BRIEFJE VAN JAN – Aan premier Mark Rutte

Door:  , 7:01, 29 september 2018

Meneer Rutte,

Ik hoorde u gisteren in ‘Het gesprek met de minister-president’ zeggen: “We hebben in Nederland heel strenge wetgeving op het gebied van mensen die terroristische motieven hebben of die dreigen uit te reizen…”

Hardi N., het vermoedelijke brein achter twee goddank donderdag verijdelde grote islamitische aanslagen in Nederland, dreigde in 2014 uit te reizen naar Syrië, om zich aan te sluiten bij de jihadistische groepering Jahbat-al-Nusra, een filiaal van Al-Qaida.

In 2016 werd hij daarvoor veroordeeld tot 16 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. In 2017 werd daar in hoger beroep 24 maanden cel gemaakt, waarvan 21 maanden voorwaardelijk.

Hij moest dus drie maanden brommen. Lees: hoefde niet meer de cel in, omdat hij die drie maanden al in voorarrest had gezeten.

“We hebben in Nederland heel strenge wetgeving…”

Als u, uw medewetgevers in Tweede en Eerste Kamer en uw rechters, die dit soort gajes maar blijven knuffelen, binnenkort ontdekken dat er iets roods aan jullie handen zit, schrik dan niet.

Het is maar bloed.

Niets dat met een tweetje met het woord ‘medeleven’, een televisietoespraak met een jankmuil en een ‘waardig debat‘ in de Tweede Kamer niet kan worden weggespoeld.

Groet,

JanD

PS. Vier jaar cel voor het voorbereiden van een terroristische aanslag, dus 32 maanden effectief de cel in, lijkt me ook niet echt afschrikwekkend.

Het verhaal van de NOS:

De centrale figuur in de donderdag opgerolde terreurgroep is de 34-jarige Hardi N.. De man is van Iraakse afkomst en komt uit Arnhem. Hij is een bekende van de politie en eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. N. was onder behandeling voor een posttraumatische stressstoornis.

N. werd eind november 2014 gearresteerd in Nederland op verdenking van uitreizen naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Ook zou hij jihadstrijders hebben gefinancierd. Samen met N. werden destijds ook Seyed H. en Adil C. gearresteerd.

N. die werkzaam was als vreemdelingenbewaarder bij justitie zei in 2015 tijdens zijn rechtszaak nooit de intentie te hebben gehad om zich bij een strijdgroep aan te sluiten. “Ik ben gelovig, maar niet radicaal. Radicalen zien me als een afvallige omdat ik voor de overheid werk. Ik was niks geks van plan.”

Lees hier wat allemaal bekend is over de arrestaties waarmee volgens de autoriteiten een grote aanslag in Nederland is verijdeld.

In 2016 kreeg N. desondanks anderhalf jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Die straf werd in 2017 in hoger beroep omgezet in 3 maanden gevangenisstraf en 21 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Die proeftijd is dus nog niet verlopen.

De voorwaardelijke straf voor N. kwam mede tot stand op advies van de reclassering waar N. liep na zijn veroordeling in 2016. Volgens de reclassering is N. gedurende die reclasseringsperiode “in positieve zin stappen aan het zetten”, schrijft het hof.

Die positieve stappen zijn onder andere het accepteren van een behandeling voor een posttraumatische stressstoornis en het willen herstellen van de banden met zijn familie en zijn dochter. N. zei tegen de reclassering dat het herstel van die banden zijn prioriteit hebben.

Opnieuw verdiepen in de islam

Volgens de reclassering ging N. in 2016 bovendien twijfelen over zijn kennis en strenge opvattingen over het geloof. Hij gaf aan zich opnieuw te willen verdiepen in de islam om zo “als het ware opnieuw te beginnen”. De reclassering heeft N. daarop geholpen aan een theologisch deskundige. Daarmee voerde N. wekelijks een gesprek. N. werd ook geholpen met het vinden van een dagbesteding en het aflossen van zijn schulden.

De reclassering adviseerde wel dat de meldplicht die N.was opgelegd en het contactverbod met medeverdachten (onder andere Seyed H. en Adil C. en zijn echtgenote) van kracht moesten blijven. Dat laatste was van groot belang, aldus de reclassering, omdat het sociale netwerk van N. en zijn “behoefte om erbij te horen” een risicofactor zijn in zijn leven.

De hiervoor aangehaalde passages van het gerechtshof en reclassering komen uit de uitspraak die op 6 oktober 2017 is gepubliceerd. Wat er zich tussen die datum en donderdag heeft afgespeeld is vooralsnog niet duidelijk.

Bij de grote antiterrorisme-actie zijn zeven mannen gearresteerd. Drie van de mannen komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Huissen en een uit Vlaardingen. De jongste verdachte is 21 jaar oud, de oudste is 34.

Tot slot de broer van Hardi over het gebeuren:

Broer van terreurverdachte Hardi N.: ‘Mijn broer heeft niets gedaan’

ARNHEM – Een dag na de politie-invallen in diverse plaatsen in Nederland dwarrelt het stof neer. Na maandenlange voorbereidingen hield de politie donderdag meerdere terreurverdachten aan. Dat gebeurde onder meer in Arnhem en Huissen.

Onder de aangehouden personen bevond zich ook Hardi N. uit Arnhem, die de centrale figuur zou zijn in de groep die een aanslag zou willen plegen in Nederland. Zijn jongere broer spreekt echter nadrukkelijk tegen dat Hardi iets verkeerd heeft gedaan.