Mieremet in Volendam. Mieremet zou Van Hout hebben willen wijsmaken dat hij ‘dit ook niet wilde’ en dat het Klepper was die aanstuurde op de aanslag. ‘Cor vertelde mij dat hij het een lulverhaal vond’, zegt De Vries. ‘Hij vertrouwde Mieremet niet.’

9 april 2018, 12:45
Miljoen gulden betaald door Willem

Cor van Hout zou in een dronken bui Klepper en Mieremet ‘met de grond gelijk hebben gemaakt’. De aanslag die daarop volgde zou een represaille zijn.

Holleeder betaalde vervolgens een miljoen gulden aan Klepper en Mieremet, ‘om erger te voorkomen’ – zo was het verhaal dat de ronde ging. Van Hout zag dit als ‘verraad’ door zijn eigen bloedgabber. Hij was er ‘ontzettend nijdig over’, zegt De Vries. ‘Want welke garantie had je dat het niet alsnog gebeurde?’

9 april 2018, 12:39
De Vries over eerste aanslag Van Hout

De zitting is weer geopend. De advocaat van Holleeder, Sander Janssen, refereert aan de eerste aanslag op Cor van Hout in de jaren negentig. Hij woonde toen aan de Deurloopstraat.

Van Hout sprak hierover met zijn oude vriend De Vries. Die ging er volgens de journalist vanuit dat Klepper en Mieremet erachter zaten. ‘De echte aanleiding is altijd duister gebleven.’

9 april 2018, 12:19
Pauze

De rechter last een pauze in van tien minuten.

9 april 2018, 12:06
Welke criminelen kende De Vries?

Welke criminele kopstukken kende De Vries allemaal, wil advocaat Janssen weten. De misdaadjournalist somt verschillende namen op, onder wie Klaas Bruinsma en Stanley Hillis. – ‘de Premier League van de misdaad’, aldus De Vries. Beiden zijn geliquideerd.

Sam Klepper en John Mieremet kende de journalist alleen ‘uit de entourage van Klaas Bruinsma’. Nadat die was vermoord, sprak De Vries ze naar eigen zeggen nooit meer.

9 april 2018, 11:59
‘Er ontstond een steeds betere band’

Holleeder-advocaat Janssen vraagt naar de periode waarin Holleeder en Van Hout naar Nederland werden uitgeleverd. In die tijd, halverwege jaren tachtig, begon voor De Vries het schrijfproces. Hij bezocht de twee geregeld in Bijlmerbajes, waar ze in eerste instantie onder werden gebracht. Later, toen ze naar andere gevangenissen werden overgeplaatst, bleef het contact bestaan. Hij bezocht Van Hout wel meer dan Holleeder, aldus De Vries.

In de eerste helft van de jaren negentig komen ze vrij. Het boek over de Heineken-ontvoering was ondertussen uitgekomen. De Vries blijft Van Hout zien. ‘Er ontstond allengs een steeds betere band, die uiteindelijk vriendschappelijk werd.’ De journalist kwam bij Van Hout thuis, ze gingen samen naar voetbalwedstrijden en spraken over het boek.

Op de vraag van Janssen of Cor wel eens met geld strooide, zeker als hij een slok ophad, antwoordt De Vries:

‘Cor is van zichzelf een genereus iemand die graag een ander laat meedelen. Hij is zeker niet gierig. Het is een royaal iemand. Als er een hapje werd gegeten, aten er vaak heel wat mensen mee. Ik noemde dat altijd de mee-eters. Dan was Cor altijd wel diegene die nog voordat iemand anders zijn portemonnee trok al had afgerekend.’

Later zegt De Vries dat hij het alcoholgebruik van Van Hout als problematisch beschouwde. Het klopt dat hij mensen tot de grond toe kon afbranden als hij dronken was.

9 april 2018, 11:47
Van Hout voelde niets voor verfilming

Nadat het boek over de Heineken-ontvoering in 1987 uitkwam, meldde zich een paar jaar later een Nederlandse producer voor een verfilming. Die wilde verzonnen details aan het verhaal toevoegen, wat De Vries deed besluiten om hier niet op in te gaan.

Vervolgens diende zich een Amerikaanse filmmaatschappij aan, waarmee De Vries in gesprek ging. Hij stopte hiermee nadat Cor (van Hout, red.) hem liet weten dat hij niets voelde voor een verfilming. ‘Zijn dochter Francis zat op de middelbare school en werd vaak geconfronteerd met het verleden van haar vader’, geeft De Vries als reden.

9 april 2018, 11:40
De Vries over zijn bestseller

De Vries stelde voor een boek te schrijven over de Heineken-ontvoering. Van Hout wilde hier in eerste instantie niets van weten, zegt de journalist in de rechtbank. Hij moest nog berecht worden en dan zou een boek ‘waarin hij de ins en outs’ zou prijsgeven niet handig zijn.

Op een gegeven moment werden Van Hout en Holleeder vanuit Parijs overgeplaatst naar Sint Maarten. De Vries boekte een vliegticket en vloog mee. ‘Een hele hectische tijd’, zegt De Vries. De verdachten werden ‘door woedende eilandbewoners achtervolgd’.

Toen het duo weer terug werd gebracht naar Frankrijk en uitlevering naar Nederland in het verschiet lag, zette de misdaadjournalist Van Hout naar eigen zeggen ‘een beetje voor het blok’ door weer over het boek te beginnen. ‘Ik zei: het is nu of nooit. Cor heeft daar toen een nacht over nagedacht en liet de volgende dag weten: we doen het.’ De Vries nam drie, vier weken intrek in het hotel waar de twee vastzaten en interviewde Cor van Hout. Holleeder was daarbij aanwezig. ‘Hij vulde aan en corrigeerde’, omschrijft De Vries zijn taak.

Het boek werd volgens afspraak vanuit het perspectief van Van Hout opgeschreven. Holleeder was vanaf het begin tegen de publicatie van een boek, maar werkte er dus wel zijdelings aan mee.

9 april 2018, 11:23
De Vries over vriendschap met Van Hout

De vriendschap die De Vries onderhield met mede-Heineken ontvoerder Cor van Hout is het volgende onderwerp waar Janssen hem over ondervraagt.

De Vries zegt niets nieuws: hij leerde Van Hout kende ten tijde van de Heineken-ontvoering in 1984. Als verslaggever van De Telegraaf volgde hij het proces in Frankrijk, waar het duo naartoe was gevlucht en werd gearresteerd. Tijdens de eerste zitting in Parijs werden Holleeder en Van Hout binnengeleid en ‘kruisten onze blikken’. Van Hout knikte hem volgens De Vries toe.

De misdaadjournalist stuurde Van Hout later een brief in de gevangenis in Parijs omdat hij ‘buitengewoon benieuwd was hoe alles in zijn werk was gegaan’. Als jonge ambitieuze verslaggever wilde hij ‘deze wereldzaak’ volgen. De Vries kreeg tegen zijn verwachting in antwoord. ‘Dat was het begin van ons contact.’

9 april 2018, 11:07
Ontmoeting De Vries met kopstukken

Advocaat Janssen vraagt naar de ontmoeting die Peter R. de Vries in 2004 zou hebben gehad met Peter la S., Jesse R. en Holleeder bij restaurant het Arsenaal in Naarden-Vesting. De Vries ontkent dat hij aanwezig was bij deze bewuste ontmoeting. Hij heeft Jesse R. en La S. wel eens ontmoet in 2004, maar dat was op een andere locatie.

In het aan het Holleeder-proces gelieerde proces Passage is De Vries al eens ondervraagd over deze ontmoeting. Zijn getuigenissen, zo zegt De Vries, zijn door justitie foutief weergegeven. ‘Op lichtwaardige wijze zijn conclusies getrokken die niet klopten’, aldus De Vries. Er is na een mail van hem hierover geen contact met hem opgenomen. Daar is hij ontstemd over.

9 april 2018, 10:53
‘Holleeder sloeg vriendin in elkaar’

Holleeder-advocaat Sander Janssen richt zich tot De Vries en begint vragen te stellen over zijn werkzaamheden als misdaadverslaggever, en dan met name over zijn bronnen. Die zijn divers, zegt De Vries. Geen bijzonderheden, wat hem betreft.

Volgt hij dit proces nog altijd op de voet?, vraagt Janssen.
De Vries heeft het ‘zeker gevolgd’, zegt hij met zijn bekende kalme, monotone stemgeluid. Op afstand, want hij werd op de eerste zittingsdag weggestuurd uit de publieke tribune.

