De economische groei in Nederland versnelt. In het tweede kwartaal groeide de economie met 0,7 procent vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar.

De groeiversnelling is te danken aan een groeiende buitenlandse handel en hogere investeringen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Zo investeerden Nederlanders veel in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines. Ondernemingen hadden veel vertrouwen in de economie en gaven bijvoorbeeld meer geld uit aan auto’s.

Consumenten gaven in het tweede kwartaal 2 procent meer uit vergeleken met een jaar geleden. Er werden vooral meer auto’s en elektrische apparaten gekocht. Verder besteedden consumenten meer in de horeca en gaven ze meer uit aan vervoer- en communicatiediensten. Het CBS merkt op dat de consumentenbestedingen al zeventien kwartalen op rij stijgen.

Consumenten geven meer uit door hogere werkgelegenheid

De stijgende uitgaven zijn te danken aan de groeiende werkgelegenheid en het herstel op de Nederlandse woningmarkt. Sinds eind 2016 ligt het consumentenvertrouwen op een hoog niveau.

Hoewel in juni de export daalde, droeg de export in het gehele tweede kwartaal wel positief bij aan de economische groei. Bedrijven exporteerden vooral meer machines en transportmiddelen. De uitvoer van goederen en diensten steeg met 3 procent.

Opvallend is dat de uitvoer van Nederlandse producten sneller groeide dan de zogeheten wederuitvoer, goederen die worden geïmporteerd en ook weer snel worden uitgevoerd.

“De groei is iets minder dan in het vorige kwartaal, maar nog steeds ruim boven het gemiddelde want meestal groeit de consumptie niet met 2 procent of meer”, licht Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, toe.

“Er zat een klein minnetje bij de consumptie van energie. Dat had ook te maken met het feit dat het voorjaar van dit jaar een stukje warmer was dan vorig jaar en dan wordt er automatisch minder gas geconsumeerd.”

Positieve bijdrage Nederlandse export

De invoer van goederen en diensten steeg met 2 procent langzamer dan de uitvoer, waardoor het saldo positief bijdraagt aan de economische groei. In het eerste kwartaal droeg het exportsaldo nog negatief bij aan de groei.

Op jaarbasis groeide de economie met 2,9 procent. Dit is vooral te danken aan de uitgaven van Nederlandse bedrijven en de gestegen export. Het CBS wijst er wel op dat het tweede kwartaal van 2018 één werkdag meer had dan het tweede kwartaal van 2017. Hiervoor gecorrigeerd bedroeg de groei 2,7 procent.

Voor de toekomst schetst het CBS een rooskleurig beeld. Alle economische indicatoren staan hoger dan het langjarig gemiddelde. Zo zijn consumenten nog altijd positief gestemd en ligt deze indicator ruim boven het gemiddelde. Het productenvertrouwen nam weliswaar licht af, maar ook dit cijfer staat nog altijd op een hoog niveau.

Internationale groei

Nederland groeit harder dan de landen om ons heen. Zo maakte Duitsland een groeicijfer van 0,5 procent bekend en groeiden de economieën van België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met respectievelijk 0,3 procent, 0,2 procent en 0,4 procent.

“Het is allemaal een stukje minder dan Nederland. Ook voor de eurozone en de EU als geheel gold dat de economische groei een stukje lager was dan de Nederlandse economie”, aldus van Mulligen.

Lees meer over: