Rob Jetten nieuwe fractievoorzitter D66 Woont in Nijmegen en is 31 jaar

DEN HAAG – Rob Jetten is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Dat werd zojuist na een fractievergadering bekendgemaakt.

D66 moest op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter nadat Alexander Pechtold zaterdag zijn vertrek aankondigde. Pechtold wilde voorafgaand aan de vergadering niet zeggen in wie hij zijn ideale opvolger zag. De fractie kent „ervaren mensen”, maar ook „jong talent”, zei hij. De regeringspartij moest zojuist zijn opvolger kiezen uit de Kamerleden die nu in de fractie zitten.

Later moet blijken of de nieuwe fractievoorzitter een soort tussenpaus is of ook echt de politieke leider wordt bij nieuwe verkiezingen. Daar gaat het partijcongres ook over. Tegen die tijd kan ook iemand gekozen worden die nu nog niet in de Tweede Kamer zit, zoals bijvoorbeeld oud-parlementariër Boris van der Ham.

Wie is Rob Jetten    Rob Jetten   Fractievoorzitter

Rob Jetten (1987) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66 en sinds oktober 2018 fractievoorzitter.

“In de Tweede Kamer heb ik hard gewerkt aan de historische klimaatwet en aan het klimaatakkoord. We zetten daarmee eindelijk grote stappen naar een schone toekomst.

Dat soort stappen wil ik blijven zetten. Vooruit. Niet alleen maar kleine stapjes, maar het verwezenlijken van grote idealen. Ik wil bijdragen aan een land dat met optimisme naar de toekomst kijkt. Een land waarin we eerlijk delen. Een land dat vooroploopt in de aanpak van de klimaatcrisis.

Mijn generatie wil dat klimaatverandering nú wordt aangepakt. Dat we over onze schaduw heen stappen. Dat we niet zwelgen in het eigen gelijk. Maar samenwerken.

Het regeerakkoord wordt getekend door de idealen van D66. Het is aan de Kamerfractie zeker te stellen dat we van papier naar praktijk gaan. En er is meer dan het regeerakkoord. We gaan verder met onze eigen ideeën en met onze eigen agenda voor de toekomst. Ik heb er onwijs veel zin in!”

Portefeuilles  Klimaat & Energie; Gaswinning; Spoor; Democratische Vernieuwing; Economische Zaken

Jetten is 31 jaar.  Eerder was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Nijmegen en voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66. Ook werkte hij bij ProRail.

Eigen onderwerpen

Ook onder leiding van Jetten wil D66 zich houden aan de afspraken met VVD, CDA en ChristenUnie. “Maar waar mogelijk zullen we onze eigen onderwerpen agenderen”, zei de nieuwe fractievoorzitter.

Jetten benadrukte dat hij er veel zin in heeft om het “boegbeeld” Pechtold op te volgen. Hij zei ook dat hij Kamerlid voor D66 is geworden, omdat hij zich wil inzetten voor een schonere wereld, waar mensen zichzelf kunnen zijn. “En ik ben erg blij dat ik daar nu als fractievoorzitter een bijdrage aan kan leveren.” Op de vraag of hij niet erg jong is, antwoordde hij dat mensen hem op zijn daden moeten beoordelen.