Heeft hij contact gehad met de zussen-Holleeder over wat hij gaat verklaren? ‘Inhoudelijk hebben we het hier niet of nauwelijks over gehad’, antwoordt De Vries. Wel is er telefonisch contact geweest, maar niet specifiek hierover. ‘Als er contact was, heb ik meer gesproken over hoe zij het ervaren hebben, hoe het met ze ging. Meer uit een soort van persoonlijke interesse.’

Slechts op een paar kleine punten heeft De Vries naar eigen zeggen wel eens iets gezegd over dingen die hij opving van het proces en die volgens hem niet klopten. Als voorbeeld noemt hij de verklaring van Holleeder over zijn relatie met ‘bouwvakker’ Robbie Grifhorst, die ‘niets van hem moest hebben’.

Grifhorst heeft de reden hiervan zelf aan hem verteld, zegt De Vries. Holleeder zou tijdens zijn verblijf in een villa in Spanje een vriendin tot bloedens toe in elkaar hebben geslagen. Grifhorst ‘schrok zich kapot’, aldus De Vries, ‘en wilde niets meer met hem te maken hebben.’

Holleeder grinnikt. ‘Sukkel’, zegt hij.

9 april 2018, 10:44
Peter R. de Vries aanwezig

De zitting is weer geopend, met Peter R. de Vries. Hij is dus teruggekeerd.

9 april 2018, 10:29
Zitting geschorst

De schorsing is tijdelijk geschorst voor overleg. Het is de vraag wat er nu gaat gebeuren: keert De Vries (mogelijk onder dwang) terug?

9 april 2018, 10:03
‘Regels kenbaar niet voor De Vries’

Ook wij trekken onze schoenen uit als we naar binnen willen

Sander Janssen, advocaat vaan Holleeder
De rechter bevestigt bij opening van de zitting dat De Vries inderdaad is weggelopen. ‘De vraag is wat we nu gaan doen.’ Hij geeft het woord aan Sander Janssen, de advocaat van Holleeder. Die spreekt zijn verbazing uit over de gang van zaken. ‘Ook wij trekken onze schoenen uit als we naar binnen willen. Blijkbaar vindt De Vries dat hij dan maar mag beslissen rechtsomkeert te maken.’

Hij refereert aan De Vries’ eerdere beslissing om niet te getuigen voor de onderzoeksrechter. ‘En daarmee kenbaar maakte dat de regels niet voor hem gelden.’ Janssen heeft naar aanleiding hiervan destijds het vergaande verzoek ingediend om De Vries te laten gijzelen, wat door de onderzoeksrechter is afgewezen, omdat hij zich bereid verklaarde wel op zitting te getuigen. ‘Nu moeten we opnieuw constateren dat de regels voor hem niet gelden als hem dat zo blieft’, aldus Janssen.

De advocaat ‘doet een appel op De Vries om alsnog te komen’, desnoods met een bevel tot medebrenging (dan wordt hij door de politie opgehaald en naar de rechtbank gebracht, red.).

Het OM ondersteunt dit verzoek. De aanklagers hebben tevens met verbazing kennis genomen van de actie van De Vries. ‘Dit is in het kader van: erger u niet, verwonder u slechts’, aldus Lars Stempher met lichte hoon.

De Vries arriveert bij de rechtbank in Osdorp.
De Vries arriveert bij de rechtbank in Osdorp. © ANP
9 april 2018, 09:54
De Vries gepikeerd over parkeerplek

2018-04-09 09:31:54 AMSTERDAM – Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is gearriveerd bij de Bunker voor zijn getuigenverhoor in de strafzaak tegen Willem Holleeder. ANP OLAF KRAAK

Peter R. de Vries zegt desgevraagd tegen de Volkskrant dat hij bij aankomst gepikeerd was omdat hem eerder was meegedeeld dat hij niet in de beveiligde garage van de rechtbank mocht parkeren. Zijn auto was namelijk niet gescreend. De Vries staat op Holleeders dodenlijst en wil om die reden de grootst mogelijke bescherming. Toen hij bij binnenkomst in de rechtbank naar eigen zeggen op onaangename wijze werd verzocht zijn schoenen uit te doen, was dit voor hem de druppel. ‘Ik kom hier op hun verzoek’, aldus De Vries. ‘Ik ben journalist en getuige, waarom word ik dan behandeld alsof ik de verdachte ben?’

9 april 2018, 09:45
Peter R. de Vries boos weggelopen

Het verhaal gaat dat Peter R. de Vries zojuist boos is weggelopen nadat hij zich bij aankomst, net als alle andere bezoekers, moest ‘uitkleden’ bij de beveiliging. Dit weigerde hij als getuige.

9 april 2018, 09:21
Geen rij voor de rechtbank

De koelbloedige relatie tussen De Vries en Holleeder roept de nodige spanning op, die menigeen van dichtbij zou willen meemaken. Er waren weer lange rijen voorspeld. Bij de getuigenissen van Astrid en Sonja Holleeder stonden de eerste dagjesmensen al rond 5 uur ‘s ochtends voor de deur van de rechtbank. Maar vandaag is het opvallend rustig. Geen rij, slechts een handjevol bezoekers in de druilerige regen.

De rechtbank in Osdorp, ook wel bekend als de Bunker.
De rechtbank in Osdorp, ook wel bekend als de Bunker. © anp
9 april 2018, 09:00


Wat staat er vandaag te gebeuren?

Peter R. de Vries in 1987 bij de presentatie van zijn boek over de Heineken-ontvoering. Rechts naast hem advocaat Max Moszkowicz.
Peter R. de Vries in 1987 bij de presentatie van zijn boek over de Heineken-ontvoering. Rechts naast hem advocaat Max Moszkowicz. © anp
Journalist Peter R. de Vries zal vandaag en donderdag worden verhoord door de rechtbank in Osdorp. Tijdens de openingsdag van het megaproces, begin februari, werd hij nog weggestuurd omdat hij van de rechter als getuige de zaak niet mocht volgen. De Vries vond dit bespottelijk omdat ‘elke zucht wordt getwitterd’.

De Vries geldt als belangrijke getuige. Hij kent de familie-Holleeder goed. Na de Heineken-ontvoering in 1983 reisde hij Holleeder en mede-ontvoerder Cor van Hout achterna in Frankrijk, waar het duo na een vluchtpoging werd gearresteerd. Hij woonde als jonge Telegraaf-verslaggever de processen bij en wist het tweetal ervan te overtuigen om mee te werken aan interviews, op basis waarvan zijn bestseller ‘De ontvoering van Alfred Heineken’ verscheen. Tijdens deze nauwe samenwerking raakte De Vries goed bevriend met Cor van Hout.

Nadat Van Hout in 2003 werd doodgeschoten – het is een van de moorden waarvoor Holleeder terechtstaat – bouwde De Vries een vriendschap op met de zussen-Holleeder. Het gerucht, door Willem in het leven geroepen, dat De Vries een relatie met Sonja had, hebben beiden altijd stellig ontkend. De vertrouwensband is ontstaan doordat De Vries na de dood van Sonja’s levensgezel Van Hout de rol van voogd op zich nam voor hun jongste zoon Richie.

In 2012 bespraken de zussen met De Vries het plan om met de politie te praten over de rol die hun broer heeft gespeeld in de onderwereld. Later bood De Vries ook technische ondersteuning om heimelijk opnames te maken.

Holleeder was zich hier uiteraard niet van bewust toen hij op 24 april 2013 op het privéadres van Peter R. de Vries aanbelde. Hij was woedend over de voorgenomen verfilming van De Vries’ bestseller, waarmee Sonja en De Vries in zijn ogen over zijn rug verdienden. Hij eiste dat zijn naam uit het script werd geschrapt. ‘Ik dreig niet, ik doe’, schreeuwde Holleeder tegen De Vries. Toen die antwoordde dat hij ‘normaal’ moest doen, riep Holleeder: ‘Moet ik het nu afmaken, wil je dat ik het nu doe?’

De Vries deed aangifte. De bedreiging was haarfijn vastgelegd op de beveilingscamera van de journalist. Het kwam ‘de Neus’ drie jaar later in hoger beroep op vier maanden celstraf te staan.

Peter R. de Vries komt op een eerdere zittingsdag aan bij de speciaal beveiligde rechtbank in Amsterdam.

2018-02-05 09:10:12 AMSTERDAM – Peter R. de Vries komt aan bij de speciaal beveiligde rechtbank waar de rechtszaak tegen Willem Holleeder begint. Holleeder staat terecht voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen en het lidmaatschap van een criminele organisatie die het plegen van misdrijven als doel had. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Peter R. de Vries komt op een eerdere zittingsdag aan bij de speciaal beveiligde rechtbank in Amsterdam. © ANP