( Henk Tepper: sorry Minister Wiebes voor mij is het vijf over twaalf.  Vijf over twaalf  mr Wiebes heeft een betekenis……….) 

Mieke Bos heeft vanavond voor VVD Midden-Groningen het woord gevoerd tijdens het indienen van een motie van treurnis. Onderwerp: Versterkingsopgave aardbevingsgebied Groningen. De VVD Midden-Groningen steunt deze motie en is mede indiener. De motie is uiteindelijk unaniem omarmt en ingediend door de gemeenteraad.

Het betoog van VVD Midden-Groningen:
Voorzitter,

De VVD dient de motie mee in.

Na het opstappen van Hans Alders is de bestuurlijke puinhoop compleet.
Er is een bureaucratisch monster gecreëerd.
Ook onze partij was daar debet aan. Wij zijn daar niet trots op.
Eerlijk gezegd schaam ik mij daarvoor.
Wij zijn teleurgesteld in Minister Wiebes, die namens de Haagse politiek deze portefeuille beheert.

VVD Midden- Groningen staat pal achter onze inwoners en pal achter wat wij schreven in ons verkiezingsprogramma

Garandeer de veiligheid voor onze inwoners, ook voor bedrijven en infrastructuur.
Herstel de aangebrachte schade.
Zie in dat schade ook immateriële schade kan zijn.
Laat mensen niet in onverkoopbare huizen gevangen zitten, maar zorg voor een reële opkoopregeling.
Maak het gebied weer aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven.
Zorg voor een schadeafhandeling die los staat van de NAM.

Wat ons betreft wordt er een onafhankelijke instantie aangesteld die aardbevingsschade opneemt en een calculatie maakt.
Een instantie die er in de eerste plaats voor de gedupeerden is.

Wiebes slaat andere toon aan over vertrek Alders

ANP

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) slaat een andere toon aan over het vertrek van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen. Hij zegt vrijdag dat het opstappen van Alders op een ,,heel ongelukkig moment” komt.

Wiebes ‘begrijpt’ besluit Alders om te stoppen
Lees verder

In een eerste reactie op het plotselinge vertrek van Alders reageerde VVD-minister Wiebes woensdag tamelijk laconiek.

,,Met de beëindiging van de gaswinning en de nieuwe publieke afhandeling van schade en versterking, is de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen een nieuwe fase ingegaan. Dit leidt ook tot nieuwe verhoudingen”, stelde hij in een verklaring. Twee dagen later spreekt Wiebes van een ‘ongelukkig moment’.

‘Veel onzekerheid bij bewoners’

Alders legde zijn functie neer omdat hij niet kon leven met het besluit van Wiebes om voor een kleine 1600 woningen in het aardbevingsgebied voorlopig geen versterkingsadvies te laten maken.

Chaos compleet bij aanpak gasdossier

Lees verder:

Chaos compleet bij aanpak gasdossier

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken moet uiterlijk 1 juli duidelijkheid geven over de versterking van bijna 3200 koop- en huurwoningen.

Dat stellen het Groninger Gasberaad (GB) en de Groninger Bodem Beweging (GBB). Het gaat om eigenaren en huurders van woningen die onlangs te horen kregen dat Wiebes pas op de plaats maakt. De maatschappelijke organisaties verwachten dat bij de bevolking de bom barst als duizenden mensen nog veel langer in onzekerheid worden gelaten.

Juridische stappen

Directeur Gerke Brouwer van woningcorporatie Marenland zei donderdagavond op een bijeenkomst in Kabzeël in Appingedam dat hij juridische stappen niet uitsluit. Brouwer is het wachten zat, nadat eerder was toegezegd dat 800 huurwoningen zouden worden aangepakt.

Groningen is woedend over sterke rol NAM
Lees verder

De politieke en bestuurlijke situatie rond de versterking van het Groningse aardbevingsgebied is een chaos. Eerder deze maand liep het overleg tussen Groningse bestuurders en Wiebes vast. Woensdag stapte Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op, die verantwoordelijk is voor de versterkingsoperatie.

