Mist rond Volkert van der Graaf

De onderhandelingen worden gevoerd in het kader van het hoger beroep over het afschaffen van zijn meldplicht bij de reclassering. Van der Graaf won een eerder kort geding daarover.

DEN HAAG – De Nederlandse Staat onderhandelt al weken met Volkert van der Graaf. Die onderhandelingen komen voort uit het hoger beroep over zijn meldplicht. Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf. Onderwerp en inhoud van de schikkingsgesprekken worden strikt geheim gehouden.

Volkert van der Graaf komt in mei aan bij de rechtbank voor het kort geding.

Volkert van der Graaf komt in mei aan bij de rechtbank voor het kort geding.

Ⓒ ANP

Het hoger beroep in de civiele zaak over de meldplicht van Volkert van der Graaf blijkt te zijn aangehouden. Om ’beide partijen de gelegenheid te geven om tot een tot tevredenheid stemmende oplossing te komen’, verklaart een woordvoerder van het gerechtshof Den Haag desgevraagd. De eerste zitting diende al op 10 september. De voortzetting staat voor 3 oktober op de agenda.

Meldplicht

Van der Graaf won in mei een door hem aangespannen kort geding over zijn meldplicht bij de reclassering. Van der Graaf moest zich om de zes weken melden. Hij vond die meldplicht zinloos en bovendien zou hij willen emigreren, voerde zijn advocaat destijds aan. De rechter gaf Van der Graaf gelijk, al kwam Van der Graafs emigratieplan in het vonnis toen niet meer terug. De Staat ging tegen de uitspraak in beroep.

Om dat hoger beroep en de opgestarte onderhandelingen hangt een zweem van geheimzinnigheid. De zitting van het hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag was openbaar, maar er blijkt geen enkele journalist bij aanwezig te zijn geweest, bevestigt de woordvoerder van het hof. De zitting was slechts summier en onopvallend vermeld in het gerechtelijke agendasysteem.

Ook de advocaat van de familie Fortuyn, Richard van der Weide, was niet op de hoogte. „Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te zijn gegaan dat ik wist van die datum. Dat is onjuist. Evenmin wist ik dat er schikkingsonderhandelingen lopen. Dat is mij inmiddels ook bevestigd”, meldt Van der Weide. „De familie had het wel fijn gevonden meer geïnformeerd te zijn. Hoewel ze geen partij is, is de communicatie nu wel zeer beperkt.”

Waar precies over wordt onderhandeld, blijft geheim. De advocaat van Van der Graaf, Willem Jebbink, antwoordt op elke vraag van De Telegraaf met ’geen commentaar’. Ook wil hij zijn pleidooi van de openbare zitting niet nasturen. Hetzelfde geldt voor de landsadvocaat Cécile Bitter. Ook instanties als reclassering, Openbaar Ministerie en ministerie van Justitie en Veiligheid doen er het zwijgen toe.

Hoe het met de emigratieplannen van Van der Graaf staat, is niet bekend. Maar tot nu toe is Van der Graaf nog gewoon in Nederland. Hij was in ieder geval een paar weken geleden in de rechtszaal aanwezig, bevestigt een woordvoerder van het gerechtshof in Den Haag. De vriendin van Van der Graaf wil nergens commentaar op geven, Van der Graaf zelf is onvindbaar en heeft een contactverbod met de media.

Nep-argument

De nabestaanden van Pim Fortuyn zijn bang dat het aangekondigde emigratieplan een nep-argument is geweest om onder de meldplicht uit te komen. „Hoewel de familie Fortuyn het toe zou juichen, geloven de nabestaanden van Pim Fortuyn helemaal niet dat Van der Graaf de daad bij het woord voegt”, zegt advocaat Van der Weide.