Alle Inwoners  van Midden Groningen

Raadpleging afvalstoffenbeleid Midden-Groningen

Laat de gemeente uw voorkeuren en wensen voor het nieuwe afvalstoffenbeleid weten!

De link aan die u naar de enquête zal leiden

https://nl.surveymonkey.com/r/Midden-Groningen2

De gemeente Midden-Groningen gaat nieuw beleid maken voor het inzamelen en scheiden van huishoudelijk afval. De gemeente wil namelijk meer huishoudelijk afval als grondstof gaan hergebruiken. Daarnaast wordt de afvalinzameling in de 3 voormalige gemeenten gelijkgetrokken.

De gemeente is nu bezig een concreet plan te maken hoe we met elkaar het afval het best kunnen inzamelen om meer te recyclen. Daarbij is het doel uiteindelijk hooguit nog 30 kilo restafval per jaar op te halen per inwoner.

De gemeente organiseert nu een bewonersraadpleging over het scheiden, ophalen en recyclen  van huisafval. En vanzelfsprekend de daarmee samenhangende kosten en heffingen.

Deze raadpleging is de mogelijkheid voor ons als VVD-ers om ons liberale geluid te laten horen! Hieronder treft u de link aan die u naar de enquête zal leiden. Ons verzoek aan u om deze in te vullen, zodat uw en onze wensen goed vertegenwoordigd zullen zijn!

https://nl.surveymonkey.com/r/Midden-Groningen2

De enquête kan nog tot en met zondag 23 september worden ingevuld.

Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,

Henk Tepper