Oud-militair Fred Kerkhof zou volgens ingewijden op de vuist zijn gegaan met twee anderen.( mooie krulsnor trouwens) 

DEN HAAG – Aan het opstappen van vrijwel het gehele partijbestuur van 50Plus is een knokpartij vooraf gegaan. Dat melden leden van de seniorenpartij aan De Telegraaf.

Archiefbeeld van een partijbijeenkomst van 50Plus, met frontman Henk Krol in het midden.

Archiefbeeld van een partijbijeenkomst van 50Plus, met frontman Henk Krol in het midden.

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Het handgemeen vond volgens hen afgelopen week plaats tijdens een vergadering van de afdeling Overijssel. Met de Statenverkiezingen en tevens de Waterschapsverkiezingen in het vooruitzicht moet een nieuw afdelingsbestuur worden gekozen. Daar woedt een machtsstrijd over, wordt gemeld.

De zaak liep gierend uit de hand tijdens een vergadering in Deventer. Na kritiek op Fred Kerkhof, fractievoorzitter van 50Plus in de Provinciale Staten, werd twee leden gevraagd de zaal te verlaten. Daarbij zijn over en weer rake klappen uitgedeeld, wordt aan meerdere kanten bevestigd.

Oud-militair Fred Kerkhof zou volgens ingewijden op de vuist zijn gegaan met twee anderen.

Oud-militair Fred Kerkhof zou volgens ingewijden op de vuist zijn gegaan met twee anderen.

Ⓒ 50PLUS

Kerkhof laat in een reactie weten dat er ’een probleem is geweest’. Tegen hem is aangifte gedaan bij de politie. Vanwege die aangifte wil hij er inhoudelijk niet op ingaan. „Ik laat het nu even bij justitie.”

Zoetelief koos partij

Maandagavond stapte vrijwel het complete landelijke hoofdbestuur van 50Plus op. De vechtpartij in Deventer speelde daarbij een rol, zegt 50Plusser Hylke ten Cate, die als enige nog wel aanblijft in het hoofdbestuur. Partijvoorzitter Jan Zoetelief koos namelijk partij voor een van de strijdende kampen in Overijssel. Ten Cate stelt dat het beter was geweest als hij neutraal was gebleven.

Ten Cate zegt dat 50Plus ’intern bezig is’ met de meppende senioren in Overijssel. Volgens hem is de afdeling Overijssel ’altijd al lastig geweest.’ De strijdende kampen bestaan volgens hem uit Fred Kerkhof versus Leendert Lodder, die kritiek uitte op Kerkhof. Anderen kozen een kant; Rob Freriks en Piet van de Wouw zouden degenen zijn geweest die hebben geknokt met oud-militair Kerkhof. Ook Zoetelief koos partij voor Lodder.

Partijleider Henk Krol wil niet zeggen of Fred Kerkhof kan aanblijven. Eerst wil hij het politieonderzoek afwachten. Het handgemeen had volgens hem niks te maken met het opstappen van de leden van het hoofdbestuur.

Crisis compleet

Bij 50Plus is de crisis evenwel compleet. Eerder werd al stevig getwist over partijvoorzitter Jan Zoetelief. Hij wordt door tal van leden autoritair en niet transparant gevonden. Hij heeft ook de steun verloren van de Tweede- en Eerste Kamerfracties van 50Plus. Die zien liever dat voormalig VVD’er Geert Dales het stokje van hem overneemt.

Op 26 mei staat een grote partijbijeenkomst gepland van 50Plus. Leden mogen dan een nieuw hoofdbestuur kiezen. Dat belooft een broeierige vergadering te worden.

Nieuw partijplan moet brand blussen

Een groepje 50Plussers probeert intussen de brand te blussen door een nieuw partijplan te lanceren, genaamd Magna Charta 50Plus. In Utrecht wordt daar momenteel over vergaderd. De beoogde nieuwe partijvoorzitter Geert Dales is daarbij aanwezig, evenals Dick Schouw en Nico de Vos die altijd felle kritiek op de gang van zaken hebben geuit.

Toen een verslaggever van De Telegraaf evenwel opdook bij de bijeenkomst om polshoogte te nemen, werd snel duidelijk gemaakt dat pottenkijkers niet gewenst waren. Ook werd ontkend dat de hete strijd rond het bestuur onderwerp van de agenda was. Slechts alledaagse 50Plus-aangelegenheden, zo werd er gezegd. „Met de verkiezing van het bestuur gaan we ons hier niet bemoeien”, aldus kandidaat-bestuurslid Marc van Rooij.

Intern valt echter te horen dat volgens een clubje 50Plussers het roer om moet bij de seniorenpartij. Op een site die vanmiddag wordt gelanceerd zullen zij ontvouwen hoe dat zou moeten. Leden moeten meer macht krijgen, is het idee. Er mag geen plek meer zijn voor ’voorkeursbehandelingen, vriendjespolitiek en achterstelling in behandeling’.

De seniorenpartij heeft een ’cultuurswitch’ nodig, wordt bepleit. Externe adviseurs zullen deze zomer tijdens ’brainstormsessies’ raadgeven over hoe de partij democratischer kan worden. De sessies zullen rond oktober van dit jaar besproken worden tijdens ’heidedagen in een conferentieoord’. De uitkomsten worden begin volgend jaar aan 50Plus-leden voorgelegd.