Alders voelt zich gepiepeld door Wiebes die hem bij de versterking zijn mandaten afnam. Tegen eerder gemaakte afspraken in moet hij de aanpak van bijna 3200 woningen in het gebied opschorten. Dat pikt hij niet.

,,Terecht’’, zegt SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar die zich de boosheid van Alders goed kan voorstellen. ,,De minister moet zijn afspraken nakomen. Hij kan niet eenzijdig een hele organisatie en duizenden burgers die al jaren wachten op versterking ineens laten bungelen.’’

Duidelijk is dat de Nationaal Coördinator Groningen steeds meer klem kwam te zitten tussen de emotie van bevingsslachtoffers en de bestuurlijke technocratie. Alders kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat op het ministerie van Economische Zaken met dedain over zijn werk wordt gesproken. ,,Alsof ik de belichaming ben van de ‘vermaledijde’ versterkingsaanpak. Het stoort me dat de verantwoordelijkheid van het rijk voor de bevingsellende beperkt wordt ingevuld.’’

Hans Alders: ‘Ik ga dit niet uitvoeren’
Lees verder

Ordinaire centenkwestie

Het laatste bod van Wiebes in het geklapte overleg was 1,15 miljard euro voor het oplossen van de problemen in Groningen. De onderhandelingsdelegatie van provincie en gemeenten waanden zich in een ordinaire centenkwestie.

Op het kantoor van de NCG in Groningen waren medewerkers donderdag zichtbaar aangeslagen. Ze moeten maar afwachten wat Wiebes met hun organisatie doet.

De angst bestaat dat er een ‘Haagse zetbaas’ komt en ze om financiële redenen een deel van hun werkzaamheden moeten staken. Net nu dorpen met de plannenmakerij op stoom raken.

Lokale en regionale bestuurders weten het even niet meer. Niemand geeft aan hoe de zaak moet worden vlotgetrokken. Wie komt met een nieuwe opzet voor een organisatie? Het gaat om bevoegdheden bij het aanpakken van woningen en het herinrichten van dorpen en wijken. Daar hoort een duidelijk financieel verhaal bij.

Welke bestuurders durven hun nek uit te steken en te erkennen dat de huidige werkwijze niet heeft gewerkt? Of blijft het een kwestie van doormodderen? Het wachten is op het Nationaal Bestuurlijk Overleg dat binnenkort plaats heeft.

Het NBO is een beraad van de minister en Groningse bestuurders waar wellicht toenadering mogelijk is. Pas als beide partijen duidelijke eisen op tafel leggen, kunnen de onderhandelingen worden hervat.

Op het juiste moment vertrokken

Het moet gaan over de mate van versterking en het geld dat nodig is om het gebied sociaal en economisch in de benen te houden.

Volgens de VVD in de provincie Groningen is Alders op het juiste moment vertrokken. ‘Net nu in Den Haag wordt gewerkt aan een zo duidelijk mogelijke hersteloperatie’, aldus een verklaring van de VVD-fractie. De partij vindt dat het instituut van de NCG inmiddels te bureaucratisch is geworden. ,,Dat komt de slagvaardigheid niet ten goede. Bij een nieuwe inrichting van de partijen in het gasgebouw past ook een ander en nieuwe opzet met een opvolger die met extra daadkracht verder kan gaan’’, zo meent de VVD.

Groningers trekken stekker uit overleg met Wiebes over versterkingsoperatie
Lees verder

Het is volgens de minister een periode dat er in Groningen ,,een heleboel verandert, dat er heel veel onzekerheid is bij bewoners”. ,,Dat hij nu weggaat zorgt alleen maar voor meer onzekerheid.” Wiebes snapt dat Alders het ,,vervelend” vindt dat hij een veiligheidsadvies over de versterking van huizen wil afwachten.

De minister wilde niet zeggen of er een opvolger voor Alders komt. Over een mogelijke nieuwe Nationaal Coördinator Groningen wil hij ,,eerst met de regio praten”.